Factors in the physical environment and the health of the Dutch population

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/10031
Title:
Factors in the physical environment and the health of the Dutch population
Authors:
Hollander AEM de; Pruppers MJM; Eggink GJ; Slaper H; Vaas LH; Leenhouts HP; Havelaar AH
Other Titles:
Fysieke omgeving en de gezondheid van de Nederlandse bevolking
Abstract:
The number of factors in the physical environment possibly having an adverse effect on human health is very substantial. There are, for example, all kinds of pathogenic micro-organisms, countless substances which have been shown to be carcinogenic in laboratory animals, as well as various forms of radiation. In addition, many hazardous activities, such as motoring, skiing or diving, may pose a threat to our health. In this document, which was previously published in Dutch as part of the Public Health Status and Forecasts document, a structured overview is given of factors in the physical environment which may adversely affect human health. In addition the chain of events from exposure to health effect is described in terms of different types of environmental health risk indicators. Methodologies for health risk identification and quantitative assessment will be discussed briefly, as well as the possible health gain of risk reducing policy measures. After this general introduction examples of chemical (indoor and outdoor air pollution), physical (noise, radiation) and biotic (microorganisms in drinking water) factors will be elaborated in successive contributions (chapter 2 to 4). In all contributions topics of the relationship with other determinants of health, intervention and policy (possible health gain), data and information requirements are addressed.

Er is naar alle waarschijnlijkheid een groot aantal factoren in de fysieke omgeving met een schadelijk effect op de gezondheid. Zo zijn er talrijke pathogene micro-organismen, talloze stoffen die voor laboratorium dieren kankerverwekkend bleken, en verschillende vormen van straling. Daarenboven vormen vele activiteiten zoals autorijden, skien, of duiken een mogelijk gevaar voor onze gezondheid. In dit rapport dat is ontleend aan eerder gepubliceerd materiaal in de volksgezondheid toekomstverkenning, wordt een overzicht gegeven van factoren in de fysische omgeving die een schadelijk effect op de volksgezondheid hebben. De keten van gebeurtenissen van blootstelling aan de desbetreffende factor tot effect op de gezondheid wordt beschreven in termen van verschillende soort risico-indicatoren. Methoden voor het opsporen van gezondheidsrisico's en kwantitatieve schattingen worden kort besproken, alsmede mogelijke gezondheidswinst door risicoverlagende maatregelen. Na een algemene inleiding volgen voorbeelden van chemische (luchtvervuiling binnen en buiten het huis), fysische (geluid, straling), en biotische (micro-organismen in het drinkwater) factoren (hoofdstuk 2, 3 en 4). In alle bijdragen worden relaties aan de orde gesteld met andere determinanten van gezondheid, interventiemogelijkheden en beleid (mogelijke gezondheidswinst), gegevens- en informatiebehoefte.
Affiliation:
CCM; LSO; LWL
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-Jan-1995
URI:
http://hdl.handle.net/10029/10031
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/431501011.html
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM Rapport 431501011
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorHollander AEM deen_US
dc.contributor.authorPruppers MJMen_US
dc.contributor.authorEggink GJen_US
dc.contributor.authorSlaper Hen_US
dc.contributor.authorVaas LHen_US
dc.contributor.authorLeenhouts HPen_US
dc.contributor.authorHavelaar AHen_US
dc.date.accessioned2007-03-09T15:59:26Z-
dc.date.available2007-03-09T15:59:26Z-
dc.date.issued1995-01-31en_US
dc.identifier431501011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/10031-
dc.description.abstractThe number of factors in the physical environment possibly having an adverse effect on human health is very substantial. There are, for example, all kinds of pathogenic micro-organisms, countless substances which have been shown to be carcinogenic in laboratory animals, as well as various forms of radiation. In addition, many hazardous activities, such as motoring, skiing or diving, may pose a threat to our health. In this document, which was previously published in Dutch as part of the Public Health Status and Forecasts document, a structured overview is given of factors in the physical environment which may adversely affect human health. In addition the chain of events from exposure to health effect is described in terms of different types of environmental health risk indicators. Methodologies for health risk identification and quantitative assessment will be discussed briefly, as well as the possible health gain of risk reducing policy measures. After this general introduction examples of chemical (indoor and outdoor air pollution), physical (noise, radiation) and biotic (microorganisms in drinking water) factors will be elaborated in successive contributions (chapter 2 to 4). In all contributions topics of the relationship with other determinants of health, intervention and policy (possible health gain), data and information requirements are addressed.en
dc.description.abstractEr is naar alle waarschijnlijkheid een groot aantal factoren in de fysieke omgeving met een schadelijk effect op de gezondheid. Zo zijn er talrijke pathogene micro-organismen, talloze stoffen die voor laboratorium dieren kankerverwekkend bleken, en verschillende vormen van straling. Daarenboven vormen vele activiteiten zoals autorijden, skien, of duiken een mogelijk gevaar voor onze gezondheid. In dit rapport dat is ontleend aan eerder gepubliceerd materiaal in de volksgezondheid toekomstverkenning, wordt een overzicht gegeven van factoren in de fysische omgeving die een schadelijk effect op de volksgezondheid hebben. De keten van gebeurtenissen van blootstelling aan de desbetreffende factor tot effect op de gezondheid wordt beschreven in termen van verschillende soort risico-indicatoren. Methoden voor het opsporen van gezondheidsrisico's en kwantitatieve schattingen worden kort besproken, alsmede mogelijke gezondheidswinst door risicoverlagende maatregelen. Na een algemene inleiding volgen voorbeelden van chemische (luchtvervuiling binnen en buiten het huis), fysische (geluid, straling), en biotische (micro-organismen in het drinkwater) factoren (hoofdstuk 2, 3 en 4). In alle bijdragen worden relaties aan de orde gesteld met andere determinanten van gezondheid, interventiemogelijkheden en beleid (mogelijke gezondheidswinst), gegevens- en informatiebehoefte.nl
dc.format.extent3009000 bytesen_US
dc.format.extent3080491 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoenen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 431501011en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/431501011.htmlen_US
dc.subject.otherpathogensen
dc.subject.othertoxic substancesen
dc.subject.otherradiationen
dc.subject.otherexposureen
dc.subject.otheractivitiesen
dc.subject.otherhealth risksen
dc.subject.otherpopulationen
dc.subject.othernetherlandsen
dc.subject.otherphysical environmenten
dc.subject.otherfysieke omgevingen
dc.subject.otherpathogene micro-organismennl
dc.subject.othertoxische stoffennl
dc.subject.otherstralingnl
dc.subject.otherblootstellingnl
dc.subject.otheractiviteitennl
dc.subject.otherrisiconl
dc.subject.othergezondheidnl
dc.subject.otherbevolkingnl
dc.subject.othernederlandnl
dc.titleFactors in the physical environment and the health of the Dutch populationen_US
dc.title.alternativeFysieke omgeving en de gezondheid van de Nederlandse bevolkingen_US
dc.contributor.departmentCCMen_US
dc.contributor.departmentLSOen_US
dc.contributor.departmentLWLen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.