Stofstroomanalyse van zes zware metalen - Gevolgen van autonome ontwikkelingen en maatregelen

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/10106
Title:
Stofstroomanalyse van zes zware metalen - Gevolgen van autonome ontwikkelingen en maatregelen
Authors:
Annema JA; Paardekooper EM; Booij H; Oers LFCM van; Voet E van der; Mulder PAA
Other Titles:
Substance flow analyses of six heavy metals - The effect of autonomic developments and additional policy measures
Abstract:
In this study the substance flows of six heavy metals through economy and environment has been described for the year 1990. The considered metals are: copper, lead, zinc, chromium, cadmium and mercury. With scenario calculations, the effect of current environmental policy measures and additional measures on the substance flows in 2010 is determined. This investigation has been performed in order of the Ministery of Housing, Physical Planning and the Environment because concerning the objectives the environmental norms of the selected heavy metals are exceeded in different environmental compartments and products (like sewage sludge or incineration ashes). The study shows that current environmental policy leads to considerable reductions ; however not sufficient to reach the desired environmental quality. Therefore, the report gives a summary of additional policy measures, which are effective according to scenario calculations. Another objective of the investigation was to determine the effectivity of the environmental policy concerning the theme of squandering: the proper management of stocks of heavy metals.

In dit rapport worden de stofstromen door economie en milieu beschreven van zes zware metalen: koper, zink, lood, chroom, cadmium en kwik in het basisjaar 1990. Met behulp van scenarioberekeningen is het effect van het milieubeleid met aanvullende maatregelen op de stofstromen in 2010 geschat. De studie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM, afdeling Stoffen, omdat de gestelde milieukwaliteitsnormen voor de geselecteerde zware metalen in een aantal milieucompartimenten en restprodukten (onder andere RWZI-slib en AVI-bodemas) wordt overschreden. Uit de studie blijkt dat het huidige milieubeleid tot reducties leidt, maar dat deze niet voldoende zijn om de gewenste milieukwaliteit te bereiken. Daarom worden (potentiele) aanvullende beleidsmaatregelen opgesomd, die volgens de berekeningen wel voldoende effectief zijn. Een nevendoelstelling van de studie was het bepalen van de effectiviteit van het milieubeleid voor wat betreft voorraadbeheer.
Other Contributors:
Centrum voor Milieukunde Leiden (CML); Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM).
Affiliation:
LAE; CML
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Apr-1995
URI:
http://hdl.handle.net/10029/10106
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601014010.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM Rapport 601014010
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorAnnema JAen_US
dc.contributor.authorPaardekooper EMen_US
dc.contributor.authorBooij Hen_US
dc.contributor.authorOers LFCM vanen_US
dc.contributor.authorVoet E van deren_US
dc.contributor.authorMulder PAAen_US
dc.contributor.otherCentrum voor Milieukunde Leiden (CML)en_US
dc.contributor.otherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM).en_US
dc.date.accessioned2007-03-09T16:37:55Z-
dc.date.available2007-03-09T16:37:55Z-
dc.date.issued1995-04-30en_US
dc.identifier601014010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/10106-
dc.description.abstractIn this study the substance flows of six heavy metals through economy and environment has been described for the year 1990. The considered metals are: copper, lead, zinc, chromium, cadmium and mercury. With scenario calculations, the effect of current environmental policy measures and additional measures on the substance flows in 2010 is determined. This investigation has been performed in order of the Ministery of Housing, Physical Planning and the Environment because concerning the objectives the environmental norms of the selected heavy metals are exceeded in different environmental compartments and products (like sewage sludge or incineration ashes). The study shows that current environmental policy leads to considerable reductions ; however not sufficient to reach the desired environmental quality. Therefore, the report gives a summary of additional policy measures, which are effective according to scenario calculations. Another objective of the investigation was to determine the effectivity of the environmental policy concerning the theme of squandering: the proper management of stocks of heavy metals.en
dc.description.abstractIn dit rapport worden de stofstromen door economie en milieu beschreven van zes zware metalen: koper, zink, lood, chroom, cadmium en kwik in het basisjaar 1990. Met behulp van scenarioberekeningen is het effect van het milieubeleid met aanvullende maatregelen op de stofstromen in 2010 geschat. De studie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM, afdeling Stoffen, omdat de gestelde milieukwaliteitsnormen voor de geselecteerde zware metalen in een aantal milieucompartimenten en restprodukten (onder andere RWZI-slib en AVI-bodemas) wordt overschreden. Uit de studie blijkt dat het huidige milieubeleid tot reducties leidt, maar dat deze niet voldoende zijn om de gewenste milieukwaliteit te bereiken. Daarom worden (potentiele) aanvullende beleidsmaatregelen opgesomd, die volgens de berekeningen wel voldoende effectief zijn. Een nevendoelstelling van de studie was het bepalen van de effectiviteit van het milieubeleid voor wat betreft voorraadbeheer.nl
dc.format.extent14500000 bytesen_US
dc.format.extent15229115 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 601014010en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601014010.htmlen_US
dc.subject.otherketenbeheeren
dc.subject.otherstofstroomanalyseen
dc.subject.otherzware metalenen
dc.subject.othercadmiumen
dc.subject.otherlooden
dc.subject.otherkwik; koper; zinken
dc.subject.otherchroomen
dc.subject.othersfinxen
dc.subject.othervoorraadbeheeren
dc.subject.othereconomische accumulatie; milieukwaliteiten
dc.titleStofstroomanalyse van zes zware metalen - Gevolgen van autonome ontwikkelingen en maatregelenen_US
dc.title.alternativeSubstance flow analyses of six heavy metals - The effect of autonomic developments and additional policy measuresen_US
dc.contributor.departmentLAEen_US
dc.contributor.departmentCMLen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.