Resultaten metingen vluchtige organische verbindingen in een aantal woningen in de wijk Zuilen te Utrecht

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/10151
Title:
Resultaten metingen vluchtige organische verbindingen in een aantal woningen in de wijk Zuilen te Utrecht
Authors:
Kliest JJG; Bruggen M van; Brinkmann FJJ; Korte GAL de; Fortezza F; Knol-de Vos T
Other Titles:
Results of measurements of volatile organic compounds (VOC) in dwellings of the district Zuilen in the city of Utrecht
Abstract:
In December 1993 and in January 1994, serious odour complaints were reported in the residential area Zuilen in the city of Utrecht. A long standing soil pollution with gasoline, combined with exceptionally high ground water levels was implied. This caused the gasoline to enter the sewerage system through defective sealings, causing odour complaints in and outside the polluted area. In addition the high ground water level affected the crawling spaces in several of the houses built over the polluted site, also influencing indoor air quality. It was discovered that similar complaints had been reported in previous years. To assess the actual exposure of the occupants to VOC, the RIVM carried out measurements in several of the dwellings. It was found that in most of the houses, there was a distinct increase in the concentrations of VOC as compared to normal. This increase was associated with odour annoyance and health complaints, such as irritation of the eyes, headache and loss of appetite. On the basis of these measurements the Municipal Health Service of Utrecht concluded that the extra exposure was unacceptable, although, taking into account the periodicity of the complaints (supposedly strongly related to the groundwater level) and the concentrations found, irreversible health effects were highly unlikely. The emergency measures , administered by the department of Physical Planning of the city of Utrecht, seemed highly effective to prevent gasoline from entering the sewerage system, but less effective to prevent pollution of the crawling spaces. It seemed useful to recommend control measurements, even in the light of complete sanitation by the end of this year.

In de periode december 1993/januari 1994 hebben zich in de wijk Zuilen te Utrecht bij herhaling ernstige stankklachten voorgedaan. Oorzaak van de stankklachten was een verontreiniging met benzine in de bodem op de betreffende lokatie. Deze verontreiniging drong in de woningen binnen via de kruipruimte, maar ook via het rioleringssysteem. De verontreinigingen konden in het rioolsysteem doordringen als gevolg van een extreem hoge grondwaterstand. Naar aanleiding van de stankklachten zijn door het RIVM in een aantal van de betrokken woningen metingen verricht. Uit de resultaten van de metingen blijkt, dat in vrijwel alle betrokken woningen op verschillende dagen duidelijke overschrijdingen hebben plaatsgevonden van de normaal in woningen voorkomende concentraties van een aantal vluchtige (benzine) componenten. Deze overschrijdingen gingen volgens van de bewoners verkregen informatie gepaard met klachten over hevige stank en bij een aantal personen met geirriteerde ogen, hoofdpijn en gebrek aan eetlust. Hoewel wordt aangenomen dat de verhoogde blootstelling periodiek van aard is geweest en er geen blijvende effecten op de gezondheid worden verwacht is het uiteraard ongewenst, dat de lucht in woonruimten zodanig verontreinigd is, dat de bovenomschreven klachten zich voordoen. Door de Dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu zijn een aantal maatregelen ten uitvoer gebracht, waarvan mag worden aangenomen, dat deze voldoende effectief zullen zijn met betrekking tot de verlaging van de verontreinigingsconcentraties in de woningen buiten het directe verspreidingsgebied van de bodemverontreiniging. Voor de woningen binnen het directe verspreidingsgebied van de bodemverontreiniging mag ook een duidelijke verlaging van de concentraties worden verwacht, maar voor deze woningen moet een nacontrole op de effectiviteit van de maatregelen, door middel van concentratiemetingen, noodzakelijk worden geacht.
Affiliation:
IEM; LOC
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Jun-1994
URI:
http://hdl.handle.net/10029/10151
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021001.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM Rapport 609021001
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorKliest JJGen_US
dc.contributor.authorBruggen M vanen_US
dc.contributor.authorBrinkmann FJJen_US
dc.contributor.authorKorte GAL deen_US
dc.contributor.authorFortezza Fen_US
dc.contributor.authorKnol-de Vos Ten_US
dc.date.accessioned2007-03-09T16:44:14Z-
dc.date.available2007-03-09T16:44:14Z-
dc.date.issued1994-06-30en_US
dc.identifier609021001en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/10151-
dc.description.abstractIn December 1993 and in January 1994, serious odour complaints were reported in the residential area Zuilen in the city of Utrecht. A long standing soil pollution with gasoline, combined with exceptionally high ground water levels was implied. This caused the gasoline to enter the sewerage system through defective sealings, causing odour complaints in and outside the polluted area. In addition the high ground water level affected the crawling spaces in several of the houses built over the polluted site, also influencing indoor air quality. It was discovered that similar complaints had been reported in previous years. To assess the actual exposure of the occupants to VOC, the RIVM carried out measurements in several of the dwellings. It was found that in most of the houses, there was a distinct increase in the concentrations of VOC as compared to normal. This increase was associated with odour annoyance and health complaints, such as irritation of the eyes, headache and loss of appetite. On the basis of these measurements the Municipal Health Service of Utrecht concluded that the extra exposure was unacceptable, although, taking into account the periodicity of the complaints (supposedly strongly related to the groundwater level) and the concentrations found, irreversible health effects were highly unlikely. The emergency measures , administered by the department of Physical Planning of the city of Utrecht, seemed highly effective to prevent gasoline from entering the sewerage system, but less effective to prevent pollution of the crawling spaces. It seemed useful to recommend control measurements, even in the light of complete sanitation by the end of this year.en
dc.description.abstractIn de periode december 1993/januari 1994 hebben zich in de wijk Zuilen te Utrecht bij herhaling ernstige stankklachten voorgedaan. Oorzaak van de stankklachten was een verontreiniging met benzine in de bodem op de betreffende lokatie. Deze verontreiniging drong in de woningen binnen via de kruipruimte, maar ook via het rioleringssysteem. De verontreinigingen konden in het rioolsysteem doordringen als gevolg van een extreem hoge grondwaterstand. Naar aanleiding van de stankklachten zijn door het RIVM in een aantal van de betrokken woningen metingen verricht. Uit de resultaten van de metingen blijkt, dat in vrijwel alle betrokken woningen op verschillende dagen duidelijke overschrijdingen hebben plaatsgevonden van de normaal in woningen voorkomende concentraties van een aantal vluchtige (benzine) componenten. Deze overschrijdingen gingen volgens van de bewoners verkregen informatie gepaard met klachten over hevige stank en bij een aantal personen met geirriteerde ogen, hoofdpijn en gebrek aan eetlust. Hoewel wordt aangenomen dat de verhoogde blootstelling periodiek van aard is geweest en er geen blijvende effecten op de gezondheid worden verwacht is het uiteraard ongewenst, dat de lucht in woonruimten zodanig verontreinigd is, dat de bovenomschreven klachten zich voordoen. Door de Dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu zijn een aantal maatregelen ten uitvoer gebracht, waarvan mag worden aangenomen, dat deze voldoende effectief zullen zijn met betrekking tot de verlaging van de verontreinigingsconcentraties in de woningen buiten het directe verspreidingsgebied van de bodemverontreiniging. Voor de woningen binnen het directe verspreidingsgebied van de bodemverontreiniging mag ook een duidelijke verlaging van de concentraties worden verwacht, maar voor deze woningen moet een nacontrole op de effectiviteit van de maatregelen, door middel van concentratiemetingen, noodzakelijk worden geacht.nl
dc.format.extent1121000 bytesen_US
dc.format.extent1147888 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 609021001en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021001.htmlen_US
dc.subject.otherdwellingsen
dc.subject.otherindoor environmenten
dc.subject.otherorganic compoundsen
dc.subject.otherstenchen
dc.subject.othermeasurementsen
dc.subject.othernuisanceen
dc.subject.othereffectsen
dc.subject.otherhealthen
dc.subject.othersewerageen
dc.subject.otherwoningnl
dc.subject.otherbinnenmilieunl
dc.subject.otherorganische verbindingennl
dc.subject.otherstanknl
dc.subject.othermetennl
dc.subject.otherhindernl
dc.subject.othereffectennl
dc.subject.othergezondheidnl
dc.subject.otherrioleringnl
dc.titleResultaten metingen vluchtige organische verbindingen in een aantal woningen in de wijk Zuilen te Utrechten_US
dc.title.alternativeResults of measurements of volatile organic compounds (VOC) in dwellings of the district Zuilen in the city of Utrechten_US
dc.contributor.departmentIEMen_US
dc.contributor.departmentLOCen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.