Aanvullend onderzoek naar concentraties koper, chroom en arseen in luchtstof, bodem en gras bij houtverduurzamingsbedrijven in Nederland

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/10161
Title:
Aanvullend onderzoek naar concentraties koper, chroom en arseen in luchtstof, bodem en gras bij houtverduurzamingsbedrijven in Nederland
Authors:
Mennen MG; Knol - Vos de T; Fortezza F; Beek van de ACW; Ritsema R; Piso S; Kliest JJG
Other Titles:
Concentrations of copper, chromium and arsenic in coarse particles in air, and in soil and grass, near wood preservation plants in the Netherlands
Abstract:
Supplementary to the study on the emissions and concentrations of copper, arsenic and chromium in air near three wood preservation plants in the Netherlands, we measured concentrations of these elements in coarse dust particles near wood preservation plants. Measurements were taken near a stack of stored impregnated wood in a dry weather period when wind speeds were high. In addition, soil and grass samples, taken in the vicinity of two wood preservation plants, were analysed for copper, arsenic and chromium. Particle mass concentrations varied from 40 to 80 mug m-3, while concentrations of copper, arsenic and chromium were in the range of 5 to 50 ng m-3, which compares well with the results of the measurements in the previous study performed under wet weather and low wind-speed conditions. The concentrations in most of the soil and grass samples compared well with background levels in the Netherlands. This shows that dispersion and deposition of particles from the plants do not lead to detectable copper, arsenic and chromium contamination of the soil and grass near the plants, which is in agreement with the results of model calculations in the previous study. At one location, high copper, arsenic en chromium concentrations were found in the soil however, these appeared to result from earlier plant activity. The results of the additional air, soil and grass measurements confirm the conclusions of the previous study that both the health risks for residents in the surroundings and the contamination of the environment due to emissions from the wood preservation plants are low.

Beschreven wordt een aanvullend onderzoek naar de luchtconcentraties en de verspreiding van koper, arseen en chroom bij twee van de circa dertig houtverduurzamingsbedrijven in Nederland. Het aanvullend onderzoek had tot doel meer duidelijkheid te krijgen omtrent enkele onzekerheden in de conclusies van het eerder uitgevoerd onderzoek. Het aanvullend onderzoek bestond uit concentratiemetingen van grof stof en daarin aanwezig koper, chroom en arseen bij de houtopslag van een houtverduurzamingsbedrijf tijdens een periode van warm, droog weer met hoge windsnelheden (zo'n periode had zich tijdens het eerder uitgevoerd onderzoek niet voorgedaan). Daarnaast zijn enkele bodem- en grasmonsters genomen in de directe omgeving van twee houtverduurzamingsbedrijven. Deze monsters zijn geanalyseerd op koper, chroom en arseen. Doel hiervan was de resultaten van verspreidings- en depositieberekeningen uit het voorafgaande onderzoek te verifieren. Bij de grof stof metingen bij droog, winderig weer werden benedenwinds van de houtopslag concentraties aerosoldeeltjes en daarin aanwezig koper, arseen en chroom gemeten die vergelijkbaar waren met de waarden die in het eerder onderzoek zijn gemeten tijdens meer vochtige dan wel windstille perioden. In de meeste bodem- en grasmonsters werden vrijwel geen aantoonbaar verhoogde gehaltes koper, chroom en arseen gemeten ten opzichte van waarden die op achtergrondlocaties zijn gevonden. Hieruit werd afgeleid dat verspreiding en depositie van koper-, chroom- en arseenhoudende aerosoldeeltjes afkomstig van de houtverduurzamingsbedrijven niet leidt tot aantoonbare verontreiniging van bodem en gras rond de bedrijven. Dit is in overeenstemming met de resultaten van de verspreidings- en depositieberekeningen uit het voorafgaande onderzoek. Op een locatie zijn wel hoge gehaltes koper, chroom en arseen gevonden in de bodem, maar gebleken is dat deze verontreiniging zeer waarschijnlijk een gevolg is van vroegere activiteiten. Op basis van dit aanvullend onderzoek blijven de conclusies betreffende risico's voor omwonenden en milieu uit het eerder uitgevoerde onderzoek ongewijzigd, d.w.z. dat de gemiddelde concentraties koper, chroom en arseen in de lucht aan de rand van de bedrijfsterrein en daaromheen beneden de toxicologische adviesgrenswaarden en Maximaal Toelaatbare Risicoconcentraties voor langjarige inhalatoire blootstelling liggen. De verspreiding en depositie van koper-, chroom- en arseenhoudende aerosoldeeltjes afkomstig van de houtverduurzamingsbedrijven leidt niet tot aantoonbare verontreiniging van bodem, gewassen en oppervlaktewater rond de bedrijven.
Affiliation:
LAC; IEM
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
2-Nov-1998
URI:
http://hdl.handle.net/10029/10161
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021015.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 609021015
Appears in Collections:
RIVM reports - old archive

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorMennen MGen_US
dc.contributor.authorKnol - Vos de Ten_US
dc.contributor.authorFortezza Fen_US
dc.contributor.authorBeek van de ACWen_US
dc.contributor.authorRitsema Ren_US
dc.contributor.authorPiso Sen_US
dc.contributor.authorKliest JJGen_US
dc.date.accessioned2007-03-09T16:49:32Z-
dc.date.available2007-03-09T16:49:32Z-
dc.date.issued1998-11-02en_US
dc.identifier609021015en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/10161-
dc.description.abstractSupplementary to the study on the emissions and concentrations of copper, arsenic and chromium in air near three wood preservation plants in the Netherlands, we measured concentrations of these elements in coarse dust particles near wood preservation plants. Measurements were taken near a stack of stored impregnated wood in a dry weather period when wind speeds were high. In addition, soil and grass samples, taken in the vicinity of two wood preservation plants, were analysed for copper, arsenic and chromium. Particle mass concentrations varied from 40 to 80 mug m-3, while concentrations of copper, arsenic and chromium were in the range of 5 to 50 ng m-3, which compares well with the results of the measurements in the previous study performed under wet weather and low wind-speed conditions. The concentrations in most of the soil and grass samples compared well with background levels in the Netherlands. This shows that dispersion and deposition of particles from the plants do not lead to detectable copper, arsenic and chromium contamination of the soil and grass near the plants, which is in agreement with the results of model calculations in the previous study. At one location, high copper, arsenic en chromium concentrations were found in the soil however, these appeared to result from earlier plant activity. The results of the additional air, soil and grass measurements confirm the conclusions of the previous study that both the health risks for residents in the surroundings and the contamination of the environment due to emissions from the wood preservation plants are low.en
dc.description.abstractBeschreven wordt een aanvullend onderzoek naar de luchtconcentraties en de verspreiding van koper, arseen en chroom bij twee van de circa dertig houtverduurzamingsbedrijven in Nederland. Het aanvullend onderzoek had tot doel meer duidelijkheid te krijgen omtrent enkele onzekerheden in de conclusies van het eerder uitgevoerd onderzoek. Het aanvullend onderzoek bestond uit concentratiemetingen van grof stof en daarin aanwezig koper, chroom en arseen bij de houtopslag van een houtverduurzamingsbedrijf tijdens een periode van warm, droog weer met hoge windsnelheden (zo'n periode had zich tijdens het eerder uitgevoerd onderzoek niet voorgedaan). Daarnaast zijn enkele bodem- en grasmonsters genomen in de directe omgeving van twee houtverduurzamingsbedrijven. Deze monsters zijn geanalyseerd op koper, chroom en arseen. Doel hiervan was de resultaten van verspreidings- en depositieberekeningen uit het voorafgaande onderzoek te verifieren. Bij de grof stof metingen bij droog, winderig weer werden benedenwinds van de houtopslag concentraties aerosoldeeltjes en daarin aanwezig koper, arseen en chroom gemeten die vergelijkbaar waren met de waarden die in het eerder onderzoek zijn gemeten tijdens meer vochtige dan wel windstille perioden. In de meeste bodem- en grasmonsters werden vrijwel geen aantoonbaar verhoogde gehaltes koper, chroom en arseen gemeten ten opzichte van waarden die op achtergrondlocaties zijn gevonden. Hieruit werd afgeleid dat verspreiding en depositie van koper-, chroom- en arseenhoudende aerosoldeeltjes afkomstig van de houtverduurzamingsbedrijven niet leidt tot aantoonbare verontreiniging van bodem en gras rond de bedrijven. Dit is in overeenstemming met de resultaten van de verspreidings- en depositieberekeningen uit het voorafgaande onderzoek. Op een locatie zijn wel hoge gehaltes koper, chroom en arseen gevonden in de bodem, maar gebleken is dat deze verontreiniging zeer waarschijnlijk een gevolg is van vroegere activiteiten. Op basis van dit aanvullend onderzoek blijven de conclusies betreffende risico's voor omwonenden en milieu uit het eerder uitgevoerde onderzoek ongewijzigd, d.w.z. dat de gemiddelde concentraties koper, chroom en arseen in de lucht aan de rand van de bedrijfsterrein en daaromheen beneden de toxicologische adviesgrenswaarden en Maximaal Toelaatbare Risicoconcentraties voor langjarige inhalatoire blootstelling liggen. De verspreiding en depositie van koper-, chroom- en arseenhoudende aerosoldeeltjes afkomstig van de houtverduurzamingsbedrijven leidt niet tot aantoonbare verontreiniging van bodem, gewassen en oppervlaktewater rond de bedrijven.nl
dc.format.extent1006000 bytesen_US
dc.format.extent1031629 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 609021015en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021015.htmlen_US
dc.subject.othercompaniesen
dc.subject.otherhoutveredelingen
dc.subject.otherwood preservationen
dc.subject.othercopperen
dc.subject.otherarsenicen
dc.subject.otherchromiumen
dc.subject.otherairen
dc.subject.othersoilen
dc.subject.othergrassen
dc.subject.othermeasurementsen
dc.subject.otherconcentrationen
dc.subject.otherbedrijvennl
dc.subject.otherhoutveredelingnl
dc.subject.otherverduurzamingsmiddelennl
dc.subject.otherkopernl
dc.subject.otherarseennl
dc.subject.otherchroomnl
dc.subject.otherluchtnl
dc.subject.otherbodemnl
dc.subject.othergrasnl
dc.subject.othermeetgegevensnl
dc.subject.otherconcentratienl
dc.titleAanvullend onderzoek naar concentraties koper, chroom en arseen in luchtstof, bodem en gras bij houtverduurzamingsbedrijven in Nederlanden_US
dc.title.alternativeConcentrations of copper, chromium and arsenic in coarse particles in air, and in soil and grass, near wood preservation plants in the Netherlandsen_US
dc.contributor.departmentLACen_US
dc.contributor.departmentIEMen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.