Achtergronddocument bij 'Cumulatie van milieurisico's voor de mens: geografische verschillen in Nederland'

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/10190
Title:
Achtergronddocument bij 'Cumulatie van milieurisico's voor de mens: geografische verschillen in Nederland'
Authors:
Pruppers MJM (ed.)
Other Titles:
Background document on 'Accumulation of environmental risks to human health: geographical differences in the Netherlands'
Abstract:
The project 'Accumulation of environmental risks' aimed at identifying the locations in the Netherlands where human risks due to several types of environmental contamination accumulate. A large number of risk maps have been produced of the Netherlands. The risks are expressed as mortality risk (external safety, radiation and several substances), probability of other effects on human health (other substances) and probability of annoyance (noise). The risk maps have been collected in the main report no. 610127001, 'Accumulation of environmental risks to human health: geographical differences in the Netherlands'. The background document contains information on the methods used to choose sources and substances, and to produce maps. This background document discusses methods for calculating external safety risks, methods for calculating doses and risks due to exposure to radiation, methods for calculating concentrations of several substances in air on a scale of 500 by 500 m, the toxicological data of the substances under study and methods for calculating risks due to exposure to these substances, a possible method for combining different types of effects on human health, and finally, the method used to calculate annoyance due to noise and odour. This background document consists of several chapters which can be read independently.

Het project 'Cumulatie van milieurisico's' is gericht op het ontwikkelen en toepassen van methoden voor het in kaart brengen van die locaties waar risico's voor de mens als gevolg van diverse typen milieuverontreinigingen samenvallen. Daartoe zijn er kaarten van Nederland vervaardigd met risico's die zijn uitgedrukt in de kans op overlijden (externe veiligheid, straling en diverse stoffen), de kans op overige gezondheidseffecten (andere stoffen) en de kans op hinder (geluid). De kaarten zijn opgenomen in rapport 610127001, 'Cumulatie van milieurisico's voor de mens: geografische verschillen in Nederland'. In dit achtergronddocument is de nodige informatie opgenomen over ondermeer de methoden die zijn gevolgd bij de keuze van in kaart te brengen bronnen en stoffen en bij het maken van de kaarten. Dit achtergronddocument gaat achtereenvolgens in op de achtergrondinformatie betreffende het berekenen van externe-veiligheidsrisico's, het berekenen van doses en risico's als gevolg van blootstelling aan straling, het berekenen van concentraties van diverse luchtverontreinigende stoffen op een schaal van 500 bij 500 m, de toxicologische gegevens van de beschouwde stoffen en het berekenen van de risico's als gevolg van blootstelling aan deze stoffen, een mogelijke methode voor het combineren van diverse typen effecten op de gezondheid van de mens, en tenslotte het berekenen van hinder als gevolg van geluid en geur. Het achtergronddocument heeft de vorm van een 'bundel' bijlagen, die elk zelfstandig kunnen worden gelezen.
Other Contributors:
Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
Affiliation:
LSO; ACT; CCM; LAE; LEO; LLO; TNO-MEP; TNO-PG; TNO-Voeding
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-Jul-1996
URI:
http://hdl.handle.net/10029/10190
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610127002.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM Rapport 610127002
Appears in Collections:
RIVM reports - old archive

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorPruppers MJM (ed.)en_US
dc.contributor.otherNederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)en_US
dc.date.accessioned2007-03-09T16:51:06Z-
dc.date.available2007-03-09T16:51:06Z-
dc.date.issued1996-07-31en_US
dc.identifier610127002en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/10190-
dc.description.abstractThe project 'Accumulation of environmental risks' aimed at identifying the locations in the Netherlands where human risks due to several types of environmental contamination accumulate. A large number of risk maps have been produced of the Netherlands. The risks are expressed as mortality risk (external safety, radiation and several substances), probability of other effects on human health (other substances) and probability of annoyance (noise). The risk maps have been collected in the main report no. 610127001, 'Accumulation of environmental risks to human health: geographical differences in the Netherlands'. The background document contains information on the methods used to choose sources and substances, and to produce maps. This background document discusses methods for calculating external safety risks, methods for calculating doses and risks due to exposure to radiation, methods for calculating concentrations of several substances in air on a scale of 500 by 500 m, the toxicological data of the substances under study and methods for calculating risks due to exposure to these substances, a possible method for combining different types of effects on human health, and finally, the method used to calculate annoyance due to noise and odour. This background document consists of several chapters which can be read independently.en
dc.description.abstractHet project 'Cumulatie van milieurisico's' is gericht op het ontwikkelen en toepassen van methoden voor het in kaart brengen van die locaties waar risico's voor de mens als gevolg van diverse typen milieuverontreinigingen samenvallen. Daartoe zijn er kaarten van Nederland vervaardigd met risico's die zijn uitgedrukt in de kans op overlijden (externe veiligheid, straling en diverse stoffen), de kans op overige gezondheidseffecten (andere stoffen) en de kans op hinder (geluid). De kaarten zijn opgenomen in rapport 610127001, 'Cumulatie van milieurisico's voor de mens: geografische verschillen in Nederland'. In dit achtergronddocument is de nodige informatie opgenomen over ondermeer de methoden die zijn gevolgd bij de keuze van in kaart te brengen bronnen en stoffen en bij het maken van de kaarten. Dit achtergronddocument gaat achtereenvolgens in op de achtergrondinformatie betreffende het berekenen van externe-veiligheidsrisico's, het berekenen van doses en risico's als gevolg van blootstelling aan straling, het berekenen van concentraties van diverse luchtverontreinigende stoffen op een schaal van 500 bij 500 m, de toxicologische gegevens van de beschouwde stoffen en het berekenen van de risico's als gevolg van blootstelling aan deze stoffen, een mogelijke methode voor het combineren van diverse typen effecten op de gezondheid van de mens, en tenslotte het berekenen van hinder als gevolg van geluid en geur. Het achtergronddocument heeft de vorm van een 'bundel' bijlagen, die elk zelfstandig kunnen worden gelezen.nl
dc.format.extent8703000 bytesen_US
dc.format.extent8911614 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 610127002en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610127002.htmlen_US
dc.subject.otherrisk analysisen
dc.subject.otherhealthen
dc.subject.othereffectsen
dc.subject.othernuisanceen
dc.subject.othersafetyen
dc.subject.otherradiationen
dc.subject.otheraccidentsen
dc.subject.otherhazardous substancesen
dc.subject.othernoiseen
dc.subject.othernetherlandsen
dc.subject.otherenvironmenten
dc.subject.othergisen
dc.subject.otherrisico-analysenl
dc.subject.othergezondheidnl
dc.subject.othereffectennl
dc.subject.otherhindernl
dc.subject.otherveiligheidnl
dc.subject.otherstralingnl
dc.subject.otherongevalnl
dc.subject.othergevaarlijke stoffennl
dc.subject.othergeluidnl
dc.subject.othernederlandnl
dc.subject.othermilieunl
dc.subject.othergeografisch informatiesysteemnl
dc.titleAchtergronddocument bij 'Cumulatie van milieurisico's voor de mens: geografische verschillen in Nederland'en_US
dc.title.alternativeBackground document on 'Accumulation of environmental risks to human health: geographical differences in the Netherlands'en_US
dc.contributor.departmentLSOen_US
dc.contributor.departmentACTen_US
dc.contributor.departmentCCMen_US
dc.contributor.departmentLAEen_US
dc.contributor.departmentLEOen_US
dc.contributor.departmentLLOen_US
dc.contributor.departmentTNO-MEPen_US
dc.contributor.departmentTNO-PGen_US
dc.contributor.departmentTNO-Voedingen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.