CONSEXPO, a program to estimate Consumer Product Exposure and Uptake

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/10192
Title:
CONSEXPO, a program to estimate Consumer Product Exposure and Uptake
Authors:
Veen MP van
Other Titles:
CONSEXPO: Een programma om blootstelling aan en opname van stoffen uit consumentenproducten te schatten
Abstract:
The program and the manual presented in this report allow for the exposure assessment of compounds contained in consumer products. The main similarity between consumer products is their diversity. Consumer products range from shoe polish to household detergents to pesticides against aphids. All these products may contain hazardous compounds, both as wanted, active compounds and as unwanted contaminants. Assessing the exposure to these compounds urges for steps beyond simply measuring the concentration in the product. Most products release their compounds while being used and the concentrations that are contacted differ from the concentrations in the product. The present report provides a modeling approach based on simple exposure and uptake models. In order to cope with the diversity in consumer products, it is based on a general model framework that provides a general setting for widely differing exposure situations, and, secondly, it offers a number of predefined exposure and uptake models, which the users can chain to build a complete exposure and uptake model. The starting point is the route of exposure, the inhalatory, dermal and oral ones. For each of these routes, a limited number of models is available to model exposure and uptake. Of course, multiple routes of entry are defined by defining a model for more than one route. In some cases, the program automatically uses multiple routes of entry, for example in the case of airborn compounds, which can enter via the inhalatory, dermal and oral routes ! The program reports several important exposure variables, namely the per event concentration, the yearly averaged concentration, the fraction taken up, the amount taken up during a year (per route and summed) and the uptake per kilogram body weight per day. The program also allows for stochastic parameters, in order to propagate the effects of variable and/or uncertain parameters to the final exposure and uptake estimates. If there are stochastic parameters, the resultant distributions can be displayed and studied.

Het programma en de handleiding die tezamen dit rapport vormen, geven de mogelijkheid om de blootstelling te schatten en te beoordelen van stoffen die uit consumentenprodukten komen. De voornaamste overeenkomst tussen consumentenprodukten is eigenlijk de enorme diversiteit. Zo kunnen consumentenprodukten bestaan uit schoensmeer, uit huishoudzepen of uit bladluisbestrijdingsmiddelen. Al deze produkten bevatten potentieel schadelijke stoffen, soms als de actieve ingredient, soms als een toevallige contaminant. Bij het beoordelen van de blootstelling aan deze stoffen is het noodzakelijk meer informatie te hebben dan alleen de concentratie in het produkt zelf. Veel produkten staan immers tijdens gebruik stoffen af of worden voor gebruik verdund. Het rapport biedt een modelbenadering voor het schatten van de blootstelling, gebaseerd op relatief simpele blootstellings- en opnamemodellen. Om de diversiteit in consumentenprodukten te kunnen hanteren, zijn deze modellen gebaseerd op een algemeen modelraamwerk waarin het mogelijk is blootstellings- en opnamemodellen te vangen die in een range van situaties bruikbaar zijn. Ten tweede biedt het programma een groot aantal voorgedefinieerde blootstellings- en opnamemodelmodules, die door de gebruiker achter elkaar gezet kunnen worden. Het beginpunt van deze modellen is de route van blootstelling, te weten de inhalatoire, de dermale of de orale route. Meerdere blootstellingsroutes tegelijkertijd zijn ook mogelijk door voor meerdere routes een blootstellings- en opnamemodel te definieren. In sommige gevallen past het programma automatisch blootstelling via meerdere routes toe, zoals bij blootstelling via de lucht. In principe kan dan blootstelling via de inhalatoire, dermale en orale route plaatsvinden. Als resultaat van de berekeningen rapporteert het programma een aantal blootstellings- en opnamevariabelen. Dit zijn achtereenvolgens de blootstelling per gebeurtenis, de jaargemiddelde blootstelling, de opgenomen hoeveelheid per route, de gesommeerde opgenomen hoeveelheid en de opgenomen hoeveelheid per kilogram lichaamsgewicht per dag. Daarnaast laat het programma stochastische parameters in de modellen toe. Deze hebben tot gevolg dat de resultaten geen puntwaarde zijn, maar een verdeling van waarden volgen. Deze verdeling kan getekend en bestudeerd worden.
Affiliation:
BFT
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-Mar-1995
URI:
http://hdl.handle.net/10029/10192
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/612810002.html
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM Rapport 612810002
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorVeen MP vanen_US
dc.date.accessioned2007-03-09T16:51:13Z-
dc.date.available2007-03-09T16:51:13Z-
dc.date.issued1995-03-31en_US
dc.identifier612810002en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/10192-
dc.description.abstractThe program and the manual presented in this report allow for the exposure assessment of compounds contained in consumer products. The main similarity between consumer products is their diversity. Consumer products range from shoe polish to household detergents to pesticides against aphids. All these products may contain hazardous compounds, both as wanted, active compounds and as unwanted contaminants. Assessing the exposure to these compounds urges for steps beyond simply measuring the concentration in the product. Most products release their compounds while being used and the concentrations that are contacted differ from the concentrations in the product. The present report provides a modeling approach based on simple exposure and uptake models. In order to cope with the diversity in consumer products, it is based on a general model framework that provides a general setting for widely differing exposure situations, and, secondly, it offers a number of predefined exposure and uptake models, which the users can chain to build a complete exposure and uptake model. The starting point is the route of exposure, the inhalatory, dermal and oral ones. For each of these routes, a limited number of models is available to model exposure and uptake. Of course, multiple routes of entry are defined by defining a model for more than one route. In some cases, the program automatically uses multiple routes of entry, for example in the case of airborn compounds, which can enter via the inhalatory, dermal and oral routes ! The program reports several important exposure variables, namely the per event concentration, the yearly averaged concentration, the fraction taken up, the amount taken up during a year (per route and summed) and the uptake per kilogram body weight per day. The program also allows for stochastic parameters, in order to propagate the effects of variable and/or uncertain parameters to the final exposure and uptake estimates. If there are stochastic parameters, the resultant distributions can be displayed and studied.en
dc.description.abstractHet programma en de handleiding die tezamen dit rapport vormen, geven de mogelijkheid om de blootstelling te schatten en te beoordelen van stoffen die uit consumentenprodukten komen. De voornaamste overeenkomst tussen consumentenprodukten is eigenlijk de enorme diversiteit. Zo kunnen consumentenprodukten bestaan uit schoensmeer, uit huishoudzepen of uit bladluisbestrijdingsmiddelen. Al deze produkten bevatten potentieel schadelijke stoffen, soms als de actieve ingredient, soms als een toevallige contaminant. Bij het beoordelen van de blootstelling aan deze stoffen is het noodzakelijk meer informatie te hebben dan alleen de concentratie in het produkt zelf. Veel produkten staan immers tijdens gebruik stoffen af of worden voor gebruik verdund. Het rapport biedt een modelbenadering voor het schatten van de blootstelling, gebaseerd op relatief simpele blootstellings- en opnamemodellen. Om de diversiteit in consumentenprodukten te kunnen hanteren, zijn deze modellen gebaseerd op een algemeen modelraamwerk waarin het mogelijk is blootstellings- en opnamemodellen te vangen die in een range van situaties bruikbaar zijn. Ten tweede biedt het programma een groot aantal voorgedefinieerde blootstellings- en opnamemodelmodules, die door de gebruiker achter elkaar gezet kunnen worden. Het beginpunt van deze modellen is de route van blootstelling, te weten de inhalatoire, de dermale of de orale route. Meerdere blootstellingsroutes tegelijkertijd zijn ook mogelijk door voor meerdere routes een blootstellings- en opnamemodel te definieren. In sommige gevallen past het programma automatisch blootstelling via meerdere routes toe, zoals bij blootstelling via de lucht. In principe kan dan blootstelling via de inhalatoire, dermale en orale route plaatsvinden. Als resultaat van de berekeningen rapporteert het programma een aantal blootstellings- en opnamevariabelen. Dit zijn achtereenvolgens de blootstelling per gebeurtenis, de jaargemiddelde blootstelling, de opgenomen hoeveelheid per route, de gesommeerde opgenomen hoeveelheid en de opgenomen hoeveelheid per kilogram lichaamsgewicht per dag. Daarnaast laat het programma stochastische parameters in de modellen toe. Deze hebben tot gevolg dat de resultaten geen puntwaarde zijn, maar een verdeling van waarden volgen. Deze verdeling kan getekend en bestudeerd worden.nl
dc.format.extent2290827 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoenen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 612810002en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/612810002.htmlen_US
dc.titleCONSEXPO, a program to estimate Consumer Product Exposure and Uptakeen_US
dc.title.alternativeCONSEXPO: Een programma om blootstelling aan en opname van stoffen uit consumentenproducten te schattenen_US
dc.contributor.departmentBFTen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.