Proposals for intervention values for soil clean-up: Second series of chemicals

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/10380
Title:
Proposals for intervention values for soil clean-up: Second series of chemicals
Authors:
Berg R van den; Bockting GJM; Crommentuijn GH; Jansen PJCM
Other Titles:
Voorstellen voor interventiewaarden bodemsanering: de tweede serie stoffen
Abstract:
The thoroughly revised intervention values for soil clean-up have recently come into force. In this report, proposals will be presented for intervention values for other chemicals on the basis of an ecotoxicological and a human-toxicological evaluation. The proposals made have followed the procedures described for the first set of chemicals in a number of previous reports. Where necessary updates of the procedure are described or referred to. Intervention values are proposed for azinphos methyl, organotin compounds, chlordane, heptachlor, heptachlor epoxide, endosulfan, dioxins, methylethylketone (2-butanone), antimony, beryllium and boron. Although nitrate has been evaluated, a proposal has not yet been given.

Onlangs zijn voor een groot aantal stoffen de nieuwe interventiewaarden bodemsanering van kracht geworden. In dit rapport worden voorstellen gedaan voor humaan-toxicologisch en ecotoxicologisch onderbouwde interventiewaarden voor een twaalftal nog niet eerder in dit kader beoordeelde stoffen. De voorstellen zijn tot stand gekomen volgens de methoden die bij de eerste set van stoffen zijn gebruikt en in een aantal rapporten zijn vastgelegd. Daar waar afgeweken is van deze procedures wordt dit vermeld of verwezen naar relevante beschrijvingen. Er worden voorstellen gedaan voor interventiewaarden bodemsanering voor azinfos methyl, de groep van organotinverbindingen, chloordaan, endosulfan, heptachloor, heptachloorepoxide, antimoon, beryllium en borium. Hoewel geevalueerd, wordt voor nitraat nog geen voorstel gedaan in verband met de onzekerheden in de dominante gewasroute en de beperkte ecologische evaluatie (eutrofiering).
Affiliation:
LBG
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-Dec-1994
URI:
http://hdl.handle.net/10029/10380
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/715810004.html
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM Rapport 715810004
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBerg R van denen_US
dc.contributor.authorBockting GJMen_US
dc.contributor.authorCrommentuijn GHen_US
dc.contributor.authorJansen PJCMen_US
dc.date.accessioned2007-03-09T17:16:18Z-
dc.date.available2007-03-09T17:16:18Z-
dc.date.issued1994-12-31en_US
dc.identifier715810004en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/10380-
dc.description.abstractThe thoroughly revised intervention values for soil clean-up have recently come into force. In this report, proposals will be presented for intervention values for other chemicals on the basis of an ecotoxicological and a human-toxicological evaluation. The proposals made have followed the procedures described for the first set of chemicals in a number of previous reports. Where necessary updates of the procedure are described or referred to. Intervention values are proposed for azinphos methyl, organotin compounds, chlordane, heptachlor, heptachlor epoxide, endosulfan, dioxins, methylethylketone (2-butanone), antimony, beryllium and boron. Although nitrate has been evaluated, a proposal has not yet been given.en
dc.description.abstractOnlangs zijn voor een groot aantal stoffen de nieuwe interventiewaarden bodemsanering van kracht geworden. In dit rapport worden voorstellen gedaan voor humaan-toxicologisch en ecotoxicologisch onderbouwde interventiewaarden voor een twaalftal nog niet eerder in dit kader beoordeelde stoffen. De voorstellen zijn tot stand gekomen volgens de methoden die bij de eerste set van stoffen zijn gebruikt en in een aantal rapporten zijn vastgelegd. Daar waar afgeweken is van deze procedures wordt dit vermeld of verwezen naar relevante beschrijvingen. Er worden voorstellen gedaan voor interventiewaarden bodemsanering voor azinfos methyl, de groep van organotinverbindingen, chloordaan, endosulfan, heptachloor, heptachloorepoxide, antimoon, beryllium en borium. Hoewel geevalueerd, wordt voor nitraat nog geen voorstel gedaan in verband met de onzekerheden in de dominante gewasroute en de beperkte ecologische evaluatie (eutrofiering).nl
dc.format.extent6387000 bytesen_US
dc.format.extent6539773 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoenen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 715810004en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/715810004.htmlen_US
dc.subject.othersoilen
dc.subject.othersanitationen
dc.subject.otherecotoxicologyen
dc.subject.otherrisksen
dc.subject.otherchemicalsen
dc.subject.otherhealthen
dc.subject.othertoxicologyen
dc.subject.otherlimitsen
dc.subject.otherintervention valuesen
dc.subject.otherbodemnl
dc.subject.othersanerennl
dc.subject.otherecotoxicologienl
dc.subject.otherrisiconl
dc.subject.otherchemicaliennl
dc.subject.othergezondheidnl
dc.subject.othertoxicologienl
dc.subject.othergrenswaardenl
dc.subject.otherinterventiewaardennl
dc.subject.otherhumaan-toxicologienl
dc.titleProposals for intervention values for soil clean-up: Second series of chemicalsen_US
dc.title.alternativeVoorstellen voor interventiewaarden bodemsanering: de tweede serie stoffenen_US
dc.contributor.departmentLBGen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.