Emissies in Nederland - 1992 Trends, Thema's en Doelgroepen. Ramingen 1993

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/10516
Title:
Emissies in Nederland - 1992 Trends, Thema's en Doelgroepen. Ramingen 1993
Authors:
Berdowski JJM; Auweraert RJK van der; Most PFJ van der; Thomas R; Zonneveld EA
Other Titles:
Emissions in the Netherlands, Emissions to Air and Water in 1992 and 1993
Abstract:
In this report a survey is presented of the emission of approximately 60 compounds to the air and the surface-water in the Netherlands for the year 1992. For the year 1993 the emissions are estimated. For each compound specific information is given on the sources of emissions, on the relative contribution to the total emission in the Netherlands, and on the relation with the Dutch Environmental Policy Plans.

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van de inventarisatie van de emissie naar lucht en water in Nederland voor het jaar 1992. Het is het eerste gezamenlijke jaarrapport over de emissies in Nederland door de Emissieregistratie (ER), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De resultaten worden besproken in relatie tot het milieubeleid van de rijksoverheid aan de hand van doelgroepen en thema's. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd in relatie tot hun geografische spreiding, met name de provinciale milieubelasting, en hun veranderingen ten opzichte van vroegere inventarisatiejaren. Ook worden schattingen gepresenteerd van de emissie naar lucht voor het jaar 1993. Uit de vele geregistreerde stoffen en stofgroepen zijn er ongeveer 60 geselecteerd, waaronder de prioritaire stoffen. Voor elk van deze stoffen/stofgroepen is een beleid of beleidsdoelstelling geformuleerd. Voorts wordt aandacht gegeven aan de analyse van de bijdrage van de verschillende doelgroepen aan de verontreiniging binnen elk van de milieuthema's. Daarbij zijn ook de voor de milieuthema's gebezigde milieu-indicatoren berekend in equivalent-eenheden.
Other Contributors:
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer VROM/DGM/EI; Centraal Bureau voor de Statistiek CBS; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene RIVM
Affiliation:
LAE; TNO; CBS
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-Oct-1994
URI:
http://hdl.handle.net/10029/10516
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/772414001.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM Rapport 772414001; Publikatiereeks Emissieregistratie 20
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBerdowski JJMen_US
dc.contributor.authorAuweraert RJK van deren_US
dc.contributor.authorMost PFJ van deren_US
dc.contributor.authorThomas Ren_US
dc.contributor.authorZonneveld EAen_US
dc.contributor.otherMinisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer VROM/DGM/EIen_US
dc.contributor.otherCentraal Bureau voor de Statistiek CBSen_US
dc.contributor.otherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene RIVMen_US
dc.date.accessioned2007-03-09T17:24:31Z-
dc.date.available2007-03-09T17:24:31Z-
dc.date.issued1994-10-31en_US
dc.identifier772414001en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/10516-
dc.description.abstractIn this report a survey is presented of the emission of approximately 60 compounds to the air and the surface-water in the Netherlands for the year 1992. For the year 1993 the emissions are estimated. For each compound specific information is given on the sources of emissions, on the relative contribution to the total emission in the Netherlands, and on the relation with the Dutch Environmental Policy Plans.en
dc.description.abstractDit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van de inventarisatie van de emissie naar lucht en water in Nederland voor het jaar 1992. Het is het eerste gezamenlijke jaarrapport over de emissies in Nederland door de Emissieregistratie (ER), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De resultaten worden besproken in relatie tot het milieubeleid van de rijksoverheid aan de hand van doelgroepen en thema's. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd in relatie tot hun geografische spreiding, met name de provinciale milieubelasting, en hun veranderingen ten opzichte van vroegere inventarisatiejaren. Ook worden schattingen gepresenteerd van de emissie naar lucht voor het jaar 1993. Uit de vele geregistreerde stoffen en stofgroepen zijn er ongeveer 60 geselecteerd, waaronder de prioritaire stoffen. Voor elk van deze stoffen/stofgroepen is een beleid of beleidsdoelstelling geformuleerd. Voorts wordt aandacht gegeven aan de analyse van de bijdrage van de verschillende doelgroepen aan de verontreiniging binnen elk van de milieuthema's. Daarbij zijn ook de voor de milieuthema's gebezigde milieu-indicatoren berekend in equivalent-eenheden.nl
dc.format.extent10740583 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 772414001en_US
dc.relation.ispartofseriesPublikatiereeks Emissieregistratie 20en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/772414001.htmlen_US
dc.subject.otheremissionen
dc.subject.otherinventoryen
dc.subject.otherairen
dc.subject.otherwateren
dc.subject.othernetherlandsen
dc.subject.otherindustryen
dc.subject.othercompaniesen
dc.subject.otherprognosisen
dc.subject.otherstatistical dataen
dc.subject.otherenvironmental policyen
dc.subject.otheremissienl
dc.subject.otherinventarisatienl
dc.subject.otherluchtnl
dc.subject.otherwaternl
dc.subject.othernederlandnl
dc.subject.otherindustrienl
dc.subject.otherbedrijvennl
dc.subject.otherprognosenl
dc.subject.otherstatistieknl
dc.subject.otherdoelgroepnl
dc.subject.othermilieunl
dc.subject.otherbeleidnl
dc.titleEmissies in Nederland - 1992 Trends, Thema's en Doelgroepen. Ramingen 1993en_US
dc.title.alternativeEmissions in the Netherlands, Emissions to Air and Water in 1992 and 1993en_US
dc.contributor.departmentLAEen_US
dc.contributor.departmentTNOen_US
dc.contributor.departmentCBSen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.