Analyse Verpakkingsafval in 1994 (ter Monitoring van het Convenant Verpakkingen)

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/10563
Title:
Analyse Verpakkingsafval in 1994 (ter Monitoring van het Convenant Verpakkingen)
Authors:
Hanemaayer AH; Joosten JM
Other Titles:
Analysis Packaging Waste in 1994 (for Monitoring the Packaging Covenant)
Abstract:
Article 18 of the Dutch Packaging Covenant mentions a monitoring system that will have to be set up to check on the progress made in realizing the objectives laid down in this Covenant. The RIVM's Laboratory for Waste Materials and Emissions was asked to carry out the output analyses as a part of this monitoring system for packaging materials.This report presents the results of the output analyses for 1994. It provides information on the amount, composition and destination of the packaging waste from the different categories (households, commercial and industrial sector) in 1994, with the accuracy of the data for the different categories indicated. The results for 1994 are compared with those from previous years (1986, 1991, 1992 and 1993). The amount of packaging waste originating in households (recycling excluded) has been measured for the last twenty years by means of sorting analyses. Packaging waste from the commercial and industrial sector for 1992 - 1994 was measured through the use of questionnaires ; other methods were used for previous years.Taking into account the accuracy of the data for the different years, the following conclusions can be drawn: (1) Between 1993 and 1994 the total amount of packaging waste did not increase. (2) From 1986 till 1994 the total amount of packaging waste increased by approximately 15 percent. In 1986 the amount of glass in the deposit system rejected by industry was included. Comparing 1986 with 1993 and excluding the rejected glass for 1986, the total amount of packaging waste was seen to increase by approximately 18 percent. (3) For 1994 an interim target was mentioned in the Dutch Packaging Covenant, implying that the total amount of packaging waste in 1994 should not be higher than in 1991. Even when a possible overestimation for 1991 is taken into account, it is possible to conclude that the total amount of packaging waste did not increase between 1991 and 1994.

Om inzicht te krijgen in de voortgang van de uitvoering van het Convenant Verpakkingen wordt, als onderdeel van het meet- en monitoringsysteem, jaarlijks door het RIVM de output van verpakkingsafval vastgesteld. Dit rapport presenteert de resultaten van de analyse naar de hoeveelheid verpakkingsafval in 1994, uitgesplitst in de componenten kunststof, papier/ karton, (eenmalig) glas, blik (ferro) en aluminium. Ingegaan wordt op hoeveelheid, samenstelling en verwerkingswijze van verpakkingsafval afkomstig van de verschillende sectoren (huishoudens, kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) en industrie). Tevens wordt de nauwkeurigheid van de gegevens voor de verschillende sectoren en de gehanteerde meetmethoden beschreven. Daarnaast worden de gegevens van 1994 vergeleken met die van voorgaande jaren. Door de Commissie Verpakkingen is in haar jaarverslag aan de convenantspartijen voorgesteld om bij de toetsing van de uitvoering van het Convenant Verpakkingen uit te gaan van gecorrigeerde hoeveelheden voor het referentiejaar 1986. Uitgangspunt bij vergelijking van de gegevens met 1986 zijn dan ook de gecorrigeerde hoeveelheden voor 1986. Bij het interpreteren van de gepresenteerde gegevens dient rekening te worden gehouden met de nauwkeurigheden van de gehanteerde meetmethoden. De hoeveelheid verpakkingen in restafval afkomstig van huishoudens is bepaald aan de hand van sorteeranalyses van het RIVM. Vanaf 1993 is gebruik gemaakt van een nieuwe opzet voor wat betreft de monstername van deze sorteeranalyses. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de vergelijking met voorgaande jaren. De hoeveelheden verpakkingsafval afkomstig van de KWD-sector en de industrie zijn in 1992, 1993 en 1994 bepaald door middel van enquetes onder bedrijven in beide sectoren. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door Motivaction in opdracht van het RIVM. Gezien de onnauwkeurigheidsmarges die gelden voor de aldus gemeten totale hoeveelheden verpakkingsafval zijn grote absolute veranderingen nodig om te kunnen spreken van significante verschillen. Voor 1986 zijn de gegevens via andere methoden bepaald. Uit toetsing van de gegevens uit het Motivaction-onderzoek over 1994 lijken de gegevens voor (gemengd ingezameld) KWD-afval evenwel een grotere betrouwbaarheid te hebben dan tot op heden werd aangenomen. Rekening houdend met de nauwkeurigheden van de gehanteerde meetmethoden lijken de gegevens voldoende betrouwbaar om te concluderen dat de totale hoeveelheid verpakkingsafval in 1994 redelijk constant is gebleven ten opzichte van 1993. Niet geconcludeerd mag worden dat er sprake is van een significante afname in 1994. Ten opzichte van 1986 is de totale hoeveelheid verpakkingsafval in 1994 met ongeveer 15 procent toegenomen. Wanneer ook rekening wordt gehouden met de hoeveelheid meermalig glas (afkomstig van industrie) die in 1986 is meegenomen, maar voor de andere jaren zoveel mogelijk buiten de metingen gehouden is, is de hoeveelheid verpakkingsafval in 1994 met circa 18 procent toegenomen ten opzichte van 1986. In de RIVM-rapportages over 1991/1992 en 1993 werd al aangegeven dat de gemeten hoeveelheden verpakkingsafval van de KWD-sector en industrie voor 1991/1992 aan de hoge kant leken voor de verschillende componenten. De resultaten over 1994 lijken deze conclusie te bevestigen. In het Convenant Verpakkingen is als tussentijdse doelstelling opgenomen dat de hoeveelheid verpakkingen in 1994 zich op het niveau van 1991 bevindt. Op basis van de gegevens in dit rapport kan worden geconstateerd dat de hoeveelheid verpakkingsafval in 1994 zeker niet is toegenomen ten opzichte van 1991, ook niet wanneer rekening wordt gehouden met een mogelijke overschatting in de meetresultaten over 1991.
Affiliation:
LAE
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Jun-1995
URI:
http://hdl.handle.net/10029/10563
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/776201021.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM Rapport 776201021
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorHanemaayer AHen_US
dc.contributor.authorJoosten JMen_US
dc.date.accessioned2007-03-09T17:30:54Z-
dc.date.available2007-03-09T17:30:54Z-
dc.date.issued1995-06-30en_US
dc.identifier776201021en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/10563-
dc.description.abstractArticle 18 of the Dutch Packaging Covenant mentions a monitoring system that will have to be set up to check on the progress made in realizing the objectives laid down in this Covenant. The RIVM's Laboratory for Waste Materials and Emissions was asked to carry out the output analyses as a part of this monitoring system for packaging materials.This report presents the results of the output analyses for 1994. It provides information on the amount, composition and destination of the packaging waste from the different categories (households, commercial and industrial sector) in 1994, with the accuracy of the data for the different categories indicated. The results for 1994 are compared with those from previous years (1986, 1991, 1992 and 1993). The amount of packaging waste originating in households (recycling excluded) has been measured for the last twenty years by means of sorting analyses. Packaging waste from the commercial and industrial sector for 1992 - 1994 was measured through the use of questionnaires ; other methods were used for previous years.Taking into account the accuracy of the data for the different years, the following conclusions can be drawn: (1) Between 1993 and 1994 the total amount of packaging waste did not increase. (2) From 1986 till 1994 the total amount of packaging waste increased by approximately 15 percent. In 1986 the amount of glass in the deposit system rejected by industry was included. Comparing 1986 with 1993 and excluding the rejected glass for 1986, the total amount of packaging waste was seen to increase by approximately 18 percent. (3) For 1994 an interim target was mentioned in the Dutch Packaging Covenant, implying that the total amount of packaging waste in 1994 should not be higher than in 1991. Even when a possible overestimation for 1991 is taken into account, it is possible to conclude that the total amount of packaging waste did not increase between 1991 and 1994.en
dc.description.abstractOm inzicht te krijgen in de voortgang van de uitvoering van het Convenant Verpakkingen wordt, als onderdeel van het meet- en monitoringsysteem, jaarlijks door het RIVM de output van verpakkingsafval vastgesteld. Dit rapport presenteert de resultaten van de analyse naar de hoeveelheid verpakkingsafval in 1994, uitgesplitst in de componenten kunststof, papier/ karton, (eenmalig) glas, blik (ferro) en aluminium. Ingegaan wordt op hoeveelheid, samenstelling en verwerkingswijze van verpakkingsafval afkomstig van de verschillende sectoren (huishoudens, kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) en industrie). Tevens wordt de nauwkeurigheid van de gegevens voor de verschillende sectoren en de gehanteerde meetmethoden beschreven. Daarnaast worden de gegevens van 1994 vergeleken met die van voorgaande jaren. Door de Commissie Verpakkingen is in haar jaarverslag aan de convenantspartijen voorgesteld om bij de toetsing van de uitvoering van het Convenant Verpakkingen uit te gaan van gecorrigeerde hoeveelheden voor het referentiejaar 1986. Uitgangspunt bij vergelijking van de gegevens met 1986 zijn dan ook de gecorrigeerde hoeveelheden voor 1986. Bij het interpreteren van de gepresenteerde gegevens dient rekening te worden gehouden met de nauwkeurigheden van de gehanteerde meetmethoden. De hoeveelheid verpakkingen in restafval afkomstig van huishoudens is bepaald aan de hand van sorteeranalyses van het RIVM. Vanaf 1993 is gebruik gemaakt van een nieuwe opzet voor wat betreft de monstername van deze sorteeranalyses. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de vergelijking met voorgaande jaren. De hoeveelheden verpakkingsafval afkomstig van de KWD-sector en de industrie zijn in 1992, 1993 en 1994 bepaald door middel van enquetes onder bedrijven in beide sectoren. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door Motivaction in opdracht van het RIVM. Gezien de onnauwkeurigheidsmarges die gelden voor de aldus gemeten totale hoeveelheden verpakkingsafval zijn grote absolute veranderingen nodig om te kunnen spreken van significante verschillen. Voor 1986 zijn de gegevens via andere methoden bepaald. Uit toetsing van de gegevens uit het Motivaction-onderzoek over 1994 lijken de gegevens voor (gemengd ingezameld) KWD-afval evenwel een grotere betrouwbaarheid te hebben dan tot op heden werd aangenomen. Rekening houdend met de nauwkeurigheden van de gehanteerde meetmethoden lijken de gegevens voldoende betrouwbaar om te concluderen dat de totale hoeveelheid verpakkingsafval in 1994 redelijk constant is gebleven ten opzichte van 1993. Niet geconcludeerd mag worden dat er sprake is van een significante afname in 1994. Ten opzichte van 1986 is de totale hoeveelheid verpakkingsafval in 1994 met ongeveer 15 procent toegenomen. Wanneer ook rekening wordt gehouden met de hoeveelheid meermalig glas (afkomstig van industrie) die in 1986 is meegenomen, maar voor de andere jaren zoveel mogelijk buiten de metingen gehouden is, is de hoeveelheid verpakkingsafval in 1994 met circa 18 procent toegenomen ten opzichte van 1986. In de RIVM-rapportages over 1991/1992 en 1993 werd al aangegeven dat de gemeten hoeveelheden verpakkingsafval van de KWD-sector en industrie voor 1991/1992 aan de hoge kant leken voor de verschillende componenten. De resultaten over 1994 lijken deze conclusie te bevestigen. In het Convenant Verpakkingen is als tussentijdse doelstelling opgenomen dat de hoeveelheid verpakkingen in 1994 zich op het niveau van 1991 bevindt. Op basis van de gegevens in dit rapport kan worden geconstateerd dat de hoeveelheid verpakkingsafval in 1994 zeker niet is toegenomen ten opzichte van 1991, ook niet wanneer rekening wordt gehouden met een mogelijke overschatting in de meetresultaten over 1991.nl
dc.format.extent1606000 bytesen_US
dc.format.extent1643571 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 776201021en_US
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/776201021.htmlen_US
dc.subject.otherconvenant verpakkingenen
dc.subject.othermonitoringen
dc.subject.otherhoeveelheiden
dc.subject.othersamenstelling; verwerkingen
dc.subject.otherverpakkingsafvalen
dc.subject.otherpackaging covenanten
dc.subject.otheramounten
dc.subject.othercomposition; destinationen
dc.subject.otherpackaging wasteen
dc.titleAnalyse Verpakkingsafval in 1994 (ter Monitoring van het Convenant Verpakkingen)en_US
dc.title.alternativeAnalysis Packaging Waste in 1994 (for Monitoring the Packaging Covenant)en_US
dc.contributor.departmentLAEen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.