Surveillance van pathogenen in Nederland - Detailkarakterisering van pathogenen die relevant zijn voor de openbare gezondheidszorg

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/11443
Title:
Surveillance van pathogenen in Nederland - Detailkarakterisering van pathogenen die relevant zijn voor de openbare gezondheidszorg
Authors:
Avoort HGAM van der; Binnendijk RS van; Boer J den; Boxman ILA; Bruisten S; Duizer E; Duynhoven YTHP; Ende A van de; Erkens CGM; Giessen AW van de; Giessen J van der; Godeke GJ; Greeff SC de; Hahne S; Herremans MMPT; Heuvelink A; Hof S van; Kimman TG; Koopmans MPG; Kortbeek L; Kremer K; Kuijper EJ; Laar MJW van de; Loon AJM van; Luytjes W; Meijer A; Meijer CJLM; Mooi FR; Neeling H de; Notermans DW; Op de Coul ELM; Peeters MF; Pelt W van; Pinelli E; Plas SM van der; Reimerink J; Reubsaet F; Schouls LM; Schuurman R; Snijders PJF; Soolingen D van; Vennema H; Wannet WJB; Wielinga P; Wijngaard CC van den; Wilbrink B; Wolf F de; Zaaijer HL
Other Titles:
Surveillance of pathogens in the Netherlands - Detailed characterization of pathogens which are relevant for the public health
Abstract:
Increased surveillance of pathogens may for strengthen the prevention and control of infectious diseases. Infectious diseases cause a considerable burden of disease the Netherlands. Detailed characterization of pathogens will yield insight in changes of the pathogen itself, in changes in transmission patterns, and in changes in virulence and resistance. Therefore it is necessary to determine which pathogens should be studied, to what level of detail, and how they should be collected. In this report , the bacteria, viruses and parasites that give the the greatest burden of disease or present the greatest risk for the public health have been described in a standardized way. Several pathogens emerge from this study for which an increase in collection and characterization is desirable. Examples are: 1) Human papillomavirus, to improve assessment of the potential vaccine efficacy. 2) Influenza virus, to better characterize resistance to antiviral drugs. 3) Bordetella pertusis (whooping cough), to detect population changes that can influence vaccine efficacy. 4) Meticillin-resistance Staphylococcus aureus (MRSA), to reduce delays in contact-source tracing and containment. The pathogen surveillance in the Netherlands will be intensified on basis of this report. This enhanced surveillance will be executed in close co-operation with the peripheral microbiological laboratories.

Verdere intensivering van de analyse van pathogenen in Nederland is nodig om preventie en bestrijding van infectieziekten te verbeteren. Infectieziekten veroorzaken een aanzienlijke ziektelast in Nederland. Daarnaast gaat van infectieziekten ook een grote dreiging uit voor de openbare gezondheidszorg. Detailkarakterisering van pathogenen geeft inzicht in mogelijke veranderingen van de pathogeen zelf, zoals veranderde virulentie of resistentie. Daarnaast levert het ook inzicht in mogelijk veranderde transmissieroutes. Wel is het noodzakelijk om goed af te wegen welke pathogenen gekarakteriseerd moeten worden, tot welk detailniveau, en hoe groot de steekproef van een bepaalde pathogeen moet zijn om een representatief beeld te krijgen. In dit rapport zijn de bacterien, virussen en parasieten die de grootste ziektelast veroorzaken of de grootste bedreiging vormen voor de openbare gezondheidszorg op een gestandariseerde manier beschreven. In deze beschrijving is in het bijzonder aandacht besteed aan de relevantie van de pathogenen voor de openbare gezondheidszorg. Uit deze inventariserende studie komen een aantal pathogenen naar voren waarvan het wenselijk is om die intensiever te verzamelen en te karateriseren. Voorbeelden hiervan zijn: 1) Humaan papillomavirus, om de potentiele vaccineffectiviteit beter te kunnen inschatten. 2) Influenzavirus, om resistentie tegen antivirale middelen beter in kaart te brengen. 3) Bordetella pertusis (kinkhoest), om populatieveranderingen, die mogelijk de vaccineffectiviteit verlagen, beter te kunnen waarnemen. 4) Meticilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA), om bron-en-contact opsporing en inperkingsmaatregelen te versnellen. Dit rapport zal als basis dienen voor de intensivering van de kiemsurveillance van pathogenen in Nederland, die in samenwerking met de perifere microbiologische laboratoria uitgevoerd zal gaan worden.
Editors:
Boot H
Affiliation:
LTR; LIS; VTV
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
15-Feb-2007 ; 15-Feb-2007
URI:
http://hdl.handle.net/10029/11443
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/240031001.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 240031001; RIVM rapport 240031001
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorAvoort HGAM van deren_US
dc.contributor.authorBinnendijk RS vanen_US
dc.contributor.authorBoer J denen_US
dc.contributor.authorBoxman ILAen_US
dc.contributor.authorBruisten Sen_US
dc.contributor.authorDuizer Een_US
dc.contributor.authorDuynhoven YTHPen_US
dc.contributor.authorEnde A van deen_US
dc.contributor.authorErkens CGMen_US
dc.contributor.authorGiessen AW van deen_US
dc.contributor.authorGiessen J van deren_US
dc.contributor.authorGodeke GJen_US
dc.contributor.authorGreeff SC deen_US
dc.contributor.authorHahne Sen_US
dc.contributor.authorHerremans MMPTen_US
dc.contributor.authorHeuvelink Aen_US
dc.contributor.authorHof S vanen_US
dc.contributor.authorKimman TGen_US
dc.contributor.authorKoopmans MPGen_US
dc.contributor.authorKortbeek Len_US
dc.contributor.authorKremer Ken_US
dc.contributor.authorKuijper EJen_US
dc.contributor.authorLaar MJW van deen_US
dc.contributor.authorLoon AJM vanen_US
dc.contributor.authorLuytjes Wen_US
dc.contributor.authorMeijer Aen_US
dc.contributor.authorMeijer CJLMen_US
dc.contributor.authorMooi FRen_US
dc.contributor.authorNeeling H deen_US
dc.contributor.authorNotermans DWen_US
dc.contributor.authorOp de Coul ELMen_US
dc.contributor.authorPeeters MFen_US
dc.contributor.authorPelt W vanen_US
dc.contributor.authorPinelli Een_US
dc.contributor.authorPlas SM van deren_US
dc.contributor.authorReimerink Jen_US
dc.contributor.authorReubsaet Fen_US
dc.contributor.authorSchouls LMen_US
dc.contributor.authorSchuurman Ren_US
dc.contributor.authorSnijders PJFen_US
dc.contributor.authorSoolingen D vanen_US
dc.contributor.authorVennema Hen_US
dc.contributor.authorWannet WJBen_US
dc.contributor.authorWielinga Pen_US
dc.contributor.authorWijngaard CC van denen_US
dc.contributor.authorWilbrink Ben_US
dc.contributor.authorWolf F deen_US
dc.contributor.authorZaaijer HLen_US
dc.contributor.editorBoot Hen_US
dc.date.accessioned2007-04-26T16:00:48Z-
dc.date.available2007-04-26T16:00:48Z-
dc.date.issued2007-02-15en_US
dc.date.issued2007-02-15-
dc.identifier240031001en_US
dc.identifier240031001-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/11443-
dc.description.abstractIncreased surveillance of pathogens may for strengthen the prevention and control of infectious diseases. Infectious diseases cause a considerable burden of disease the Netherlands. Detailed characterization of pathogens will yield insight in changes of the pathogen itself, in changes in transmission patterns, and in changes in virulence and resistance. Therefore it is necessary to determine which pathogens should be studied, to what level of detail, and how they should be collected. In this report , the bacteria, viruses and parasites that give the the greatest burden of disease or present the greatest risk for the public health have been described in a standardized way. Several pathogens emerge from this study for which an increase in collection and characterization is desirable. Examples are: 1) Human papillomavirus, to improve assessment of the potential vaccine efficacy. 2) Influenza virus, to better characterize resistance to antiviral drugs. 3) Bordetella pertusis (whooping cough), to detect population changes that can influence vaccine efficacy. 4) Meticillin-resistance Staphylococcus aureus (MRSA), to reduce delays in contact-source tracing and containment. The pathogen surveillance in the Netherlands will be intensified on basis of this report. This enhanced surveillance will be executed in close co-operation with the peripheral microbiological laboratories.en
dc.description.abstractVerdere intensivering van de analyse van pathogenen in Nederland is nodig om preventie en bestrijding van infectieziekten te verbeteren. Infectieziekten veroorzaken een aanzienlijke ziektelast in Nederland. Daarnaast gaat van infectieziekten ook een grote dreiging uit voor de openbare gezondheidszorg. Detailkarakterisering van pathogenen geeft inzicht in mogelijke veranderingen van de pathogeen zelf, zoals veranderde virulentie of resistentie. Daarnaast levert het ook inzicht in mogelijk veranderde transmissieroutes. Wel is het noodzakelijk om goed af te wegen welke pathogenen gekarakteriseerd moeten worden, tot welk detailniveau, en hoe groot de steekproef van een bepaalde pathogeen moet zijn om een representatief beeld te krijgen. In dit rapport zijn de bacterien, virussen en parasieten die de grootste ziektelast veroorzaken of de grootste bedreiging vormen voor de openbare gezondheidszorg op een gestandariseerde manier beschreven. In deze beschrijving is in het bijzonder aandacht besteed aan de relevantie van de pathogenen voor de openbare gezondheidszorg. Uit deze inventariserende studie komen een aantal pathogenen naar voren waarvan het wenselijk is om die intensiever te verzamelen en te karateriseren. Voorbeelden hiervan zijn: 1) Humaan papillomavirus, om de potentiele vaccineffectiviteit beter te kunnen inschatten. 2) Influenzavirus, om resistentie tegen antivirale middelen beter in kaart te brengen. 3) Bordetella pertusis (kinkhoest), om populatieveranderingen, die mogelijk de vaccineffectiviteit verlagen, beter te kunnen waarnemen. 4) Meticilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA), om bron-en-contact opsporing en inperkingsmaatregelen te versnellen. Dit rapport zal als basis dienen voor de intensivering van de kiemsurveillance van pathogenen in Nederland, die in samenwerking met de perifere microbiologische laboratoria uitgevoerd zal gaan worden.nl
dc.format.extent479000 bytesen_US
dc.format.extent489476 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 240031001en_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 240031001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/240031001.htmlen_US
dc.subject.otherpathogen surveillanceen
dc.subject.othercharaterisationen
dc.subject.otherinfectious deseases controlen
dc.subject.otherpreventionen
dc.subject.otherkiemsurveillancenl
dc.subject.otherpathogenennl
dc.subject.otherdetailkarakteriseringnl
dc.subject.otherbestrijdingnl
dc.subject.otherpreventienl
dc.titleSurveillance van pathogenen in Nederland - Detailkarakterisering van pathogenen die relevant zijn voor de openbare gezondheidszorgen_US
dc.title.alternativeSurveillance of pathogens in the Netherlands - Detailed characterization of pathogens which are relevant for the public healthen_US
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLTRen_US
dc.contributor.departmentLISen_US
dc.contributor.departmentVTVen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.