Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/11460
Title:
Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu
Authors:
Linden AMA van der; Beelen P van; Berg GA van den; Boer M de; Gaag DJ van der; Groenwold JG; Huijsmans JFM; Kalf DF; Kool SAM de; Kruijne R; Merkelbach RCM; Snoo GR de; Vijftigschild RAN; Vijver MG; Wal AJ van der
Other Titles:
Midterm evaluation of the plant protection policy of the Netherlands; environment
Abstract:
The Dutch plant protection policy aims at reaching sustainable agriculture in the Netherlands. Operational goals with respect to the environment for the year 2010 compared to the year 1998 are: a reduction of 95% of the environmental impact on surface water and a reduction of 95% of bottle-necks in the production of drinking water from surface water. Midterm goals are 75% and 50% respectively. The calculated environmental impact as a result of drift emissions to surface water was reduced with 86%. Drift reduction measures, imposed since 2000, contributed most to this calculated reduction. The second most important contribution came from the use of less toxic plant protection products. Concentrations of plant protection product residues measured in surface waters declined over the study period, but still concentrations above maximum permissible levels occurred in 2004. The number of bottle-necks in the production of drinking water from surface water was diminished from 33 to 27; the midterm goal was not met. This was partly due to non-agricultural use of plant protection products and foreign sources. Experiments show that changes in plant protection strategies and management at the farm level may further reduce the environmental impact of plant protection products. Implementation of these innovations requires widespread dissemination of the results.

Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten in de drinkwatervoorziening, beide ten opzichte van 1998. Tussentijdse doelstellingen voor 2005 zijn respectievelijk 75% en 50%. De berekende vermindering van de milieubelasting van het oppervlaktewater als gevolg van drift is 86%. Verplichte driftreducerende maatregelen en, in mindere mate, het van de markt halen van een aantal stoffen leverden de belangrijkste bijdragen aan deze vermindering. Concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater lieten in het algemeen een dalende trend zien, maar nog steeds worden stoffen aangetroffen boven maximaal toelaatbare concentraties. Het aantal knelpunten in de drinkwatervoorziening daalde van 33 naar 27, waarmee de tussentijdse doelstelling niet werd gehaald. Hiervoor zijn gebruik buiten de landbouw en aanvoer vanuit het buitenland gedeeltelijk verantwoordelijk. Demonstratieprojecten geven aan dat een verdere vermindering van de milieubelasting mogelijk is. Daarvoor moeten gewasbeschermingsstrategieen en management op de bedrijven worden aangepast. Om dit te bereiken is een brede verspreiding van de opgedane kennis noodzakelijk.
Other Contributors:
Alterra; CBS; CLM; CML; Kiwa; PD; PPO; PRI; RIZA
Affiliation:
LER
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
16-Jan-2007 ; 16-Jan-2007
URI:
http://hdl.handle.net/10029/11460
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607016001.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 607016001; RIVM rapport 607016001
Appears in Collections:
RIVM reports - old archive

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorLinden AMA van deren_US
dc.contributor.authorBeelen P vanen_US
dc.contributor.authorBerg GA van denen_US
dc.contributor.authorBoer M deen_US
dc.contributor.authorGaag DJ van deren_US
dc.contributor.authorGroenwold JGen_US
dc.contributor.authorHuijsmans JFMen_US
dc.contributor.authorKalf DFen_US
dc.contributor.authorKool SAM deen_US
dc.contributor.authorKruijne Ren_US
dc.contributor.authorMerkelbach RCMen_US
dc.contributor.authorSnoo GR deen_US
dc.contributor.authorVijftigschild RANen_US
dc.contributor.authorVijver MGen_US
dc.contributor.authorWal AJ van deren_US
dc.contributor.otherAlterraen_US
dc.contributor.otherCBSen_US
dc.contributor.otherCLMen_US
dc.contributor.otherCMLen_US
dc.contributor.otherKiwaen_US
dc.contributor.otherPDen_US
dc.contributor.otherPPOen_US
dc.contributor.otherPRIen_US
dc.contributor.otherRIZAen_US
dc.date.accessioned2007-04-26T16:01:42Z-
dc.date.available2007-04-26T16:01:42Z-
dc.date.issued2007-01-16en_US
dc.date.issued2007-01-16-
dc.identifier607016001en_US
dc.identifier607016001-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/11460-
dc.description.abstractThe Dutch plant protection policy aims at reaching sustainable agriculture in the Netherlands. Operational goals with respect to the environment for the year 2010 compared to the year 1998 are: a reduction of 95% of the environmental impact on surface water and a reduction of 95% of bottle-necks in the production of drinking water from surface water. Midterm goals are 75% and 50% respectively. The calculated environmental impact as a result of drift emissions to surface water was reduced with 86%. Drift reduction measures, imposed since 2000, contributed most to this calculated reduction. The second most important contribution came from the use of less toxic plant protection products. Concentrations of plant protection product residues measured in surface waters declined over the study period, but still concentrations above maximum permissible levels occurred in 2004. The number of bottle-necks in the production of drinking water from surface water was diminished from 33 to 27; the midterm goal was not met. This was partly due to non-agricultural use of plant protection products and foreign sources. Experiments show that changes in plant protection strategies and management at the farm level may further reduce the environmental impact of plant protection products. Implementation of these innovations requires widespread dissemination of the results.en
dc.description.abstractHet Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten in de drinkwatervoorziening, beide ten opzichte van 1998. Tussentijdse doelstellingen voor 2005 zijn respectievelijk 75% en 50%. De berekende vermindering van de milieubelasting van het oppervlaktewater als gevolg van drift is 86%. Verplichte driftreducerende maatregelen en, in mindere mate, het van de markt halen van een aantal stoffen leverden de belangrijkste bijdragen aan deze vermindering. Concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater lieten in het algemeen een dalende trend zien, maar nog steeds worden stoffen aangetroffen boven maximaal toelaatbare concentraties. Het aantal knelpunten in de drinkwatervoorziening daalde van 33 naar 27, waarmee de tussentijdse doelstelling niet werd gehaald. Hiervoor zijn gebruik buiten de landbouw en aanvoer vanuit het buitenland gedeeltelijk verantwoordelijk. Demonstratieprojecten geven aan dat een verdere vermindering van de milieubelasting mogelijk is. Daarvoor moeten gewasbeschermingsstrategieen en management op de bedrijven worden aangepast. Om dit te bereiken is een brede verspreiding van de opgedane kennis noodzakelijk.nl
dc.format.extent4427000 bytesen_US
dc.format.extent-1 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 607016001en_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 607016001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607016001.htmlen_US
dc.subject.othercrop protectionen
dc.subject.otherpolicyen
dc.subject.otheragricultureen
dc.subject.otherdrinking wateren
dc.subject.otherbiocidesen
dc.subject.otherpesticidesen
dc.subject.othersurface wateren
dc.subject.otherenvironmental qualityen
dc.subject.otherstandardsen
dc.subject.otherenvironmental indicatorsen
dc.subject.otherpesticides atlasen
dc.subject.otherwater framework directiveen
dc.subject.othergewasbeschermingnl
dc.subject.otherbeleidnl
dc.subject.otherlandbouwnl
dc.subject.otherbestrijdingsmiddelennl
dc.subject.otherpesticidennl
dc.subject.otherdrinkwaternl
dc.subject.otheroppervlaktewaternl
dc.subject.othermilieukwaliteitnl
dc.subject.othernormennl
dc.subject.othermilieuindicatornl
dc.subject.otherbestrijdingsmiddelenatlasnl
dc.subject.otherkaderrichtlijn waternl
dc.subject.othermtrnl
dc.titleEvaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieuen_US
dc.title.alternativeMidterm evaluation of the plant protection policy of the Netherlands; environmenten_US
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLERen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.