Een vergelijking van modellen voor de atmosferische verspreiding van verkeersemissies

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/13391
Title:
Een vergelijking van modellen voor de atmosferische verspreiding van verkeersemissies
Authors:
Pul WAJ van; Sauter FJ; Mooibroek D
Other Titles:
A comparison of atmospheric transport models for traffic emissions
Abstract:
This report presents the results of an intercomparison study of six atmospheric transport models for traffic situations in the Netherlands. A number of test cases were defined in consultation with the model owners in which the input parameters to the models, such as emissions, meteorological conditions and road characteristics. Two base cases were defined: one for roadways and one for urban roads, along with a number of variants on these two base cases. The variants, for example, consisted of different meteorological conditions, different background concentrations and the presence of a noise barrier. The model owners calculated - for both base cases and variants - the annual concentration of NO2 and PM10 and the number of days in which the daily threshold of 50 ug/m3 of PM10 is exceeded. For the roadway test cases annual levels of NO2 and PM10 calculated by the different models are within about 10% of the average of all model results. The large difference found in the number of exceedence days was caused by the difference in the methods used to derive the exceedence days. When using one standard method, as in the Dutch regulations, this difference fell to within 30%. Because of technical reasons only the "street canyon" variant was considered for urban roads. In this variant the model results were between 10% and 15% for NO2 and PM10, respectively, of the average of all models. If the contribution of the road alone is considered (i.e. comparing the concentrations without the prescribed background concentration), the models differ by a factor of 2 to 3 and the number of exceedence days for PM10 by a factor of 2.

De in Nederland gebruikte rekenmodellen voor luchtkwaliteit langs snelwegen en stadswegen geven wisselende resultaten. Voor berekening van jaargemiddelde concentraties van stikstofdioxide en fijn stof zijn de verschillen tussen modellen beperkt. Bij de berekening van meer specifieke aspecten van luchtkwaliteit, bijvoorbeeld het aantal overschrijdingsdagen, kunnen de verschillen tussen modelresultaten aanzienlijk groter zijn. Atmosferische verspreidingsmodellen berekenen luchtkwaliteit als gevolg van emissies door het verkeer. In Nederland is een aantal van deze verspreidingsmodellen in gebruik bij overwegend commerciele bureaus. Zij voeren berekeningen uit in opdracht van overheid en bedrijfsleven. De rekenmodellen die deze bureaus gebruiken werken volgens uiteenlopende rekenmethoden. Om vast te stellen in hoeverre de resultaten van de verschillende modellen met elkaar overeenstemmen, zijn in dit onderzoek zes in Nederland gebruikte rekenmodellen met elkaar vergeleken. Bij de berekening van de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide en fijn stof langs snel- en stadswegen, liggen de resultaten van de modellen binnen een marge van 10-15% rond het gemiddelde van de modellen. Bij de berekening van het aantal overschrijdingsdagen voor fijn stof langs snelwegen liggen de verschillende modelresultaten echter in een bandbreedte van 30% rond het gemiddelde. Voor een typische stadswegsituatie is die bandbreedte 50%.
Affiliation:
LVM
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-May-2007 ; 31-May-2007
URI:
http://hdl.handle.net/10029/13391
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680600001.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 680600001; RIVM rapport 680600001
Appears in Collections:
RIVM reports - old archive

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorPul WAJ vanen_US
dc.contributor.authorSauter FJen_US
dc.contributor.authorMooibroek Den_US
dc.date.accessioned2007-08-28T13:19:25Z-
dc.date.available2007-08-28T13:19:25Z-
dc.date.issued2007-05-31en_US
dc.date.issued2007-05-31-
dc.identifier680600001en_US
dc.identifier680600001-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/13391-
dc.description.abstractThis report presents the results of an intercomparison study of six atmospheric transport models for traffic situations in the Netherlands. A number of test cases were defined in consultation with the model owners in which the input parameters to the models, such as emissions, meteorological conditions and road characteristics. Two base cases were defined: one for roadways and one for urban roads, along with a number of variants on these two base cases. The variants, for example, consisted of different meteorological conditions, different background concentrations and the presence of a noise barrier. The model owners calculated - for both base cases and variants - the annual concentration of NO2 and PM10 and the number of days in which the daily threshold of 50 ug/m3 of PM10 is exceeded. For the roadway test cases annual levels of NO2 and PM10 calculated by the different models are within about 10% of the average of all model results. The large difference found in the number of exceedence days was caused by the difference in the methods used to derive the exceedence days. When using one standard method, as in the Dutch regulations, this difference fell to within 30%. Because of technical reasons only the "street canyon" variant was considered for urban roads. In this variant the model results were between 10% and 15% for NO2 and PM10, respectively, of the average of all models. If the contribution of the road alone is considered (i.e. comparing the concentrations without the prescribed background concentration), the models differ by a factor of 2 to 3 and the number of exceedence days for PM10 by a factor of 2.en
dc.description.abstractDe in Nederland gebruikte rekenmodellen voor luchtkwaliteit langs snelwegen en stadswegen geven wisselende resultaten. Voor berekening van jaargemiddelde concentraties van stikstofdioxide en fijn stof zijn de verschillen tussen modellen beperkt. Bij de berekening van meer specifieke aspecten van luchtkwaliteit, bijvoorbeeld het aantal overschrijdingsdagen, kunnen de verschillen tussen modelresultaten aanzienlijk groter zijn. Atmosferische verspreidingsmodellen berekenen luchtkwaliteit als gevolg van emissies door het verkeer. In Nederland is een aantal van deze verspreidingsmodellen in gebruik bij overwegend commerciele bureaus. Zij voeren berekeningen uit in opdracht van overheid en bedrijfsleven. De rekenmodellen die deze bureaus gebruiken werken volgens uiteenlopende rekenmethoden. Om vast te stellen in hoeverre de resultaten van de verschillende modellen met elkaar overeenstemmen, zijn in dit onderzoek zes in Nederland gebruikte rekenmodellen met elkaar vergeleken. Bij de berekening van de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide en fijn stof langs snel- en stadswegen, liggen de resultaten van de modellen binnen een marge van 10-15% rond het gemiddelde van de modellen. Bij de berekening van het aantal overschrijdingsdagen voor fijn stof langs snelwegen liggen de verschillende modelresultaten echter in een bandbreedte van 30% rond het gemiddelde. Voor een typische stadswegsituatie is die bandbreedte 50%.nl
dc.format.extent367000 bytesen_US
dc.format.extent-1 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isonlen_US
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 680600001en_US
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 680600001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680600001.htmlen_US
dc.subject.otherair qualityen
dc.subject.otheremissionen
dc.subject.othertrafficen
dc.subject.otherdispersionen
dc.subject.othermodellingen
dc.subject.othercomparisonen
dc.subject.othermodelsen
dc.subject.otheratmospheric transporten
dc.subject.othertraffic emissionsen
dc.subject.otherluchtkwaliteitnl
dc.subject.otheremissiesnl
dc.subject.otherverkeernl
dc.subject.otherverspreidingnl
dc.subject.othermodellenonderzoeknl
dc.subject.othervergelijkend onderzoeknl
dc.subject.otherverkeersmodellennl
dc.subject.otherverkeersemissiesnl
dc.subject.otherfijn stofnl
dc.subject.otherno2nl
dc.titleEen vergelijking van modellen voor de atmosferische verspreiding van verkeersemissiesen_US
dc.title.alternativeA comparison of atmospheric transport models for traffic emissionsen_US
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLVMen_US
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.