Kalibratie van het programma CAR II aan de hand van metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/16420
Title:
Kalibratie van het programma CAR II aan de hand van metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM
Authors:
Wesseling JP; Sauter FJ
Other Titles:
Calibration of the program CAR II using measurements of the national measuring network of the RIVM
Abstract:
Research by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has shown that concentration levels calculated using the CAR II model are systematically too high. Application of a new calibration strongly improves the match between calculated and measured concentration levels. Local authorities employ the CAR II (Calculation of Air pollution from Road traffic) model in order to determine concentration levels in streets. Since 2007 a new set of emission factors for road traffic has become available. For several substances the emissions are significantly higher than they were before. Using these emission factors in CAR II leads to substantial discrepancies between calculated and measured concentration levels. By request of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) the RIVM has determined a new calibration for CAR II. Based on traffic infoation provided by municipalitie, calculations were performed using CAR II for the years 2003 - 2006 for those streets where a measuring station of the national air quality measuring network of the RIVM is located. The results of the calculations for nitrogen (di)oxide, carbon monoxide and particulate matter were compared with measurements during the same period. From this comparison it became clear that calculated concentration contributions must be multiplied by 0.62 in order to obtain a good agreement with the measured concentrations. As the emission factors that are used in CAR II have also changed in 2007, the calculated total concentration levels are not very different from those obtained during the last few years.

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat met het programma CAR II berekende concentraties systematisch te hoog zijn. Toepassing van een nieuwe ijking van het model verbetert de overeenkomst tussen de berekende en gemeten concentratieniveaus sterk. Lokale overheden gebruiken het model CAR II (Calculation of Air pollution from Road traffic) voor de berekening van de luchtkwaliteit in verkeersbelaste situaties. Sinds begin 2007 wordt hierbij gerekend met nieuwe emissiefactoren voor wegverkeer welke voor verschillende stoffen aanmerkelijk hoger zijn dan eerder het geval was. Gebruik van deze nieuwe emissies leidde tot grote verschillen tussen berekende en gemeten concentraties. Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van VROM een nieuwe ijking van het programma CAR II uitgevoerd. Op basis van door gemeenten aangeleverde verkeersgegevens zijn voor de jaren 2003 tot en met 2006 berekeningen met CAR II uitgevoerd in de straten waar meetstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM staan. De resultaten van de berekeningen voor stikstof(di)oxide, koolmonoxide en fijn stof zijn vervolgens vergeleken met metingen in de straten over dezelfde periode. Uit de vergelijking blijkt dat de berekende concentratiebijdragen met 0.62 moeten worden vermenigvuldigd voor een goede overeenkomst met de gemeten waarden. Omdat de in CAR II gebruikte emissiefactoren in 2007 ook zijn aangepast veranderen de netto berekende concentratieniveaus in de straten slechts beperkt ten opzichte van de afgelopen jaren. Na toepassing van de nieuwe ijking zijn de berekende stikstofdioxide- en fijnstofconcentraties gemiddeld 0.4 en 0.7 mug/m3 (microgram per kubieke meter) hoger dan de gemeten concentraties. Na toepassing van de nieuwe ijking zijn de berekende stikstofdioxide- en fijnstofconcentraties gemiddeld 0.4 en 0.7 mug/m3 (microgram per kubieke meter) hoger dan de gemeten concentraties.
Affiliation:
LVM
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
20-Jul-2007
URI:
http://hdl.handle.net/10029/16420
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680705004.html
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 680705004; RIVM rapport 680705004
Appears in Collections:
RIVM reports - old archive

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorWesseling JPen_GB
dc.contributor.authorSauter FJen_GB
dc.date.accessioned2008-01-18T16:18:56Z-
dc.date.available2008-01-18T16:18:56Z-
dc.date.issued2007-07-20en_GB
dc.identifier680705004en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/16420-
dc.description.abstractResearch by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has shown that concentration levels calculated using the CAR II model are systematically too high. Application of a new calibration strongly improves the match between calculated and measured concentration levels. Local authorities employ the CAR II (Calculation of Air pollution from Road traffic) model in order to determine concentration levels in streets. Since 2007 a new set of emission factors for road traffic has become available. For several substances the emissions are significantly higher than they were before. Using these emission factors in CAR II leads to substantial discrepancies between calculated and measured concentration levels. By request of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) the RIVM has determined a new calibration for CAR II. Based on traffic infoation provided by municipalitie, calculations were performed using CAR II for the years 2003 - 2006 for those streets where a measuring station of the national air quality measuring network of the RIVM is located. The results of the calculations for nitrogen (di)oxide, carbon monoxide and particulate matter were compared with measurements during the same period. From this comparison it became clear that calculated concentration contributions must be multiplied by 0.62 in order to obtain a good agreement with the measured concentrations. As the emission factors that are used in CAR II have also changed in 2007, the calculated total concentration levels are not very different from those obtained during the last few years.en
dc.description.abstractUit onderzoek van het RIVM blijkt dat met het programma CAR II berekende concentraties systematisch te hoog zijn. Toepassing van een nieuwe ijking van het model verbetert de overeenkomst tussen de berekende en gemeten concentratieniveaus sterk. Lokale overheden gebruiken het model CAR II (Calculation of Air pollution from Road traffic) voor de berekening van de luchtkwaliteit in verkeersbelaste situaties. Sinds begin 2007 wordt hierbij gerekend met nieuwe emissiefactoren voor wegverkeer welke voor verschillende stoffen aanmerkelijk hoger zijn dan eerder het geval was. Gebruik van deze nieuwe emissies leidde tot grote verschillen tussen berekende en gemeten concentraties. Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van VROM een nieuwe ijking van het programma CAR II uitgevoerd. Op basis van door gemeenten aangeleverde verkeersgegevens zijn voor de jaren 2003 tot en met 2006 berekeningen met CAR II uitgevoerd in de straten waar meetstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM staan. De resultaten van de berekeningen voor stikstof(di)oxide, koolmonoxide en fijn stof zijn vervolgens vergeleken met metingen in de straten over dezelfde periode. Uit de vergelijking blijkt dat de berekende concentratiebijdragen met 0.62 moeten worden vermenigvuldigd voor een goede overeenkomst met de gemeten waarden. Omdat de in CAR II gebruikte emissiefactoren in 2007 ook zijn aangepast veranderen de netto berekende concentratieniveaus in de straten slechts beperkt ten opzichte van de afgelopen jaren. Na toepassing van de nieuwe ijking zijn de berekende stikstofdioxide- en fijnstofconcentraties gemiddeld 0.4 en 0.7 mug/m3 (microgram per kubieke meter) hoger dan de gemeten concentraties. Na toepassing van de nieuwe ijking zijn de berekende stikstofdioxide- en fijnstofconcentraties gemiddeld 0.4 en 0.7 mug/m3 (microgram per kubieke meter) hoger dan de gemeten concentraties.nl
dc.format.extent333000 bytesen_GB
dc.language.isonlen_GB
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_GB
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 680705004en_GB
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 680705004-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680705004.htmlen_GB
dc.subject.othermodellingen
dc.subject.otherair pollutionen
dc.subject.otherroad trafficen
dc.subject.othermeasurementsen
dc.subject.othercomparisonen
dc.subject.othercaren
dc.subject.othercalibrationen
dc.subject.otheremission factorsen
dc.subject.otherluchtverontreinigingnl
dc.subject.otherwegverkeernl
dc.subject.othermeetgegevensnl
dc.subject.othervergelijkend onderzoeknl
dc.subject.otherluchtkwaliteitnl
dc.subject.othercarnl
dc.subject.otherkalibratienl
dc.subject.otheremissiefactorennl
dc.titleKalibratie van het programma CAR II aan de hand van metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVMen_GB
dc.title.alternativeCalibration of the program CAR II using measurements of the national measuring network of the RIVMen_GB
dc.contributor.departmentLVMen_GB
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.