Invloed van vegetatie op stikstofdioxideniveaus. Een orienterend onderzoek

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/16421
Title:
Invloed van vegetatie op stikstofdioxideniveaus. Een orienterend onderzoek
Authors:
Bloemen HJT; Uiterwijk W; Wesseling J
Other Titles:
Impact of vegetation on nitrogen dioxide concentrations
Abstract:
The adsorption of nitrogen dioxide by vegetation in the form of deciduous trees in a typical urban street with trees loaded with a large amount of leafs (Dutch lime trees) appears not to lower the nitrogen dioxide (NO2) concentration in that street. In a study conducted by National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) during the largest part of the year (42 weeks) NO2 concentrations (14 day averages) were measured on a number of locations on the Maliebaan, a broad lane near the centre of the town of Utrecht with several roadways and a high number of large trees. The temporal variation of the NO2 concentrations followed that of concentrations at other locations in Utrecht and at a near rural background site and remain unchanged when the trees lost their leafs in the autumn of 2006. Differences in concentration between the various simultaneously collected samples on the Maliebaan, on the walls of the houses lining the Maliebaan and under the trees near the roadway remain the same after the growing season has passed. Based on the findings of this orientation it can be concluded that vegetation has little or no impact on the nitrogen concentrations in an urban environment.

Adsorptie van stikstofdioxide door bomen (Hollandse lindes) blijkt geen meetbare invloed te hebben op de concentraties in een typische straat in een stedelijke omgeving. In een onderzoek, uitgevoerd door het RIVM gedurende een klein jaar (42 weken) zijn de concentraties stikstofdioxide op een aantal locaties op de Maliebaan te Utrecht gemeten als 14-daagse gemiddelde waarden. De Maliebaan is een brede laan met een hoofdrijbaan en aan beide zijden een fietspad en een ventweg en enkele rijen Hollandse lindes hiertussen. De variatie van de NO2-concentraties in de tijd volgden die van andere locaties in Utrecht en bleven ongewijzigd nadat het blad van de bomen was verdwenen tijdens de herfst van 2006. Tussen de verschillende locaties op de Maliebaan, zowel aan de muren van de huizen langs de Maliebaan, als onder het bladerdak nabij de rijbaan, bleken slechts geringe concentratieverschillen te bestaan die zowel tijdens het groeiseizoen als daarna instant bleven. Op grond van dit orienterend onderzoek kan geconcludeerd worden dat de invloed van begroeing in de vorm van bomen op stikstofdioxideconcentraties in een stedelijke omgeving gering zullen zijn. De resultaten van dit onderzoek kunnen een bijdrage leveren aan verder onderzoek naar de ontwikkeling van maatregelen voor de reductie van luchtverontreinigingniveaus in steden.
Affiliation:
LVM
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
14-Dec-2007 ; 14-Dec-2007
URI:
http://hdl.handle.net/10029/16421
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680705003.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 680705003; RIVM rapport 680705003
Appears in Collections:
RIVM reports - old archive

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBloemen HJTen_GB
dc.contributor.authorUiterwijk Wen_GB
dc.contributor.authorWesseling Jen_GB
dc.date.accessioned2008-01-18T16:18:59Z-
dc.date.available2008-01-18T16:18:59Z-
dc.date.issued2007-12-14en_GB
dc.date.issued2007-12-14-
dc.identifier680705003en_GB
dc.identifier680705003-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/16421-
dc.description.abstractThe adsorption of nitrogen dioxide by vegetation in the form of deciduous trees in a typical urban street with trees loaded with a large amount of leafs (Dutch lime trees) appears not to lower the nitrogen dioxide (NO2) concentration in that street. In a study conducted by National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) during the largest part of the year (42 weeks) NO2 concentrations (14 day averages) were measured on a number of locations on the Maliebaan, a broad lane near the centre of the town of Utrecht with several roadways and a high number of large trees. The temporal variation of the NO2 concentrations followed that of concentrations at other locations in Utrecht and at a near rural background site and remain unchanged when the trees lost their leafs in the autumn of 2006. Differences in concentration between the various simultaneously collected samples on the Maliebaan, on the walls of the houses lining the Maliebaan and under the trees near the roadway remain the same after the growing season has passed. Based on the findings of this orientation it can be concluded that vegetation has little or no impact on the nitrogen concentrations in an urban environment.en
dc.description.abstractAdsorptie van stikstofdioxide door bomen (Hollandse lindes) blijkt geen meetbare invloed te hebben op de concentraties in een typische straat in een stedelijke omgeving. In een onderzoek, uitgevoerd door het RIVM gedurende een klein jaar (42 weken) zijn de concentraties stikstofdioxide op een aantal locaties op de Maliebaan te Utrecht gemeten als 14-daagse gemiddelde waarden. De Maliebaan is een brede laan met een hoofdrijbaan en aan beide zijden een fietspad en een ventweg en enkele rijen Hollandse lindes hiertussen. De variatie van de NO2-concentraties in de tijd volgden die van andere locaties in Utrecht en bleven ongewijzigd nadat het blad van de bomen was verdwenen tijdens de herfst van 2006. Tussen de verschillende locaties op de Maliebaan, zowel aan de muren van de huizen langs de Maliebaan, als onder het bladerdak nabij de rijbaan, bleken slechts geringe concentratieverschillen te bestaan die zowel tijdens het groeiseizoen als daarna instant bleven. Op grond van dit orienterend onderzoek kan geconcludeerd worden dat de invloed van begroeing in de vorm van bomen op stikstofdioxideconcentraties in een stedelijke omgeving gering zullen zijn. De resultaten van dit onderzoek kunnen een bijdrage leveren aan verder onderzoek naar de ontwikkeling van maatregelen voor de reductie van luchtverontreinigingniveaus in steden.nl
dc.format.extent303000 bytesen_GB
dc.language.isonlen_GB
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_GB
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 680705003en_GB
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 680705003-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680705003.htmlen_GB
dc.subject.othervegetationen
dc.subject.otherno2en
dc.subject.othernitrogen dioxideen
dc.subject.othermaliebaanen
dc.subject.otherutrechten
dc.subject.othervegetatienl
dc.subject.otherno2nl
dc.subject.otheradsorptienl
dc.subject.otherstikstofdioxidenl
dc.subject.othermaliebaannl
dc.subject.otherutrechtnl
dc.titleInvloed van vegetatie op stikstofdioxideniveaus. Een orienterend onderzoeken_GB
dc.title.alternativeImpact of vegetation on nitrogen dioxide concentrationsen_GB
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLVMen_GB
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.