Direct and indirect nitrous oxide emissions from agricultural soils, 1990 - 2003. Background document on the calculation method for the Dutch National Inventory Report

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/16429
Title:
Direct and indirect nitrous oxide emissions from agricultural soils, 1990 - 2003. Background document on the calculation method for the Dutch National Inventory Report
Authors:
Hoek KW van der; Schijndel MW van; Kuikman PJ
Other Titles:
Directe en indirecte lachgas emissies uit de landbouwbodem, 1990 - 2003. Achtergronddocument van de berekeningsmethode voor het Nederlandse National Inventory Report
Abstract:
Since 2005 the Dutch method to calculate the nitrous oxide emissions from agricultural soils has fully complied with the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Good Practice Guidelines. In order to meet the commitments of the Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol, nitrous oxide emissions have to be reported annually in the Dutch National Inventory Report (NIR). Countries are encouraged to use country-specific data rather than the default values provided by the IPCC. This report describes the calculation schemes and data sources used for nitrous oxide emissions from agricultural soils in the Netherlands. The nitrous oxide emissions, which contribute to the greenhouse effect, occur due to nitrification and denitrification processes. They include direct emissions from agricultural soils due to the application of animal manure and fertilizer nitrogen and the manure production in the meadow. Also included are indirect emissions resulting from the subsequent leaching of nitrate to ground water and surface waters, and from deposition of ammonia that had volatilized as a result of agricultural activities. Before 2005 indirect emissions in the Netherlands were calculated using a method that did not compare well with IPCC definitions and categories. The elaborate explanation here should facilitate reviewing by experts. Finally, the report also presents an overview of the nitrous oxide emissions from agricultural soils and the underlying data used in the 1990 - 2003 period.

Sinds 2005 berekent Nederland de uitstoot van lachgas uit landbouwbodems volgens de richtlijnen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Dit rapport beschrijft deze gegevens op toegankelijke wijze. De uitstoot van lachgas, dat bijdraagt aan het broeikaseffect, is het gevolg van nitrificatie- en denitrificatieprocessen. De lachgasemissies bestaan uit directe en indirecte emissies uit landbouwbodems. De directe emissies komen voort uit dierlijke mest en kunstmest die op landbouwbodems is toegediend en uit dierlijke mest die in de weide is geproduceerd. De indirecte lachgasemissies ontstaan nadat nitraat uit mest naar het grond- en oppervlaktewater is uitgespoeld. Een andere bron van indirecte lachgasemissies is ammoniak dat vrijkomt uit mest en neerslaat op de bodem. In voorgaande jaren werden indirecte emissies op een andere manier berekend, die niet goed aansloot bij de definities en categorieen van het IPCC. In het Kyotoprotocol is afgesproken dat Nederland jaarlijks rapporteert over de broeikasgasemissies in het National Inventory Report (NIR). Landen worden daarbij aangemoedigd landspecifieke gegevens te gebruiken in plaats van de standaarddata die het IPCC aanbiedt. Nederland heeft aan dat verzoek gehoor gegeven. Het rapport geeft een beschrijving van de rekenregels van het IPCC en de databronnen die Nederland heeft gebruikt om de uitstoot van lachgas uit de landbouwbodem te rapporteren. De uitvoerige toelichting hierbij maakt deze werkwijze toegankelijk voor experts. Het rapport omvat ten slotte een overzicht van de officieel geregistreerde lachgasemissies uit de landbouwbodem en van alle onderliggende data tussen 1990 en 2003.
Other Contributors:
MNP; Alterra
Affiliation:
LVM
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
28-Sep-2007
URI:
http://hdl.handle.net/10029/16429
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680125003.html
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM rapport 680125003; MNP rapport 500080003; RIVM rapport 680125003; MNP rapport 500080003
Appears in Collections:
RIVM reports - old archive

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorHoek KW van deren_GB
dc.contributor.authorSchijndel MW vanen_GB
dc.contributor.authorKuikman PJen_GB
dc.contributor.otherMNPen_GB
dc.contributor.otherAlterraen_GB
dc.date.accessioned2008-01-18T16:19:23Z-
dc.date.available2008-01-18T16:19:23Z-
dc.date.issued2007-09-28en_GB
dc.identifier680125003en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/16429-
dc.description.abstractSince 2005 the Dutch method to calculate the nitrous oxide emissions from agricultural soils has fully complied with the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Good Practice Guidelines. In order to meet the commitments of the Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol, nitrous oxide emissions have to be reported annually in the Dutch National Inventory Report (NIR). Countries are encouraged to use country-specific data rather than the default values provided by the IPCC. This report describes the calculation schemes and data sources used for nitrous oxide emissions from agricultural soils in the Netherlands. The nitrous oxide emissions, which contribute to the greenhouse effect, occur due to nitrification and denitrification processes. They include direct emissions from agricultural soils due to the application of animal manure and fertilizer nitrogen and the manure production in the meadow. Also included are indirect emissions resulting from the subsequent leaching of nitrate to ground water and surface waters, and from deposition of ammonia that had volatilized as a result of agricultural activities. Before 2005 indirect emissions in the Netherlands were calculated using a method that did not compare well with IPCC definitions and categories. The elaborate explanation here should facilitate reviewing by experts. Finally, the report also presents an overview of the nitrous oxide emissions from agricultural soils and the underlying data used in the 1990 - 2003 period.en
dc.description.abstractSinds 2005 berekent Nederland de uitstoot van lachgas uit landbouwbodems volgens de richtlijnen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Dit rapport beschrijft deze gegevens op toegankelijke wijze. De uitstoot van lachgas, dat bijdraagt aan het broeikaseffect, is het gevolg van nitrificatie- en denitrificatieprocessen. De lachgasemissies bestaan uit directe en indirecte emissies uit landbouwbodems. De directe emissies komen voort uit dierlijke mest en kunstmest die op landbouwbodems is toegediend en uit dierlijke mest die in de weide is geproduceerd. De indirecte lachgasemissies ontstaan nadat nitraat uit mest naar het grond- en oppervlaktewater is uitgespoeld. Een andere bron van indirecte lachgasemissies is ammoniak dat vrijkomt uit mest en neerslaat op de bodem. In voorgaande jaren werden indirecte emissies op een andere manier berekend, die niet goed aansloot bij de definities en categorieen van het IPCC. In het Kyotoprotocol is afgesproken dat Nederland jaarlijks rapporteert over de broeikasgasemissies in het National Inventory Report (NIR). Landen worden daarbij aangemoedigd landspecifieke gegevens te gebruiken in plaats van de standaarddata die het IPCC aanbiedt. Nederland heeft aan dat verzoek gehoor gegeven. Het rapport geeft een beschrijving van de rekenregels van het IPCC en de databronnen die Nederland heeft gebruikt om de uitstoot van lachgas uit de landbouwbodem te rapporteren. De uitvoerige toelichting hierbij maakt deze werkwijze toegankelijk voor experts. Het rapport omvat ten slotte een overzicht van de officieel geregistreerde lachgasemissies uit de landbouwbodem en van alle onderliggende data tussen 1990 en 2003.nl
dc.format.extent298000 bytesen_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMen_GB
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 680125003en_GB
dc.relation.ispartofseriesMNP rapport 500080003en_GB
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 680125003-
dc.relation.ispartofseriesMNP rapport 500080003-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680125003.htmlen_GB
dc.subject.othernitrous oxideen
dc.subject.otheragricultureen
dc.subject.othergreenhouse gasesen
dc.subject.otheremissionen
dc.subject.otheranimal manureen
dc.subject.otherfertilizersen
dc.subject.othernitrificationen
dc.subject.otherdenitrificationen
dc.subject.otherinventoryen
dc.subject.othernetherlandsen
dc.subject.otheremissionsen
dc.subject.otherfertilizeren
dc.subject.otherkyoto protocolen
dc.subject.otherclimate changeen
dc.subject.otheripccen
dc.subject.otheragricultural soilen
dc.subject.otherlachgasnl
dc.subject.otherlandbouwnl
dc.subject.otherbroeikasgassennl
dc.subject.otheremissienl
dc.subject.otherdierlijke mestnl
dc.subject.otherkunstmestnl
dc.subject.othernitrificatienl
dc.subject.otherdenitrificatienl
dc.subject.otherinventarisatienl
dc.subject.othernedeerlandnl
dc.subject.otherbroeikasgasnl
dc.subject.otheremissiesnl
dc.subject.otherkytoto protocolnl
dc.subject.otheripccnl
dc.subject.otherlandbouwbodemnl
dc.titleDirect and indirect nitrous oxide emissions from agricultural soils, 1990 - 2003. Background document on the calculation method for the Dutch National Inventory Reporten_GB
dc.title.alternativeDirecte en indirecte lachgas emissies uit de landbouwbodem, 1990 - 2003. Achtergronddocument van de berekeningsmethode voor het Nederlandse National Inventory Reporten_GB
dc.contributor.departmentLVMen_GB
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.