• Feedback
  • RIVM

Webbased Archive of RIVM Publications

Browse
Collection All
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
Listed communities
bullet
bullet

Webbased Archive of RIVM Publications > RIVM official reports > RIVM official reports > Browsing WARP

Browsing "RIVM official reports" by Submit Date

Jump to a point in the index:
Or type in a year:

Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:

Showing results 1 to 20 of 7006
Submit dateTitleAuthor(s)
24-Apr-2014 Advies meten van vinylchloride in bodem- en binnenluchtWintersen AM; Lijzen JPA; Ramlal MR; DDB; M&V
24-Apr-2014 Het 'VELD'-project: een gedetailleerde inventarisatie van de ammoniakemissies en -concentraties in een agrarisch gebiedSmits MCJ; van Jaarsveld JA; Mokveld LJ; Vellinga O; Stolk AP; van der Hoek KW; van Pul WAJ; MNP; LVM
24-Apr-2014 Gezondheids- en natuureffecten van verschillende verzuringsambities in 2010Beck JP; van Bree L; Diederen HSMA; Dolmans JHJ; Esbroek MLP; Fischer PH; Folkert RJM; van Hinsberg A; van Velze K; Marra M; van Pul WAJ; de Ruiter J; de Waal LS; LLO; LAE
24-Apr-2014 Waterkwaliteit op landbouwbedrijven. Evaluatie Meststoffenwet 2007Hooijboer AEJ; Fraters B; Boumans LJM; LVM
24-Apr-2014 Onderzoek naar de emissies ten gevolge van het aanbrengen van latex backing door een tapijtindustrieBrinkmann FJJ; van der Meulen A; Knaap AGAC; Wiese CJ; de Jong APJM; Meiring HD; Koning C
24-Apr-2014 Paediatric surveillance of pertussis in 1998de Melker HE; Neppelenbroek SN; Schellekens JFP; Suijkerbuijk AWM; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE; LIS
24-Apr-2014 Onderzoek naar de aanwezigheid van atrazine in watermonsters afkomstig van of uit de omgeving van het pompstation Noordwijk alsmede in monsters van de Gemeentewaterleiding Amsterdamvan de Werken G; Ramlal R; den Hartog RS; van Harten DC; van Zoonen P; Brinkmann FJJ
24-Apr-2014 Meetprogramma 'kwaliteit bovenste grondwater landbouwbedrijven'; resultaten tweede bemonstering 1993van Swinderen EC; Fraters B; Vissenberg HA; de Haan T; de Hoop DW; LBG
24-Apr-2014 Monitoring van leefstijl in Nederland : Een traject voor verbeteringKramers PGN; van den Berg M; van den Brink CL; Achterberg PW; Harbers MM; van Oers JAM; VTV; vz
24-Apr-2014 Surveillance van het verloop van influenza-uitbraken en oseltamivir gebruik in verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederlandvan Gageldonk-Lafeber AB; van der Sande MAB; van Vliet JA; Koopmans MPG; Ruijs WLM; Meijer A; Wilbrink B; van der Plas SM; CIE; LIS
24-Apr-2014 Chronische toxiciteit van mengsels en structuuractiviteitsrelaties van chemicalien voor Daphnia magna en de reproduceerbaarheid van deze gegevensde Wolf W; Canton JH; Hermens JLM; Mathijssen-Spiekman EAM; Wegman RCC
24-Apr-2014 Nanotechnologie in perspectief. Risico's voor mens en milieuGeertsma RE; Roszek BR; Herberts CA; Brouwer N; Wijnhoven SWP; van Engelen JGM; Dekkers S; van de Meent D; Peijnenburg WJGM; Linders JBHJ; Heugens EHW; Cassee FR; de Jong WH; Roels JM; Brouwer DH; Nieboer-op de Weegh MJ; van de Sandt JJM; Kampers FWH; SEC; SIR; BMT; GBO; MGO; LER
24-Apr-2014 Geneesmiddelengebruik als indicator voor de effecten van milieuverontreiniging ; een studie in de regio Schipholvan Willigenburg APP; Franssen EAM; Lebret E; Herings RMC; CCM; UU/sectie Farmaco-epidemiologie en Farmacotherapie
24-Apr-2014 Onderzoek naar de analyse en het voorkomen van Ugilec 141 (dichloorbenzyldichloortoluenen) in afvalolie. Methodiekontwikkeling en onderzoek van Nederlandse afvalolievan der Velde EG; Linders SHMA; Wammes JIJ; Meiring HD; Liem AKD; LOC
24-Apr-2014 Toxicological evaluation of mass flow limits for air emissions of substances of very high concernvan Herwijnen R; Janssen MPM; MSP; M&V
24-Apr-2014 Basisdocument ChroomSlooff W; Cleven RFMJ; Janus JA; van der Poel P; van Beelen P; Boumans LJM; Canton JH; Eerens HC; Krajnc EI; de Leeuw FAAM; Matthijsen AJCM; van de Meent D; van der Meulen A; Mohn GR; Wijland GC; de Bruijn PJ; van Keulen A; Verburgh JJ; van der Woerd KF
24-Apr-2014 Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van Urenco B.V. Periode 2009Kwakman PJM; Overwater RMW; LSO; mev
24-Apr-2014 The incorporation of human toxicity criteria into Integrated Environmental Quality Standards. Discussion report supportive to the development of a harmonisation strategyMennes W; van Apeldoorn M; Meijerinck M; Crommentuijn T; CSR
24-Apr-2014 Binnenmilieu. Recente wetenschappelijke ontwikkelingen en beleid op een rijJongeneel WP; van Balen EC; Koudijs EA; Staatsen BAM; Houweling DA; MGO
24-Apr-2014 Een conceptuele basis voor het omgaan met risicogrenzen en achtergrondgehalten bij het afleiden van milieukwaliteitsdoelstellingenPeijnenburg WJGM; van den Hoop MAGT; van de Meent D; Struijs J; ECO
Showing results 1 to 20 of 7006