Determination of field-based partition coefficients for heavy metals in Dutch soils and the relationships of these coefficients with soil characteristics

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255493
Title:
Determination of field-based partition coefficients for heavy metals in Dutch soils and the relationships of these coefficients with soil characteristics
Authors:
Janssen RPT; Pretorius PJ; Peijnenburg WJGM; van den Hoop MAGT
Other Titles:
Bepaling van de relatie tussen bodemkarakteristieken en veldgemeten partitiecoefficienten van zware metalen in Nederlandse bodems
Abstract:
Twintig met zware metalen verontreinigde bodems zijn bemonsterd. Veldgemeten partitiecoefficienten (Kp) voor As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb en Zn zijn bepaald als de verhouding tussen de metaalgehalten geextraheerd met 0,01M CaCl2 of geconcentreerd HNO3 en de metaal concentraties in het poriewater. De gemeten Kp waarden varieerden sterk per metaal en bodemtype. De Kp waarden gebaseerd op de CaCl2 extracten, zijn slecht gerelateerd aan poriewater- en bodemkarakteristieken. Daarentegen bleken de Kp waarden, gebaseerd op de HNO3 destructies, sterk gerelateerd te zijn aan dezelfde karakteristieken. Vooral pH, lutum gehalte, amorf Fe- en Al gehalte, CEC en de Ca concentratie in het poriewater bleken van grote invloed op de variatie in de Kp waarden. Tenslotte zijn per metaal regressiemodellen opgesteld, waarin met een combinatie van twee van bovengenoemde bodemkarakteristieken de variatie in Kp waarden goed kon worden voorspeld.<br>

Twenty Dutch soils were sampled at sites which were polluted with heavy metals. Field-based partition coefficients (Kp) for As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn were determined by calculating the ratio of the content of metal extracted by 0.01M CaCl2 or concentrated HNO3, to the total metal concentration in the pore water. Kp values varied greatly with metal and soil type. Kp values based on the CaCl2 extract were poorly correlated to soil and pore water characteristics. Kp values based on the HNO3 destruate were well correlated to the same characteristics. It was concluded that especially pH, clay content, amorphous Fe and Al content, CEC and Ca concentration in the pore water explained the high percentage of variation in Kp values. Finally, for every studied metal, regression equations, including a combination of two of above mentioned soil characteristics, were derived, explaining most of the variation in Kp.<br>
Affiliation:
ECO
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-Jan-1996
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/719101023.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/719101023.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Sponsors:
DGM/Bo/SVS
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorJanssen RPT-
dc.contributor.authorPretorius PJ-
dc.contributor.authorPeijnenburg WJGM-
dc.contributor.authorvan den Hoop MAGT-
dc.date.accessioned2013-06-13T21:01:45-
dc.date.issued1996-01-31-
dc.identifier719101023-
dc.description.abstractTwintig met zware metalen verontreinigde bodems zijn bemonsterd. Veldgemeten partitiecoefficienten (Kp) voor As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb en Zn zijn bepaald als de verhouding tussen de metaalgehalten geextraheerd met 0,01M CaCl2 of geconcentreerd HNO3 en de metaal concentraties in het poriewater. De gemeten Kp waarden varieerden sterk per metaal en bodemtype. De Kp waarden gebaseerd op de CaCl2 extracten, zijn slecht gerelateerd aan poriewater- en bodemkarakteristieken. Daarentegen bleken de Kp waarden, gebaseerd op de HNO3 destructies, sterk gerelateerd te zijn aan dezelfde karakteristieken. Vooral pH, lutum gehalte, amorf Fe- en Al gehalte, CEC en de Ca concentratie in het poriewater bleken van grote invloed op de variatie in de Kp waarden. Tenslotte zijn per metaal regressiemodellen opgesteld, waarin met een combinatie van twee van bovengenoemde bodemkarakteristieken de variatie in Kp waarden goed kon worden voorspeld.<br>nl
dc.description.abstractTwenty Dutch soils were sampled at sites which were polluted with heavy metals. Field-based partition coefficients (Kp) for As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn were determined by calculating the ratio of the content of metal extracted by 0.01M CaCl2 or concentrated HNO3, to the total metal concentration in the pore water. Kp values varied greatly with metal and soil type. Kp values based on the CaCl2 extract were poorly correlated to soil and pore water characteristics. Kp values based on the HNO3 destruate were well correlated to the same characteristics. It was concluded that especially pH, clay content, amorphous Fe and Al content, CEC and Ca concentration in the pore water explained the high percentage of variation in Kp values. Finally, for every studied metal, regression equations, including a combination of two of above mentioned soil characteristics, were derived, explaining most of the variation in Kp.<br>en
dc.description.sponsorshipDGM/Bo/SVS-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent35 p-
dc.format.extent1257 kb-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 719101023-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/719101023.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/719101023.pdf-
dc.subject05nl
dc.subjectbodemnl
dc.subjectverontreinigingnl
dc.subjectverontreinigde grondnl
dc.subjectzware metalennl
dc.subjectgrondsoortnl
dc.subjectconcentratienl
dc.subjectin situnl
dc.subjectdeterminatienl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectpartitiecoefficientennl
dc.subjectsoilen
dc.subjectpollutionen
dc.subjectpolluted soilen
dc.subjectheavy metalsen
dc.subjectsoil typesen
dc.subjectconcentrationen
dc.subjectin situen
dc.subjectdeterminationen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectpartition coefficientsen
dc.titleDetermination of field-based partition coefficients for heavy metals in Dutch soils and the relationships of these coefficients with soil characteristicsen
dc.title.alternativeBepaling van de relatie tussen bodemkarakteristieken en veldgemeten partitiecoefficienten van zware metalen in Nederlandse bodemsnl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentECO-
dc.date.updated2013-06-13T19:01:49Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.