Immune effects of Lactobacillus casei Shirota

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255498
Title:
Immune effects of Lactobacillus casei Shirota
Authors:
Ezendam J; Baken K; van Loveren H
Other Titles:
Immuuneffecten van Lactobacillus casei Shirota
Abstract:
Verkennend onderzoek naar de effecten van probiotica geeft aan dat er een mogelijk risico bestaat voor het ontwikkelen van auto-immuunziekten. Probiotica worden in reclameboodschappen ook wel aangeduid als 'goede bacterien'.Fabrikanten claimen een positief effect op darmflora, weerstand en mogelijk preventie van allergieen. Momenteel is er nog geen regelgeving op het gebied van probiotica en worden deze producten als veilig beschouwd. Om inzicht te verkrijgen in de effecten van probiotica op het immuunsysteem zijn verschillende proefdiermodellen gebruikt. De studies tonen aan dat toediening van probiotica zowel positieve als negatieve effecten kan hebben, afhankelijk van het model dat werd gebruikt. De effecten op deze immunologische responsen zijn gering. In een studie met proefdieren werd een vermindering van ontsteking in de longen waargenomen, terwijl in een auto-immuniteit model de symptomen verergerden. Verder onderzoek om de betekenis hiervan voor de mens vast te stellen is nog nodig.<br>

Exploratory studies on the effects of probiotics indicate a potential hazard with regard to induction of autoimmunity. Advertisements for probiotics claim their beneficial effects on gut flora, resistance and allergies. Although no legislation is currently in place, probiotics are generally regarded as safe bacteria. Studies in laboratory animals described here focused on effects of probiotics on the immune system. Probiotics were found to possibly have both beneficial and adverse effects, depending on the model used. Inhibition of inflammatory responses was noted in an allergy model, whereas stimulation of autoimmune effects was observed in a model for autoimmune disease. Effects noted were small. Further studies will be required to investigate whether these observations are relevant for humans.<br>
Affiliation:
TOX
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
28-Jul-2006
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/340320004.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/340320004.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM rapport 340320004
Sponsors:
VWA
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorEzendam J-
dc.contributor.authorBaken K-
dc.contributor.authorvan Loveren H-
dc.date.accessioned2014-01-17T13:38:03-
dc.date.issued2006-07-28-
dc.identifier340320004-
dc.description.abstractVerkennend onderzoek naar de effecten van probiotica geeft aan dat er een mogelijk risico bestaat voor het ontwikkelen van auto-immuunziekten. Probiotica worden in reclameboodschappen ook wel aangeduid als 'goede bacterien'.Fabrikanten claimen een positief effect op darmflora, weerstand en mogelijk preventie van allergieen. Momenteel is er nog geen regelgeving op het gebied van probiotica en worden deze producten als veilig beschouwd. Om inzicht te verkrijgen in de effecten van probiotica op het immuunsysteem zijn verschillende proefdiermodellen gebruikt. De studies tonen aan dat toediening van probiotica zowel positieve als negatieve effecten kan hebben, afhankelijk van het model dat werd gebruikt. De effecten op deze immunologische responsen zijn gering. In een studie met proefdieren werd een vermindering van ontsteking in de longen waargenomen, terwijl in een auto-immuniteit model de symptomen verergerden. Verder onderzoek om de betekenis hiervan voor de mens vast te stellen is nog nodig.<br>nl
dc.description.abstractExploratory studies on the effects of probiotics indicate a potential hazard with regard to induction of autoimmunity. Advertisements for probiotics claim their beneficial effects on gut flora, resistance and allergies. Although no legislation is currently in place, probiotics are generally regarded as safe bacteria. Studies in laboratory animals described here focused on effects of probiotics on the immune system. Probiotics were found to possibly have both beneficial and adverse effects, depending on the model used. Inhibition of inflammatory responses was noted in an allergy model, whereas stimulation of autoimmune effects was observed in a model for autoimmune disease. Effects noted were small. Further studies will be required to investigate whether these observations are relevant for humans.<br>en
dc.description.sponsorshipVWA-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent52 p-
dc.format.extent347 kb-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 340320004-
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 340320004-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/340320004.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/340320004.pdf-
dc.subjectIMMUNOLOGIEnl
dc.subjectlactobacillusnl
dc.subjectprobioticanl
dc.subjectrespiratoire allergienl
dc.subjectautoimmuniteitnl
dc.subjectimmuunmodulatienl
dc.subjectlactobacillusen
dc.subjectprobioticsen
dc.subjectrespiratory allergyen
dc.subjectautoimmunityen
dc.subjectimmunomodulationen
dc.titleImmune effects of Lactobacillus casei Shirotaen
dc.title.alternativeImmuuneffecten van Lactobacillus casei Shirotanl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentTOX-
dc.date.updated2014-01-17T12:40:20Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.