De Europese context van het nationale milieubeleid

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255499
Title:
De Europese context van het nationale milieubeleid
Authors:
Wesselink LG; Wijk van J
Other Titles:
The European context in national environmental policy
Abstract:
Op 29 januari 2003 werd door het Milieu- en Natuurplanbureau in samenwerking met de werkgroep Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek Milieu en Energie (SWOME) een colloquium georganiseerd. Zeven genodigde sprekers gingen vanuit diverse invalshoeken in op het thema: "De Europese context van het nationale milieubeleid. Verschillen tussen de vormgeving en effectiviteit van het milieubeleid in de EU-landen en de betekenis hiervan voor Nederland". Enkele conclusies van de sprekers luidden: Natuur en milieu hebben veelal baat bij Europese regelgeving op deze terreinen. Europa heeft inmiddels een sterke, en toenemende, invloed op het milieubeleid van lidstaten. De Europese beleidsvoorbereiding en besluitvorming is een zeer complex en vaak onvoorspelbaar proces. De besluitvorming in de EU voltrekt zich in feite geheel buiten het zicht van het Nederlandse parlement. Onvoldoende oog voor de Europese context van het nationale beleid leidt tot juridische conflicten en een inefficiente nationale beleidsvoering. Als aanbeveling stellen de organisatoren van de colloquiumdag dat het Milieu- en Natuurplanbureau de Tweede Kamer beter zou kunnen informeren over de Europese context door in rapportages als de Milieubalans en Milieuverkenning meer aandacht te besteden aan: de beleidsontwikkelingen die in Brussel gaande zijn; de vraag hoe Nederland die ontwikkelingen optimaal kan beinvloeden; de vraag hoe andere landen hun milieubeleid inrichten en wat kan Nederland daarvan leren.

On 29 January 2003 the Netherlands Environmental Assessment Agency (RIVM) in the Netherlands organised a colloquium in Bilhoven, the Netherlands in cooperation with the Dutch Working Group on Social Science Research on the Environment and Energy (SWOME). Seven experts were invited to speak on the theme, 'The European context in national environmental policy: Differences between design and effectiveness of the environmental policies in the EU member states and the significance of this for the Netherlands'. The main conclusions of the speakers:Both environment and nature policies usually profit from European legislation in these areas ; Europe already has a strong, and increasing, influence on the environmental policies of member states; European policy preparation and decision-making forms an extremely complex and often unpredictable process; In effect, decision-making in the EU takes place out of view of the Dutch Parliament; Insufficient focus on the European context of national policy leads to conflicts and inefficient national policy implementation. The organisers of the colloquium have advised the Environmental Assessment Agency to use such reports as the Environmental Balance and Environmental Outlook to better inform the Dutch Second Chamber on the European context and to focus more on: Policy trends afoot in Brussels, how the Netherlands can optimally influence these trends and how other countries are setting up their environmental policies, and what the Netherlands can learn from this.
Affiliation:
NMD
Issue Date:
10-Oct-2003
URI:
http://hdl.handle.net/10029/255499
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/251701046.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/251701046.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
MNP
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorWesselink LG-
dc.contributor.authorWijk van J-
dc.date.accessioned2012-12-12T12:03:43Z-
dc.date.available2012-12-12T12:03:43Z-
dc.date.issued2003-10-10-
dc.identifier251701046-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255499-
dc.description.abstractOp 29 januari 2003 werd door het Milieu- en Natuurplanbureau in samenwerking met de werkgroep Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek Milieu en Energie (SWOME) een colloquium georganiseerd. Zeven genodigde sprekers gingen vanuit diverse invalshoeken in op het thema: "De Europese context van het nationale milieubeleid. Verschillen tussen de vormgeving en effectiviteit van het milieubeleid in de EU-landen en de betekenis hiervan voor Nederland". Enkele conclusies van de sprekers luidden: Natuur en milieu hebben veelal baat bij Europese regelgeving op deze terreinen. Europa heeft inmiddels een sterke, en toenemende, invloed op het milieubeleid van lidstaten. De Europese beleidsvoorbereiding en besluitvorming is een zeer complex en vaak onvoorspelbaar proces. De besluitvorming in de EU voltrekt zich in feite geheel buiten het zicht van het Nederlandse parlement. Onvoldoende oog voor de Europese context van het nationale beleid leidt tot juridische conflicten en een inefficiente nationale beleidsvoering. Als aanbeveling stellen de organisatoren van de colloquiumdag dat het Milieu- en Natuurplanbureau de Tweede Kamer beter zou kunnen informeren over de Europese context door in rapportages als de Milieubalans en Milieuverkenning meer aandacht te besteden aan: de beleidsontwikkelingen die in Brussel gaande zijn; de vraag hoe Nederland die ontwikkelingen optimaal kan beinvloeden; de vraag hoe andere landen hun milieubeleid inrichten en wat kan Nederland daarvan leren.nl
dc.description.abstractOn 29 January 2003 the Netherlands Environmental Assessment Agency (RIVM) in the Netherlands organised a colloquium in Bilhoven, the Netherlands in cooperation with the Dutch Working Group on Social Science Research on the Environment and Energy (SWOME). Seven experts were invited to speak on the theme, 'The European context in national environmental policy: Differences between design and effectiveness of the environmental policies in the EU member states and the significance of this for the Netherlands'. The main conclusions of the speakers:Both environment and nature policies usually profit from European legislation in these areas ; Europe already has a strong, and increasing, influence on the environmental policies of member states; European policy preparation and decision-making forms an extremely complex and often unpredictable process; In effect, decision-making in the EU takes place out of view of the Dutch Parliament; Insufficient focus on the European context of national policy leads to conflicts and inefficient national policy implementation. The organisers of the colloquium have advised the Environmental Assessment Agency to use such reports as the Environmental Balance and Environmental Outlook to better inform the Dutch Second Chamber on the European context and to focus more on: Policy trends afoot in Brussels, how the Netherlands can optimally influence these trends and how other countries are setting up their environmental policies, and what the Netherlands can learn from this.en
dc.description.sponsorshipMNP-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent59 p-
dc.format.extent773 kb-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 251701046-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/251701046.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/251701046.pdf-
dc.subject04nl
dc.subjectmilieubeleidnl
dc.subjectwetgevingnl
dc.subjecteuropese samenwerkingnl
dc.subjectbeleidsanalysenl
dc.subjectmilieubalans 2003nl
dc.subjecteuropees milieubeleidnl
dc.subjectenvironmental policyen
dc.subjectlegislationen
dc.subjecteuropean cooperationen
dc.subjectpolicy analysisen
dc.subjectnational policyen
dc.titleDe Europese context van het nationale milieubeleidnl
dc.title.alternativeThe European context in national environmental policyen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentNMD-
dc.date.updated2012-12-12T12:03:43Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.