Bewakingsonderzoek 1996 naar het voorkomen van residuen van anabole steroiden, beta-agonisten, gestagenen en tranquillizers in slachtdieren

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255542
Title:
Bewakingsonderzoek 1996 naar het voorkomen van residuen van anabole steroiden, beta-agonisten, gestagenen en tranquillizers in slachtdieren
Authors:
Stolker AAM; Rossum HJ van; Somers HHJ; Zoontjes PW; Stephany RW; Ginkel LA van
Other Titles:
1996 surveillance into the occurrence of residues of anabolic steroids, beta-agonists, gestagenes and tranquillizers in animals for slaughter
Abstract:
Gedurende het in 1996 uitgevoerde bewakings- onderzoek 'bijzondere slachtplaatsen' werden 75 monsters urine onderzocht op de aanwezigheid van residuen van anabole steroiden en beta-agonisten. Er werden eveneens 34 monsters runderoog (retina) en 40 monsters lever op residuen van beta-agonisten onderzocht. Verder werden 50 monsters niervet op residuen van gestagenen en 11 monsters nier op residuen van tranquillizers onderzocht. In een monster urine werd clenbuterol aangetroffen en de aanwezigheid hiervan kon in het bijbehorende monster lever worden bevestigd. In geen van de overige monsters konden residuen van een van de gezochte verbindingen worden aangetoond. De 245 onderzochten monsters (afkomstig van 75+34+11=120 dieren) residuen van een der gezochte verbindingen kon worden aangetoond. Een steekproef van vijftig monsters niervet werd onderzocht op de aanwezigheid van gestagenen.

During the 1996 surveillance, focusing on special slaughter locations, 75 samples of urine were analysed for the presence of residues of anabolic steroids and beta-agonists, 34 samples of bovine retina and 40 samples of liver for residues of beta-agonists, 50 samples of kidney fat for gestagens and 11 samples of kidney for tranquillizers. In one sample of urine residues of clenbuterol were detected and clenbuterol was confirmed in the sample of liver taken from the same animal. In none of the other samples were any residues of the compounds mentioned detected. One sample out of a total of 245 (originating from 120 animals) was found positive for a beta-agonist. Fifty samples of kidney fax were selected at random for the analysis of gestagens.
Affiliation:
ARO
Issue Date:
30-Nov-1997
URI:
http://hdl.handle.net/10029/255542
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/573005010.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
VI
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorStolker AAM-
dc.contributor.authorRossum HJ van-
dc.contributor.authorSomers HHJ-
dc.contributor.authorZoontjes PW-
dc.contributor.authorStephany RW-
dc.contributor.authorGinkel LA van-
dc.date.accessioned2012-12-12T12:05:33Z-
dc.date.available2012-12-12T12:05:33Z-
dc.date.issued1997-11-30-
dc.identifier573005010-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255542-
dc.description.abstractGedurende het in 1996 uitgevoerde bewakings- onderzoek 'bijzondere slachtplaatsen' werden 75 monsters urine onderzocht op de aanwezigheid van residuen van anabole steroiden en beta-agonisten. Er werden eveneens 34 monsters runderoog (retina) en 40 monsters lever op residuen van beta-agonisten onderzocht. Verder werden 50 monsters niervet op residuen van gestagenen en 11 monsters nier op residuen van tranquillizers onderzocht. In een monster urine werd clenbuterol aangetroffen en de aanwezigheid hiervan kon in het bijbehorende monster lever worden bevestigd. In geen van de overige monsters konden residuen van een van de gezochte verbindingen worden aangetoond. De 245 onderzochten monsters (afkomstig van 75+34+11=120 dieren) residuen van een der gezochte verbindingen kon worden aangetoond. Een steekproef van vijftig monsters niervet werd onderzocht op de aanwezigheid van gestagenen.nl
dc.description.abstractDuring the 1996 surveillance, focusing on special slaughter locations, 75 samples of urine were analysed for the presence of residues of anabolic steroids and beta-agonists, 34 samples of bovine retina and 40 samples of liver for residues of beta-agonists, 50 samples of kidney fat for gestagens and 11 samples of kidney for tranquillizers. In one sample of urine residues of clenbuterol were detected and clenbuterol was confirmed in the sample of liver taken from the same animal. In none of the other samples were any residues of the compounds mentioned detected. One sample out of a total of 245 (originating from 120 animals) was found positive for a beta-agonist. Fifty samples of kidney fax were selected at random for the analysis of gestagens.en
dc.description.sponsorshipVI-
dc.format.extent24 p-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 573005010-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/573005010.html-
dc.subject02nl
dc.subjectbeta-agonistennl
dc.subjectsteroidennl
dc.subjectclenbuterolnl
dc.subjectlevernl
dc.subjectniervetnl
dc.subjectoognl
dc.subjectagonisten
dc.subjectbeta-agonisten
dc.subjectliveren
dc.subjectkidneyen
dc.subjectclenbuterolen
dc.titleBewakingsonderzoek 1996 naar het voorkomen van residuen van anabole steroiden, beta-agonisten, gestagenen en tranquillizers in slachtdierennl
dc.title.alternative1996 surveillance into the occurrence of residues of anabolic steroids, beta-agonists, gestagenes and tranquillizers in animals for slaughteren
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentARO-
dc.date.updated2012-12-12T12:05:34Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.