Indikatieve studie naar de ammoniakproblematiek in het ROM gebied Zuid-Oost Friesland

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255547
Title:
Indikatieve studie naar de ammoniakproblematiek in het ROM gebied Zuid-Oost Friesland
Authors:
Erisman JW; Bleeker A; van de Velde R; Bakema AH; van Grinsven JJM; Wiertz J; Hoogervorst NJP
Other Titles:
Pilot study on the ammonia problems in the ROM area located in South-east Friesland
Abstract:
Door de Ministers van VROM en LNV, als mede de milieugedeputeerde van Friesland is een zogenaamde 'Commissie NH3' ingesteld met als opdracht een oplossing te vinden in het conflict dat gerezen is o.a. omtrent de ammoniakproblematiek in het ROM gebied Zuid-Oost Friesland. Ter ondersteuning van de commissie is door het RIVM een studie uitgevoerd waarin de situatie in het ROM gebied in kaart is gebracht en enkele emissievarianten zijn doorgerekend. Voor het RIVM is dit een proef-projekt om te zien in hoeverre modellen en data voorhanden zijn om op deze lokale, gedetailleerde schaal de milieukwaliteit te beschrijven en inzicht te krijgen in de onzekerheden en hiaten in kennis. Uit de studie blijkt dat in 1993 een emissiereduktie van ongeveer 10% ten opzichte van 1980 is gerealiseerd. Voorlopige cijfers voor 1994 laten zien dat, voornamelijk door de onderwerkverplichting, de emissie verder gedaald is tot ongeveer 70% van de emissie in 1980. Emissiereduktie door implementatie van technische maatregelen geeft een emissieniveau dat in de buurt komt van het emissieplafond (41 kg NH3 ha-1) noodzakelijk voor het bereiken van deposities op de grote voor verzuring gevoelige gebieden, die overal onder de kritische waarden blijven. Uit de optimalisatiestudie is verder gebleken dat wanneer de generieke doelstelling voor totaal-stikstof aangehouden wordt, 1000 mol ha-1 j-1 voor alle grote natuurgebieden, een emissieplafond van ongeveer 45 kg NH3 ha-1 in het gebied zou volstaan.<br>

This report describes the results of a pilot study on the ammonia emission, deposition and critical load exceedances in the ROM area of south-east Friesland in the Netherlands. For this area an emission inventory was made describing the emission on a 1x1 km grid scale. A distinction was made between the emissions from stables and storage, application of manure and meadows. The stable emission of 300 (of a total of 1200) farms situated near areas sensitive to acidification was distinguished from the total stable emissions in the area. Deposition for the current situation (1993) averaged over the whole area, and for each nature area sensitive to acidification (>5 ha), was calculated using the OPS model. A distinction was made between the deposition due to emissions from foreign sources, the Dutch sources outside the ROM area, the sources within the area and the 300 farms. Critical load maps for nature areas, and for groundwater and surface water pollution, were derived from landuse data, species composition maps, the NLOAD model and critical load values for different ecosystems. Exceedances of the critical loads were estimated to determine the current environmental risk. Several scenarios were developed for the ammonia emissions in the area. The deposition and critical load exceedances were also determined for these scenarios. A pilot study on the optimization of emissions, given the critical deposition loads for nature areas, was also carried out. The results of this pilot study showed the optimization to be a good tool for determining future emission levels and spatial distributions to prevent exceedances of critical loads for all sensitive areas.<br>
Affiliation:
LLO; LBG; CIM; LAE
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-Jan-1996
URI:
http://hdl.handle.net/10029/255547
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722108011.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722108011.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
DGM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorErisman JW-
dc.contributor.authorBleeker A-
dc.contributor.authorvan de Velde R-
dc.contributor.authorBakema AH-
dc.contributor.authorvan Grinsven JJM-
dc.contributor.authorWiertz J-
dc.contributor.authorHoogervorst NJP-
dc.date.accessioned2012-12-12T12:06:06Z-
dc.date.available2012-12-12T12:06:06Z-
dc.date.issued1996-01-31-
dc.identifier722108011-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255547-
dc.description.abstractDoor de Ministers van VROM en LNV, als mede de milieugedeputeerde van Friesland is een zogenaamde 'Commissie NH3' ingesteld met als opdracht een oplossing te vinden in het conflict dat gerezen is o.a. omtrent de ammoniakproblematiek in het ROM gebied Zuid-Oost Friesland. Ter ondersteuning van de commissie is door het RIVM een studie uitgevoerd waarin de situatie in het ROM gebied in kaart is gebracht en enkele emissievarianten zijn doorgerekend. Voor het RIVM is dit een proef-projekt om te zien in hoeverre modellen en data voorhanden zijn om op deze lokale, gedetailleerde schaal de milieukwaliteit te beschrijven en inzicht te krijgen in de onzekerheden en hiaten in kennis. Uit de studie blijkt dat in 1993 een emissiereduktie van ongeveer 10% ten opzichte van 1980 is gerealiseerd. Voorlopige cijfers voor 1994 laten zien dat, voornamelijk door de onderwerkverplichting, de emissie verder gedaald is tot ongeveer 70% van de emissie in 1980. Emissiereduktie door implementatie van technische maatregelen geeft een emissieniveau dat in de buurt komt van het emissieplafond (41 kg NH3 ha-1) noodzakelijk voor het bereiken van deposities op de grote voor verzuring gevoelige gebieden, die overal onder de kritische waarden blijven. Uit de optimalisatiestudie is verder gebleken dat wanneer de generieke doelstelling voor totaal-stikstof aangehouden wordt, 1000 mol ha-1 j-1 voor alle grote natuurgebieden, een emissieplafond van ongeveer 45 kg NH3 ha-1 in het gebied zou volstaan.<br>nl
dc.description.abstractThis report describes the results of a pilot study on the ammonia emission, deposition and critical load exceedances in the ROM area of south-east Friesland in the Netherlands. For this area an emission inventory was made describing the emission on a 1x1 km grid scale. A distinction was made between the emissions from stables and storage, application of manure and meadows. The stable emission of 300 (of a total of 1200) farms situated near areas sensitive to acidification was distinguished from the total stable emissions in the area. Deposition for the current situation (1993) averaged over the whole area, and for each nature area sensitive to acidification (>5 ha), was calculated using the OPS model. A distinction was made between the deposition due to emissions from foreign sources, the Dutch sources outside the ROM area, the sources within the area and the 300 farms. Critical load maps for nature areas, and for groundwater and surface water pollution, were derived from landuse data, species composition maps, the NLOAD model and critical load values for different ecosystems. Exceedances of the critical loads were estimated to determine the current environmental risk. Several scenarios were developed for the ammonia emissions in the area. The deposition and critical load exceedances were also determined for these scenarios. A pilot study on the optimization of emissions, given the critical deposition loads for nature areas, was also carried out. The results of this pilot study showed the optimization to be a good tool for determining future emission levels and spatial distributions to prevent exceedances of critical loads for all sensitive areas.<br>en
dc.description.sponsorshipDGM-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent64 p-
dc.format.extent2697 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 722108011-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722108011.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722108011.pdf-
dc.subject07nl
dc.subjectammoniaknl
dc.subjectemissienl
dc.subjectdepositienl
dc.subjectgrenswaardenl
dc.subjectlandbouwnl
dc.subjectkleinschalignl
dc.subjectnatuurgebiednl
dc.subjectscenarionl
dc.subjectfrieslandnl
dc.subjectzuid-oost frieslandnl
dc.subjectkritische waardennl
dc.subjectammoniaen
dc.subjectemissionen
dc.subjectdepositionen
dc.subjectlimitsen
dc.subjectcritical loadsen
dc.subjectagricultureen
dc.subjectsmall scaleen
dc.subjectnature areasen
dc.subjectscenarioen
dc.subjectfrieslanden
dc.titleIndikatieve studie naar de ammoniakproblematiek in het ROM gebied Zuid-Oost Frieslandnl
dc.title.alternativePilot study on the ammonia problems in the ROM area located in South-east Frieslanden
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLLO-
dc.contributor.departmentLBG-
dc.contributor.departmentCIM-
dc.contributor.departmentLAE-
dc.date.updated2012-12-12T12:06:06Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.