TrendMeetnet Verzuring : Monsternemingen in 2007/2008

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255561
Title:
TrendMeetnet Verzuring : Monsternemingen in 2007/2008
Authors:
Masselink NJ; de Goffau A
Other Titles:
National AcidificationTrend Monitoring Network (TMV) : Monitoring effort 2007/2008
Abstract:
Vanaf december 2007 tot in maart 2008 is op 75 locaties van het TrendMeetnet Verzuring (TMV) de kwaliteit van het bovenste grondwater onderzocht. Met deze gegevens worden in Nederlandse natuurgebieden op zandgrond (bos/heide) de effecten van verzuring op het grondwater in kaart gebracht. Op 5 procent van de onderzochte locaties is de EU norm voor nitraat (50 milligram per liter) overschreden. De concentratie van cadmium, chroom, nikkel en zink lag op respectievelijk 63, 45, 23 en 87 procent van de onderzochte locaties boven de streefwaarde. Op een enkele locatie is ook de interventiewaarde voor cadmium, nikkel en zink overschreden. <br>Het TrendMeetnet Verzuring is in 1989 opgericht en onderzoekt periodiek, in cycli van twee jaar, 150 locaties in Nederland. Dit houdt in dat tijdens een meetjaar op 75 locaties de concentraties van stoffen worden gemeten. De meetresultaten van de 'eerste' 75 locaties van de cyclus 2006/2008 zijn in 2009 gepubliceerd. Dit rapport betreft de 'tweede helft' van de 150 locaties. Een analyse van de meetgegevens zal later worden uitgevoerd.<br>In de meetcyclus van 2006/2008 is bovendien informatie verzameld over de bodemtextuur en omgevingsparameters zoals begroeiing, boomhoogte en dikte van de strooisellaag. Deze informatie geeft een beeld van de variatie in natuurlijke omstandigheden op de onderzochte locaties (loof, naald, heide). Deze variatie wordt gebruikt om verschillen in de grondwaterkwaliteit op de meetlocaties te verklaren.<br>

In the period December 2007 till March 2008, the quality of the upper one meter of the groundwater has been investigated at 75 locations of the TMV monitoring network. These data serve to assess the effects of acidification of the groundwater under nature areas (forest/heathland) on sandy soils. The European standard for nitrate of 50 mg per litre was exceeded at 5% of the locations investigated. The concentrations of cadmium, chromium, nickel and zinc exceeded the target levels at 63%, 45%, 23% and 87% of the sampled sites, respectively. At a few sites, the intervention level for cadmium, nickel and zinc was exceeded.<br>The TMV was established in 1989. The network monitors periodically, in cycli of two years, 150 locations in the Netherlands. This implies that during one year of measurement the groundwater quality is assessed at 75 locations. The results of the 'first' 75 locations of the 2006/2008 cycle were published in 2009. The current report covers the second half of the 150 sites. An analysis of the measuring results will be done at a later stage.<br>During the 2006/2008 measuring cycle also observation were made of soil texture and other environmental parameters such as type of vegetation, tree height and thickness of the litter. This type of information illustrates the variation in natural conditions at the locations investigated (deciduous forest, coniferous forest, heathland). These environmental parameters will be used to explain differences in groundwater quality at monitoring sites. <br>
Affiliation:
CMM
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
7-Oct-2010
URI:
http://hdl.handle.net/10029/255561
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680720001.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680720001.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 680720001
Sponsors:
VROM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorMasselink NJ-
dc.contributor.authorde Goffau A-
dc.date.accessioned2012-12-12T12:07:28Z-
dc.date.available2012-12-12T12:07:28Z-
dc.date.issued2010-10-07-
dc.identifier680720001-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255561-
dc.description.abstractVanaf december 2007 tot in maart 2008 is op 75 locaties van het TrendMeetnet Verzuring (TMV) de kwaliteit van het bovenste grondwater onderzocht. Met deze gegevens worden in Nederlandse natuurgebieden op zandgrond (bos/heide) de effecten van verzuring op het grondwater in kaart gebracht. Op 5 procent van de onderzochte locaties is de EU norm voor nitraat (50 milligram per liter) overschreden. De concentratie van cadmium, chroom, nikkel en zink lag op respectievelijk 63, 45, 23 en 87 procent van de onderzochte locaties boven de streefwaarde. Op een enkele locatie is ook de interventiewaarde voor cadmium, nikkel en zink overschreden. <br>Het TrendMeetnet Verzuring is in 1989 opgericht en onderzoekt periodiek, in cycli van twee jaar, 150 locaties in Nederland. Dit houdt in dat tijdens een meetjaar op 75 locaties de concentraties van stoffen worden gemeten. De meetresultaten van de 'eerste' 75 locaties van de cyclus 2006/2008 zijn in 2009 gepubliceerd. Dit rapport betreft de 'tweede helft' van de 150 locaties. Een analyse van de meetgegevens zal later worden uitgevoerd.<br>In de meetcyclus van 2006/2008 is bovendien informatie verzameld over de bodemtextuur en omgevingsparameters zoals begroeiing, boomhoogte en dikte van de strooisellaag. Deze informatie geeft een beeld van de variatie in natuurlijke omstandigheden op de onderzochte locaties (loof, naald, heide). Deze variatie wordt gebruikt om verschillen in de grondwaterkwaliteit op de meetlocaties te verklaren.<br>nl
dc.description.abstractIn the period December 2007 till March 2008, the quality of the upper one meter of the groundwater has been investigated at 75 locations of the TMV monitoring network. These data serve to assess the effects of acidification of the groundwater under nature areas (forest/heathland) on sandy soils. The European standard for nitrate of 50 mg per litre was exceeded at 5% of the locations investigated. The concentrations of cadmium, chromium, nickel and zinc exceeded the target levels at 63%, 45%, 23% and 87% of the sampled sites, respectively. At a few sites, the intervention level for cadmium, nickel and zinc was exceeded.<br>The TMV was established in 1989. The network monitors periodically, in cycli of two years, 150 locations in the Netherlands. This implies that during one year of measurement the groundwater quality is assessed at 75 locations. The results of the 'first' 75 locations of the 2006/2008 cycle were published in 2009. The current report covers the second half of the 150 sites. An analysis of the measuring results will be done at a later stage.<br>During the 2006/2008 measuring cycle also observation were made of soil texture and other environmental parameters such as type of vegetation, tree height and thickness of the litter. This type of information illustrates the variation in natural conditions at the locations investigated (deciduous forest, coniferous forest, heathland). These environmental parameters will be used to explain differences in groundwater quality at monitoring sites. <br>en
dc.description.sponsorshipVROM-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent143 p-
dc.format.extent6783 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 680720001-
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 680720001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680720001.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680720001.pdf-
dc.subjectverzuringnl
dc.subjectmeetnetnl
dc.subjectgrondwaternl
dc.subjectnitraatnl
dc.subjectnatuurgebiednl
dc.subjectacidificationen
dc.subjectmonitoring networken
dc.subjectgroundwateren
dc.subjectnitrateen
dc.subjectnature areasen
dc.titleTrendMeetnet Verzuring : Monsternemingen in 2007/2008nl
dc.title.alternativeNational AcidificationTrend Monitoring Network (TMV) : Monitoring effort 2007/2008en
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentCMM-
dc.date.updated2012-12-12T12:07:28Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.