Modelstructuur voor de milieudruk door consumptie

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255596
Title:
Modelstructuur voor de milieudruk door consumptie
Authors:
Rood GA; Ros JPM; Drissen E; Vringer K; Aalbers TG; Speek G
Other Titles:
Model structure for environmental pressure due to consumption
Abstract:
De studie maakt deel uit van het Strategisch Onderzoek van het RIVM. Er is een modelstructuur ontwikkeld waarmee scenario's van consumptie en de hieraan gerelateerde milieudruk worden ontworpen. De centrale eenheid van dit modellensysteem is het consistentiemodel. Uitgangspunt bij het ontwerp van het consistentiemodel was, dat het consumptiegedrag van de mens moet passen binnen randvoorwaarden, zoals tijd, geld en ruimte. In het rapport is de consistentie tussen uitgaven en de financiele randvoorwaarde uitgewerkt. Daarnaast is consumptie gekoppeld aan het directe en indirecte energiegebruik van consumptie middels energie-intensiteiten. Hierdoor kan het energiegebruik worden geanalyseerd. Met het operationele prototype kan ook de invloed van specifieke beleidsmaatregelen en van technische verbeteringen bij de productie worden geanalyseerd. In het prototype is het rebound-effect van een efficientere productie verdisconteerd in het consumptiepatroon. Een andere toepassing van de centrale eenheid is het gebruik voor het ontwerpen van consumptiescenario's.

Environmental pressure has been approached by many experts as being a result of population, prosperity and technological efficiency. A research project has been set up to develop a model structure for constructing consumption scenarios and determining the energy requirement of the inhabitants of the Netherlands for these scenarios. In the model, consumption is determined by economic growth, demographic changes, sociocultural developments, technological enhancement and policy measures, rather than behaviour related to one specific component of consumption. Because analyses of consumption and implications of specific policy measures require a detailed level of information on expenditures, environmental pressure and their interrelationships, we also considered a detailed level of consumption components. The starting point of the research has been to fit human behaviour within boundaries like time, money and available space. A system of models has been developed, in which several kinds of models are found for consumption, including a central unit. This report gives an overview of the models in this system and the relationships between several models.
Affiliation:
LAE/O&O
Issue Date:
28-Sep-2001
URI:
http://hdl.handle.net/10029/255596
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/550000002.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/550000002.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
RIVM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorRood GA-
dc.contributor.authorRos JPM-
dc.contributor.authorDrissen E-
dc.contributor.authorVringer K-
dc.contributor.authorAalbers TG-
dc.contributor.authorSpeek G-
dc.date.accessioned2012-12-12T12:10:44Z-
dc.date.available2012-12-12T12:10:44Z-
dc.date.issued2001-09-28-
dc.identifier550000002-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255596-
dc.description.abstractDe studie maakt deel uit van het Strategisch Onderzoek van het RIVM. Er is een modelstructuur ontwikkeld waarmee scenario's van consumptie en de hieraan gerelateerde milieudruk worden ontworpen. De centrale eenheid van dit modellensysteem is het consistentiemodel. Uitgangspunt bij het ontwerp van het consistentiemodel was, dat het consumptiegedrag van de mens moet passen binnen randvoorwaarden, zoals tijd, geld en ruimte. In het rapport is de consistentie tussen uitgaven en de financiele randvoorwaarde uitgewerkt. Daarnaast is consumptie gekoppeld aan het directe en indirecte energiegebruik van consumptie middels energie-intensiteiten. Hierdoor kan het energiegebruik worden geanalyseerd. Met het operationele prototype kan ook de invloed van specifieke beleidsmaatregelen en van technische verbeteringen bij de productie worden geanalyseerd. In het prototype is het rebound-effect van een efficientere productie verdisconteerd in het consumptiepatroon. Een andere toepassing van de centrale eenheid is het gebruik voor het ontwerpen van consumptiescenario's.nl
dc.description.abstractEnvironmental pressure has been approached by many experts as being a result of population, prosperity and technological efficiency. A research project has been set up to develop a model structure for constructing consumption scenarios and determining the energy requirement of the inhabitants of the Netherlands for these scenarios. In the model, consumption is determined by economic growth, demographic changes, sociocultural developments, technological enhancement and policy measures, rather than behaviour related to one specific component of consumption. Because analyses of consumption and implications of specific policy measures require a detailed level of information on expenditures, environmental pressure and their interrelationships, we also considered a detailed level of consumption components. The starting point of the research has been to fit human behaviour within boundaries like time, money and available space. A system of models has been developed, in which several kinds of models are found for consumption, including a central unit. This report gives an overview of the models in this system and the relationships between several models.en
dc.description.sponsorshipRIVM-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent59 p-
dc.format.extent368 kb-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 550000002-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/550000002.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/550000002.pdf-
dc.subject04nl
dc.subjectconsumptienl
dc.subjectmilieudruknl
dc.subjectmodellenonderzoeknl
dc.subjectscenario'snl
dc.subjecteconomische factorennl
dc.subjectenergieverbruiknl
dc.subjectconsumptionen
dc.subjectenvironmental pressureen
dc.subjectmodellingen
dc.subjectscenarioen
dc.subjecteconomic factorsen
dc.subjectenergy consumptionen
dc.titleModelstructuur voor de milieudruk door consumptienl
dc.title.alternativeModel structure for environmental pressure due to consumptionen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLAE/O&O-
dc.date.updated2012-12-12T12:10:45Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.