Beoordelingssystematiek bodemkwaliteit ten behoeve van bouwvergunningsaanvragen. Deel II. Methodiek ter bepaling van het verspreidingsrisico

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255612
Title:
Beoordelingssystematiek bodemkwaliteit ten behoeve van bouwvergunningsaanvragen. Deel II. Methodiek ter bepaling van het verspreidingsrisico
Authors:
Swartjes FA; Koolenbrander JGM; Bockting GJM
Other Titles:
Decision support system on soil quality for assessing building permit applications. Part II. Methodology for assessing the risk due to contaminant dispersal
Abstract:
In het kader van de Woningwet is een methodiek ontwikkeld welke ten doel heeft: "het schatten van het risico ten gevolge van verspreiding van een contaminant". De methodiek zal deel uitmaken van een systematiek voor de beoordeling van de bodemkwaliteit bij bouwvergunningsaanvragen. In eerste instantie wordt getoetst in hoeverre een contaminant vanuit de verontreinigde locatie de directe omgeving kan belasten ('stand-still' beginsel). Hiertoe wordt een verplaatsingsflux als kwantitatief criterium berekend. Met behulp van deze flux kan een indeling van het verspreidingsrisico worden gemaakt in een drietal klassen: I. een laag verspreidingsrisico ; II. een intermediair verspreidingsrisico en III. een hoog verspreidingsrisico. Indien de flux in klasse I of III valt is de toetsing onherroepelijk. In geval dat de flux in te delen is in klasse II wordt op grond van een kwalitatieve beoordeling een eindoordeel voor het verspreidingsrisico gegeven. Hierbij worden een aantal risico-verhogende en risico-verminderende locatie-specifieke factoren beschouwd. Gezien de hoge mate van onzekerheid ten gevolge van een gebrek aan gegevens en een sterk vereenvoudigd formularium, mag geen absolute betekenis aan de berekeningen worden toegekend. Om recht te doen aan de aan de beoordelingssystematiek gestelde eisen, te weten een degelijke wetenschappelijke onderbouwing enerzijds en eenvoudige toepassings- mogelijkheid, gebruikersvriendelijkheid en eenduidigheid anderzijds, bestaat de rapportage uit twee gedeelten: Deel I, waarin de theoretische achtergronden van de methodiek in detail beschreven zijn ; Deel II, welke als korte gebruikershandleiding voor de methodiek beschouwd kan worden. Het definieren van grenswaarden ten behoeve van de indeling van de berekende verplaatsingsflux in klassen betreft een beleidsmatige beslissing en is buiten beschouwing van deze rapportage gebleven.<br>

In the framework of the 'Woningwet', a methodology has been developed with the purpose of "assessing the risk due to dispersal of a contaminant". The methodology will be included in a more general decision support system, on which the assessment of soil quality in granting a building permit will be based. As a first step, the possibility of contaminating the direct environment of the contaminated area due to dispersal is tested (stand-still principle). To assess this risk of dispersal, a flux as quantitative criterion is calculated. This flux allows classification of the dispersal risk into three classes: I. low risk due to dispersal ; II. intermediate risk due to dispersal, and III. high risk due to dispersal. If the flux is found in class I or III, the assessment is irrevocable. If the flux is found in class II, a final decision based on a qualitative assessment is made for the risk due to dispersal. For this purpose, a number of risk-increasing and risk-decreasing location-specific factors are taken into consideration. The results may not be considered absolute values because of high uncertainty due to lack of information and a simplified formulary. Justification for the requirements on the methodology, i.e. a sound scientific base on the one hand, and practical application, users friendliness and unambigity at the other hand, is reflected in the two-part division of this report: - Part I, in which the theoretical background of the methodology has been described in detail ; Part II, which can be considered as a short and concise users guide for the methodology. As definition of limit values to allow classification of the fluxes into risk classes concerns a decision on policy it will not be dealt with in this report. Testing will take place in practice, and if necessary the methodology will be adjusted in the future.<br>
Affiliation:
LBG
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Jun-1994
URI:
http://hdl.handle.net/10029/255612
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/715810002.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
De volgende 10 Nederlandse gemeenten (Amsterdam; Arnhem; Ede; Eindhoven; Enschede; Maastricht; Nijmegen; Rotterdam; Utrecht; Zuid-Holland Zuid); mede namens de VNG en met toestemming van het DGM/ BO
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSwartjes FA-
dc.contributor.authorKoolenbrander JGM-
dc.contributor.authorBockting GJM-
dc.date.accessioned2012-12-12T12:12:11Z-
dc.date.available2012-12-12T12:12:11Z-
dc.date.issued1994-06-30-
dc.identifier715810002-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255612-
dc.description.abstractIn het kader van de Woningwet is een methodiek ontwikkeld welke ten doel heeft: "het schatten van het risico ten gevolge van verspreiding van een contaminant". De methodiek zal deel uitmaken van een systematiek voor de beoordeling van de bodemkwaliteit bij bouwvergunningsaanvragen. In eerste instantie wordt getoetst in hoeverre een contaminant vanuit de verontreinigde locatie de directe omgeving kan belasten ('stand-still' beginsel). Hiertoe wordt een verplaatsingsflux als kwantitatief criterium berekend. Met behulp van deze flux kan een indeling van het verspreidingsrisico worden gemaakt in een drietal klassen: I. een laag verspreidingsrisico ; II. een intermediair verspreidingsrisico en III. een hoog verspreidingsrisico. Indien de flux in klasse I of III valt is de toetsing onherroepelijk. In geval dat de flux in te delen is in klasse II wordt op grond van een kwalitatieve beoordeling een eindoordeel voor het verspreidingsrisico gegeven. Hierbij worden een aantal risico-verhogende en risico-verminderende locatie-specifieke factoren beschouwd. Gezien de hoge mate van onzekerheid ten gevolge van een gebrek aan gegevens en een sterk vereenvoudigd formularium, mag geen absolute betekenis aan de berekeningen worden toegekend. Om recht te doen aan de aan de beoordelingssystematiek gestelde eisen, te weten een degelijke wetenschappelijke onderbouwing enerzijds en eenvoudige toepassings- mogelijkheid, gebruikersvriendelijkheid en eenduidigheid anderzijds, bestaat de rapportage uit twee gedeelten: Deel I, waarin de theoretische achtergronden van de methodiek in detail beschreven zijn ; Deel II, welke als korte gebruikershandleiding voor de methodiek beschouwd kan worden. Het definieren van grenswaarden ten behoeve van de indeling van de berekende verplaatsingsflux in klassen betreft een beleidsmatige beslissing en is buiten beschouwing van deze rapportage gebleven.<br>nl
dc.description.abstractIn the framework of the 'Woningwet', a methodology has been developed with the purpose of "assessing the risk due to dispersal of a contaminant". The methodology will be included in a more general decision support system, on which the assessment of soil quality in granting a building permit will be based. As a first step, the possibility of contaminating the direct environment of the contaminated area due to dispersal is tested (stand-still principle). To assess this risk of dispersal, a flux as quantitative criterion is calculated. This flux allows classification of the dispersal risk into three classes: I. low risk due to dispersal ; II. intermediate risk due to dispersal, and III. high risk due to dispersal. If the flux is found in class I or III, the assessment is irrevocable. If the flux is found in class II, a final decision based on a qualitative assessment is made for the risk due to dispersal. For this purpose, a number of risk-increasing and risk-decreasing location-specific factors are taken into consideration. The results may not be considered absolute values because of high uncertainty due to lack of information and a simplified formulary. Justification for the requirements on the methodology, i.e. a sound scientific base on the one hand, and practical application, users friendliness and unambigity at the other hand, is reflected in the two-part division of this report: - Part I, in which the theoretical background of the methodology has been described in detail ; Part II, which can be considered as a short and concise users guide for the methodology. As definition of limit values to allow classification of the fluxes into risk classes concerns a decision on policy it will not be dealt with in this report. Testing will take place in practice, and if necessary the methodology will be adjusted in the future.<br>en
dc.description.sponsorshipDe volgende 10 Nederlandse gemeenten (Amsterdam-
dc.description.sponsorshipArnhem-
dc.description.sponsorshipEde-
dc.description.sponsorshipEindhoven-
dc.description.sponsorshipEnschede-
dc.description.sponsorshipMaastricht-
dc.description.sponsorshipNijmegen-
dc.description.sponsorshipRotterdam-
dc.description.sponsorshipUtrecht-
dc.description.sponsorshipZuid-Holland Zuid)-
dc.description.sponsorshipmede namens de VNG en met toestemming van het DGM/ BO-
dc.format.extent68 p-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 715810002-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/715810002.html-
dc.subject05nl
dc.subjectbodemnl
dc.subjectkwaliteitnl
dc.subjectverontreinigingnl
dc.subjectdispersienl
dc.subjectbouwplaatsnl
dc.subjectbouwlocatienl
dc.subjectvergunningnl
dc.subjectrisiconl
dc.subjectanalysenl
dc.subjectbesluitvormingnl
dc.subjectbouwvergunningennl
dc.subjectcontaminant fluxnl
dc.subjectsoilen
dc.subjectqualityen
dc.subjectpollutionen
dc.subjectdispersionen
dc.subjectbuilding industryen
dc.subjectlocationsen
dc.subjectpermitsen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectdecision makingen
dc.titleBeoordelingssystematiek bodemkwaliteit ten behoeve van bouwvergunningsaanvragen. Deel II. Methodiek ter bepaling van het verspreidingsrisiconl
dc.title.alternativeDecision support system on soil quality for assessing building permit applications. Part II. Methodology for assessing the risk due to contaminant dispersalen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLBG-
dc.date.updated2012-12-12T12:12:12Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.