Atmosferisch transportmodel voor de berekening van seizoensgemiddelde oxidant concentraties

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255613
Title:
Atmosferisch transportmodel voor de berekening van seizoensgemiddelde oxidant concentraties
Authors:
van den Berg RC; de Leeuw FAAM
Other Titles:
Long term atmospheric transportmodel including a detailed chemistry
Abstract:
Op basis van het bestaande episodische MPA-model is een modelversie ontwikkeld voor de berekening van seizoensgemiddelde concentraties aan primaire en secundaire luchtverontreinigende componenten. Hoewel het model op een aantal punten nog verbeterd moet worden, geven voorlopige scenario berekeningen voor seizoensgemiddelde concentraties een analoog beeld als gevonden voor concentraties tijdens episoden. De meest effectieve maatregel om tot een verlaging van seizoensgemiddelde oxidantconcentraties te komen is een reductie van koolwaterstofemissies. Een reductie van NOx-emissies met 30% heeft nauwelijks invloed op de seizoensconcentraties aan oxidant.<br>
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-May-1986
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/228203003.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
RIVM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorvan den Berg RC-
dc.contributor.authorde Leeuw FAAM-
dc.date.accessioned2013-06-13T22:27:05-
dc.date.issued1986-05-31-
dc.identifier228203003-
dc.description.abstractOp basis van het bestaande episodische MPA-model is een modelversie ontwikkeld voor de berekening van seizoensgemiddelde concentraties aan primaire en secundaire luchtverontreinigende componenten. Hoewel het model op een aantal punten nog verbeterd moet worden, geven voorlopige scenario berekeningen voor seizoensgemiddelde concentraties een analoog beeld als gevonden voor concentraties tijdens episoden. De meest effectieve maatregel om tot een verlaging van seizoensgemiddelde oxidantconcentraties te komen is een reductie van koolwaterstofemissies. Een reductie van NOx-emissies met 30% heeft nauwelijks invloed op de seizoensconcentraties aan oxidant.<br>nl
dc.description.sponsorshipRIVM-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 228203003-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/228203003.html-
dc.subjectluchtverontreinigingnl
dc.subjectatmosferische transportmodellennl
dc.subjectatmosferische chemienl
dc.subjectemissie bestrijdingsscenario'snl
dc.subjectmhnl
dc.subjectvgznl
dc.subjectlagrangiaans modelnl
dc.titleAtmosferisch transportmodel voor de berekening van seizoensgemiddelde oxidant concentratiesnl
dc.title.alternativeLong term atmospheric transportmodel including a detailed chemistryen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.date.updated2013-06-13T20:27:06Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.