Modeling of ecosystem function in aquatic microcosms as influenced by chronic levels of a fungicide and a herbicide

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255625
Title:
Modeling of ecosystem function in aquatic microcosms as influenced by chronic levels of a fungicide and a herbicide
Authors:
Traas TP; van den Brink PJ; Janse JH; Aldenberg T
Other Titles:
Modellering van ecosysteem functie in aquatische microcosms, chronisch belast met een fungicide en een herbicide
Abstract:
In de context van het project 'Functionele Biodiversiteit werd de beinvloeding van ecosysteem functies bestudeerd door het effect van pesticiden op zoetwater gemeenschappen bestudeerd. Voedselweb modellen werden opgesteld die het effect beschrijven van een herbicide, linuron en een fungicide, carbendazim, op macrofyten gedomineerde microcosmos. Een vergelijking van functionele en structurele biodiversiteit toonde aan dat functies die geassocieerd zijn met doelsoorten gevoeliger zijn dan soortsamenstelling in het geval van linuron, en minder gevoelig in het geval van carbendazim. In het algemeen is verlies van functie gekoppeld aan verlies van soorten. Alhoewel enig herstel naar de oorspronkelijke soortsamenstelling kan optreden, is het nodig om de relatie met herstel van functies nader te onderzoeken.<br>

In the context of the project 'Functional Biodiversity', impairment of ecosystem function by toxic chemicals was studied by modeling the effects of pesticides on freshwater communities. Food web models were built to describe the effects of the herbicide, linuron, and the fungicide, carbendazim, in indoor macrophyte-dominated microcosms. Comparison between functional and structural biodiversity showed functions associated with target species to be more sensitive than species composition in the linuron case, and less sensitive in the carbendazim case. In general, function loss was found to be associated with species loss. While some recovery of species composition occurs, the relationship to recovery of functions needs further study<br>
Affiliation:
ECO; SC-DLO; LWD; LWD
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM; DLO Winand Staring Centrum (SC-DLO)
Issue Date:
15-Oct-1998
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607601002.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Sponsors:
VROM/DGM/SVS
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorTraas TP-
dc.contributor.authorvan den Brink PJ-
dc.contributor.authorJanse JH-
dc.contributor.authorAldenberg T-
dc.date.accessioned2013-09-17T23:01:36-
dc.date.issued1998-10-15-
dc.identifier607601002-
dc.description.abstractIn de context van het project 'Functionele Biodiversiteit werd de beinvloeding van ecosysteem functies bestudeerd door het effect van pesticiden op zoetwater gemeenschappen bestudeerd. Voedselweb modellen werden opgesteld die het effect beschrijven van een herbicide, linuron en een fungicide, carbendazim, op macrofyten gedomineerde microcosmos. Een vergelijking van functionele en structurele biodiversiteit toonde aan dat functies die geassocieerd zijn met doelsoorten gevoeliger zijn dan soortsamenstelling in het geval van linuron, en minder gevoelig in het geval van carbendazim. In het algemeen is verlies van functie gekoppeld aan verlies van soorten. Alhoewel enig herstel naar de oorspronkelijke soortsamenstelling kan optreden, is het nodig om de relatie met herstel van functies nader te onderzoeken.<br>nl
dc.description.abstractIn the context of the project 'Functional Biodiversity', impairment of ecosystem function by toxic chemicals was studied by modeling the effects of pesticides on freshwater communities. Food web models were built to describe the effects of the herbicide, linuron, and the fungicide, carbendazim, in indoor macrophyte-dominated microcosms. Comparison between functional and structural biodiversity showed functions associated with target species to be more sensitive than species composition in the linuron case, and less sensitive in the carbendazim case. In general, function loss was found to be associated with species loss. While some recovery of species composition occurs, the relationship to recovery of functions needs further study<br>en
dc.description.sponsorshipVROM/DGM/SVS-
dc.format.extent52 p-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.publisherDLO Winand Staring Centrum (SC-DLO)-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 607601002-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607601002.html-
dc.subject01nl
dc.subjectbiodiversiteitnl
dc.subjectecosystemennl
dc.subjectbestrijdingsmiddelennl
dc.subjectmicro-ecosytemennl
dc.subjectside-effectsnl
dc.subjectvoedselketennl
dc.subjectdosis-responsrelatienl
dc.subjecttoxiciteitnl
dc.subjectchronischnl
dc.subjectbiodiversityen
dc.subjectecosystemsen
dc.subjectpesticidesen
dc.subjectmicroecosytemsen
dc.subjectfood chainsen
dc.subjectdose-respons relationen
dc.subjecttoxicityen
dc.subjectchronicen
dc.subjectside-effectsen
dc.titleModeling of ecosystem function in aquatic microcosms as influenced by chronic levels of a fungicide and a herbicideen
dc.title.alternativeModellering van ecosysteem functie in aquatische microcosms, chronisch belast met een fungicide en een herbicidenl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentECO-
dc.contributor.departmentSC-DLO-
dc.contributor.departmentLWD-
dc.contributor.departmentLWD-
dc.date.updated2013-09-17T21:01:40Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.