Aquatic environmental criteria for paper chemicals

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255648
Title:
Aquatic environmental criteria for paper chemicals
Authors:
Janssen GB; Hulzebos EH
Other Titles:
Aquatische milieucriteria voor papierchemicalien
Abstract:
Doel van de studie was het ontwikkelen van milieucriteria voor het aquatische milieu, die gebruikt kunnen worden voor de beoordeling van papierchemicalien in het kader van de wet milieu gevaarlijke stoffen (WMS). Met deze criteria kan in de voorloopfase van notificatie een oordeel gegeven worden over het mogelijke risico voor het aquatisch milieu. De milieucriteria moeten gebaseerd zijn op het geaccepteerd risicobeleid van het Directoraat-Generaal Milieubeheer (DGM) en op in de Europese Gemeenschap geaccepteerde risicobeoordelingsmethodieken (TGD, 1996). De milieucriteria hebben betrekking op parameters die belangrijk zijn voor de emissieschatting (functiecategorie en specifieke fysisch-chemische eigenschappen) en een acute toxiciteitswaarde voor waterorganismen. Een 'standaardscenario' bestaande uit een vast tonnage (10 ton per jaar), Henri constante, octanol-water verdelingscoefficient, en vaste toxiciteits waarden voor waterorganimsen, werd gebruikt voor de afleiding van de criteria. De criteria werden toegepast op 28 in Nederland kennisgegeven papierchemicalien (tot december 1996). Indien de goed en niet-goed afbreekbare papierchemicalien samengevoegd werden, correspondeerde de klasse-indeling volgens de milieucriteria met de PEC/PNEC-ratio voor waterorganismen berekend in USES 1.0 met default instellingen volgens de TGD (1996). De milieucriteria kunnen samengevat worden in eenvoudige tabellen, die eenvoudig toepasbaar zijn voor fabrikanten en beleidsmedewerkers zonder gebruik te hoeven maken van een computer systeem.

The aim of this study was the development of aquatic environmental criteria that can be used for the assessment of paper chemicals within the scope of The Chemical Substances Act. With these criteria a prediction on the possible risk for the aquatic environment can be given in the preliminary stage of notification. The criteria should be based on the accepted risk policy of the Directorate-General for Environmental Protection (DGM) and the accepted European Union risk assessment methods (TGD, 1996). The aquatic environmental criteria pertain to parameters which are important for the estimation of emissions (function category and specific physical-chemical properties) and an acute aquatic toxicity value. A 'standard scenario' which includes a fixed tonnage level (10 t.p.a), Henry's law constant, octanol-water partition coefficient and fixed aquatic toxicity values was used for the derivation of the criteria. The criteria were applied to 28 paper chemicals notified in the Netherlands up to December 1996. Taking together the readily and non-readily degradable paper chemicals, the classes following the environmental criteria corresponded with the PEC/PNEC ratio for the aquatic environment calculated by USES 1.0 adapted to TGD (1996) for all life cycle stages. The aquatic environmental criteria can be summarised in simple tables which can be easily applied by notifiers and policy makers without the use of a computer system.
Affiliation:
CSR
Issue Date:
28-Feb-1997
URI:
http://hdl.handle.net/10029/255648
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601505001.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Sponsors:
DGM/SVS
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorJanssen GB-
dc.contributor.authorHulzebos EH-
dc.date.accessioned2012-12-12T12:16:18Z-
dc.date.available2012-12-12T12:16:18Z-
dc.date.issued1997-02-28-
dc.identifier601505001-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255648-
dc.description.abstractDoel van de studie was het ontwikkelen van milieucriteria voor het aquatische milieu, die gebruikt kunnen worden voor de beoordeling van papierchemicalien in het kader van de wet milieu gevaarlijke stoffen (WMS). Met deze criteria kan in de voorloopfase van notificatie een oordeel gegeven worden over het mogelijke risico voor het aquatisch milieu. De milieucriteria moeten gebaseerd zijn op het geaccepteerd risicobeleid van het Directoraat-Generaal Milieubeheer (DGM) en op in de Europese Gemeenschap geaccepteerde risicobeoordelingsmethodieken (TGD, 1996). De milieucriteria hebben betrekking op parameters die belangrijk zijn voor de emissieschatting (functiecategorie en specifieke fysisch-chemische eigenschappen) en een acute toxiciteitswaarde voor waterorganismen. Een 'standaardscenario' bestaande uit een vast tonnage (10 ton per jaar), Henri constante, octanol-water verdelingscoefficient, en vaste toxiciteits waarden voor waterorganimsen, werd gebruikt voor de afleiding van de criteria. De criteria werden toegepast op 28 in Nederland kennisgegeven papierchemicalien (tot december 1996). Indien de goed en niet-goed afbreekbare papierchemicalien samengevoegd werden, correspondeerde de klasse-indeling volgens de milieucriteria met de PEC/PNEC-ratio voor waterorganismen berekend in USES 1.0 met default instellingen volgens de TGD (1996). De milieucriteria kunnen samengevat worden in eenvoudige tabellen, die eenvoudig toepasbaar zijn voor fabrikanten en beleidsmedewerkers zonder gebruik te hoeven maken van een computer systeem.nl
dc.description.abstractThe aim of this study was the development of aquatic environmental criteria that can be used for the assessment of paper chemicals within the scope of The Chemical Substances Act. With these criteria a prediction on the possible risk for the aquatic environment can be given in the preliminary stage of notification. The criteria should be based on the accepted risk policy of the Directorate-General for Environmental Protection (DGM) and the accepted European Union risk assessment methods (TGD, 1996). The aquatic environmental criteria pertain to parameters which are important for the estimation of emissions (function category and specific physical-chemical properties) and an acute aquatic toxicity value. A 'standard scenario' which includes a fixed tonnage level (10 t.p.a), Henry's law constant, octanol-water partition coefficient and fixed aquatic toxicity values was used for the derivation of the criteria. The criteria were applied to 28 paper chemicals notified in the Netherlands up to December 1996. Taking together the readily and non-readily degradable paper chemicals, the classes following the environmental criteria corresponded with the PEC/PNEC ratio for the aquatic environment calculated by USES 1.0 adapted to TGD (1996) for all life cycle stages. The aquatic environmental criteria can be summarised in simple tables which can be easily applied by notifiers and policy makers without the use of a computer system.en
dc.description.sponsorshipDGM/SVS-
dc.format.extent33 p-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 601505001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601505001.html-
dc.subject06nl
dc.subjectpapierindustrienl
dc.subjectchemicaliennl
dc.subjectnormnl
dc.subjectaquatisch ecosysteemnl
dc.subjectrisiconl
dc.subjectanalysenl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectpaper industryen
dc.subjectchemicalsen
dc.subjectstandardsen
dc.subjectaquatic ecosystemsen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjecttgden
dc.subjectusesen
dc.titleAquatic environmental criteria for paper chemicalsen
dc.title.alternativeAquatische milieucriteria voor papierchemicaliennl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentCSR-
dc.date.updated2012-12-12T12:16:18Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.