Surveillance of work-related infectious diseases in the Netherlands in 2010

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255651
Title:
Surveillance of work-related infectious diseases in the Netherlands in 2010
Authors:
Heimeriks CT; Loo MAJM; Jacobi AJ
Other Titles:
Surveillance Arbeidsgerelateerde Infectieziekten : Analyse arbeidsgerelateerde infectieziekten in Nederland in 2010
Abstract:
Het aantal meldingen van infectieziekten die Nederlanders tijdens hun werk oplopen is laag, een tot twee procent van het totale aantal geregistreerde infectieziekten. In 2010 werden 278 meldingen geregistreerd. Dat meldt het RIVM in een analyse van arbeidsgerelateerde infectieziekten 2010. De onderzoekers zijn van mening dat lang niet alle arbeidsgerelateerde infectieziekten worden gemeld. Dat wordt onder andere veroorzaakt doordat het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) te maken heeft met een onderrapportage van alle gemelde beroepsziekten. In Osiris wordt de relatie met het werk niet altijd geregistreerd omdat bij de meldingen vaak niet bekend is wat de bron van de besmetting is.<br> <br>Werknemers kunnen tijdens hun werk in contact komen met ziekteverwekkers en daardoor een infectieziekte oplopen. De gezondheidszorg, het onderwijs en de agrarische sector zijn bedrijfstakken waar de kans op blootstelling aan ziekteverwekkers het grootst is. De twee belangrijkste Nederlandse registratiesystemen voor arbeidsgerelateerde infectieziekten zijn Osiris en de beroepsziektenregistratie van het NCvB. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), worden jaarlijks de gegevens van Osiris en het NCvB geanalyseerd. SZW wil de kennis over arbeidsgerelateerde infectieziekten vergroten en doorgeven aan werkgevers, werknemers en arbodienstverleners. Werkgevers moeten er voor zorgen dat werknemers kunnen werken in een veilige en gezonde werkomgeving. Blootstelling aan ziekteverwekkers moet zo veel mogelijk worden vermeden. Als blootstelling niet uit te sluiten is, moeten maatregelen worden getroffen. Om preventiemaatregelen te kunnen treffen is het belangrijk een goed inzicht te krijgen welke beroepsgroepen een infectieziekte kunnen oplopen door het werk dat zij doen.<br> <br>In Osiris werden in 2010 189 arbeidsgerelateerde infectieziekten gemeld. Kinkhoest, malaria, bof en hepatitis B hebben in Osiris het grootste aandeel. Bij het NCvB werden in 2010 89 infectieziekten gerelateerd aan het werk gemeld. Het betreft voornamelijk darminfecties, huidinfecties en zoönosen.<br>

In the Netherlands, the number of notifications of infectious diseases contracted by people at work is low. The figure represents only one to two percent of the total number of registered infectious diseases. In 2010 the number of notifications registered was 278. This has been reported by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) in an analysis of workrelated infectious diseases in 2010. The researchers share the opinion that nowhere near all work-related infectious diseases have been reported. The reason for this is partly due to underreporting of occupational diseases in the register at the Netherlands Center for Occupational Diseases (NCvB). In Osiris the link with work is not always registered because the source of contamination is often not known.<br> <br>Employees can come into contact with pathogens whilst they are at work and thus contract an infectious disease. The sectors of health care, education, and agriculture are occupational branches where the risk of exposure to pathogens is the greatest. The two most important Dutch registration systems for workrelated infectious diseases are Osiris and the NCvB register of occupational diseases. As commissioned by the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW), each year the data from the Osiris and NCvB registers are analysed. SZW aims to increase the knowledge base on work-related infectious diseases and share this with employers, employees and occupational health professionals. Employers must ensure that employees are able to work in a safe and healthy work environment. Exposure to pathogens must be prevented as far as this is possible. If exposure cannot be prevented, then the appropriate measures have to be taken. In order to take good prevention measures, having good insight into which professional groups are likely to contract an infectious disease because of the work they do is pertinent.<br> <br>In Osiris, 189 work-related infectious diseases were reported in 2010. Whooping cough, malaria, mumps and hepatitis B constituted the highest number of notifications in Osiris. At the NCvB, 89 infectious diseases related to work were registered in 2010. These were mainly intestinal infections, skin infections and zoonoses.<br>
Affiliation:
LCI
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Jan-2012
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/205555001.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/205555001.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM letter report 205555001
Sponsors:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorHeimeriks CT-
dc.contributor.authorLoo MAJM-
dc.contributor.authorJacobi AJ-
dc.date.accessioned2013-06-19T13:33:58-
dc.date.issued2012-01-30-
dc.identifier205555001-
dc.description.abstractHet aantal meldingen van infectieziekten die Nederlanders tijdens hun werk oplopen is laag, een tot twee procent van het totale aantal geregistreerde infectieziekten. In 2010 werden 278 meldingen geregistreerd. Dat meldt het RIVM in een analyse van arbeidsgerelateerde infectieziekten 2010. De onderzoekers zijn van mening dat lang niet alle arbeidsgerelateerde infectieziekten worden gemeld. Dat wordt onder andere veroorzaakt doordat het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) te maken heeft met een onderrapportage van alle gemelde beroepsziekten. In Osiris wordt de relatie met het werk niet altijd geregistreerd omdat bij de meldingen vaak niet bekend is wat de bron van de besmetting is.<br> <br>Werknemers kunnen tijdens hun werk in contact komen met ziekteverwekkers en daardoor een infectieziekte oplopen. De gezondheidszorg, het onderwijs en de agrarische sector zijn bedrijfstakken waar de kans op blootstelling aan ziekteverwekkers het grootst is. De twee belangrijkste Nederlandse registratiesystemen voor arbeidsgerelateerde infectieziekten zijn Osiris en de beroepsziektenregistratie van het NCvB. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), worden jaarlijks de gegevens van Osiris en het NCvB geanalyseerd. SZW wil de kennis over arbeidsgerelateerde infectieziekten vergroten en doorgeven aan werkgevers, werknemers en arbodienstverleners. Werkgevers moeten er voor zorgen dat werknemers kunnen werken in een veilige en gezonde werkomgeving. Blootstelling aan ziekteverwekkers moet zo veel mogelijk worden vermeden. Als blootstelling niet uit te sluiten is, moeten maatregelen worden getroffen. Om preventiemaatregelen te kunnen treffen is het belangrijk een goed inzicht te krijgen welke beroepsgroepen een infectieziekte kunnen oplopen door het werk dat zij doen.<br> <br>In Osiris werden in 2010 189 arbeidsgerelateerde infectieziekten gemeld. Kinkhoest, malaria, bof en hepatitis B hebben in Osiris het grootste aandeel. Bij het NCvB werden in 2010 89 infectieziekten gerelateerd aan het werk gemeld. Het betreft voornamelijk darminfecties, huidinfecties en zoönosen.<br>nl
dc.description.abstractIn the Netherlands, the number of notifications of infectious diseases contracted by people at work is low. The figure represents only one to two percent of the total number of registered infectious diseases. In 2010 the number of notifications registered was 278. This has been reported by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) in an analysis of workrelated infectious diseases in 2010. The researchers share the opinion that nowhere near all work-related infectious diseases have been reported. The reason for this is partly due to underreporting of occupational diseases in the register at the Netherlands Center for Occupational Diseases (NCvB). In Osiris the link with work is not always registered because the source of contamination is often not known.<br> <br>Employees can come into contact with pathogens whilst they are at work and thus contract an infectious disease. The sectors of health care, education, and agriculture are occupational branches where the risk of exposure to pathogens is the greatest. The two most important Dutch registration systems for workrelated infectious diseases are Osiris and the NCvB register of occupational diseases. As commissioned by the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW), each year the data from the Osiris and NCvB registers are analysed. SZW aims to increase the knowledge base on work-related infectious diseases and share this with employers, employees and occupational health professionals. Employers must ensure that employees are able to work in a safe and healthy work environment. Exposure to pathogens must be prevented as far as this is possible. If exposure cannot be prevented, then the appropriate measures have to be taken. In order to take good prevention measures, having good insight into which professional groups are likely to contract an infectious disease because of the work they do is pertinent.<br> <br>In Osiris, 189 work-related infectious diseases were reported in 2010. Whooping cough, malaria, mumps and hepatitis B constituted the highest number of notifications in Osiris. At the NCvB, 89 infectious diseases related to work were registered in 2010. These were mainly intestinal infections, skin infections and zoonoses.<br>en
dc.description.sponsorshipMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent66 p-
dc.format.extent474 kb-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofseriesRIVM letter report 205555001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/205555001.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/205555001.pdf-
dc.subjectZIEKTENnl
dc.subjectarbeidsgerelateerdnl
dc.subjectwerknemersnl
dc.subjectarbonl
dc.subjectsurveillancenl
dc.subjectinfectieziektennl
dc.subjectwerknemersgezondheidnl
dc.subjectemployeesen
dc.subjectoccupational healthen
dc.subjectsurveillanceen
dc.subjectinfectious diseasesen
dc.subjectwork relateden
dc.titleSurveillance of work-related infectious diseases in the Netherlands in 2010en
dc.title.alternativeSurveillance Arbeidsgerelateerde Infectieziekten : Analyse arbeidsgerelateerde infectieziekten in Nederland in 2010nl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLCI-
dc.date.updated2013-06-19T11:34:00Z-
dc.contributor.divisioncib-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.