2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255703
Title:
Het belang van een goed herstel
Authors:
van Amsterdam J
Other Titles:
The importance of a good recovery
Abstract:
Het belang van een goed herstel na arbeid<br>Mensen, die in ploegendiensten werken, lopen het risico zich slechter te kunnen concentreren als zij onvoldoende rust kunnen nemen na hun werk. Hierdoor kunnen zij op het werk fouten maken, waardoor onveilige situaties ontstaan. Daarnaast bestaat de kans dat medewerkers die tussen hun diensten door te weinig rusten, fysiek chronisch ontregeld raken, wat de kans op 'chronische' aandoeningen als 'burn-out', kanker, cardiovasculaire en psychiatrische aandoeningen vergroot. Dit blijkt uit beperkt literatuuronderzoek van het RIVM naar de benodigde rustperiodes bij ploegendienstmedewerkers. In Nederland werken 1,1 miljoen mensen 's nachts en circa 3 miljoen mensen 's avonds, zoals verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs.<br> <br>Factoren voor onvoldoende herstel na arbeid<br>In de Arbeidstijdenwet (ATW) staat onder meer per type werkrooster voorgeschreven hoeveel uren rust werknemers minimaal moeten krijgen. Ploegendienstmedewerkers verdienen daarbij extra aandacht, omdat zij regelmatig in avond- en nachtdiensten werken. Hierdoor raakt hun slaapritme verstoord of ontstaat een slaaptekort omdat ze bijvoorbeeld zorgtaken moeten uitvoeren of overdag slechter slapen als gevolg van geluid, licht en hun kinderen. Slaaptekort is een belangrijke risicofactor voor fysiologische ontregeling en werkgerelateerde ziektelast. Ook kunnen werkdagen van meer dan twaalf uur bij ploegendienstmedewerkers meer ziektelast veroorzaken. Behalve specifiek voor ploegendienstwerk heeft het RIVM andere risicofactoren voor onvoldoende herstel in kaart gebracht. Dat betreft een hogere leeftijd, overwerken, een zwaar beroep (zoals politieagent, arts of verpleegkundige), mantelzorg, 'op afroep'-diensten en een ongunstige thuis-werkbalans.<br> <br>Nieuwe werkvormen<br>Nieuwe werkvormen De meeste werknemers ervaren nieuwe werkvormen, zoals zelfroostering, telewerken en Het Nieuwe Werken (HNW) als positief, onder andere vanwege de flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken. Door deze werkvormen vervaagt echter de grens tussen 'werktijd' en 'privétijd', bijvoorbeeld als werknemers in privétijd achter de computer gaan zitten. De gezondheidseffecten hiervan op lange termijn zijn niet bekend. Ten slotte kan de herstelbehoefte bij werknemers toenemen als hun werkplek thuis niet optimaal is ingericht.<br>

The importance of a good recovery after work<br>Shifts workers have an increased risk of poor concentration if they take insufficient rest after work. This allows them to make mistakes in the workplace resulting in unsafe situations. There is also the chance that employees who take too little rest between their services, become chronically physically disrupted, what increases the risk of 'chronic' diseases and syndromes such as 'burnout', cancer, cardiovascular and psychiatric conditions. This is evidenced by the literature review of the RIVM about the required rest periods for shift workers. In the Netherlands, 1.1 million people work at night and about 3 million people work in the evening, such as nurses and truck drivers.<br> <br>Factors leading to insufficient recovery after work<br>The Working Hours Act (ATW) prescribes amongst others per type of work schedule the minimum number of hours employees must get rest. Shift workers deserve extra attention because they regularly work in evening and night shifts. This disturbs their sleep patterns or creates a sleep deficiency because they have to perform other tasks at home or sleep bad on during daytime due to noise, light and their children. Sleep deprivation is a major risk factor for physiological disruption and work-related disease burden. In addition, shift workers have a greater disease burden if their shifts are longer than twelve hours.<br> Except specifically for shift work, RIVM has identified other risk factors for insufficient recovery. That is a higher age, working late, work hard, (such as police officers, physicians and nurses), informal care, "on call' services and an unfavorable home-work balance.<br> <br>New working forms<br>Most workers experience new working forms, such as self-scheduling, telecommuting and 'The New Working' (HNW) as positive, partly because of the flexible working hours and the ability to work from home. These new working forms, however, blurs the boundary between 'work time' and 'private time', such as working on the computer in private time. The long-term health effects of these working forms are not known. Finally, the need to recover may increase if the workplace conditions at home are not optimal.<br>
Affiliation:
GBO
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
20-Sep-2012
URI:
http://hdl.handle.net/10029/255703
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/340039001.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/340039001.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 340039001
Sponsors:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorvan Amsterdam J-
dc.date.accessioned2012-12-12T12:17:43Z-
dc.date.available2012-12-12T12:17:43Z-
dc.date.issued2012-09-20-
dc.identifier340039001-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255703-
dc.description.abstractHet belang van een goed herstel na arbeid<br>Mensen, die in ploegendiensten werken, lopen het risico zich slechter te kunnen concentreren als zij onvoldoende rust kunnen nemen na hun werk. Hierdoor kunnen zij op het werk fouten maken, waardoor onveilige situaties ontstaan. Daarnaast bestaat de kans dat medewerkers die tussen hun diensten door te weinig rusten, fysiek chronisch ontregeld raken, wat de kans op 'chronische' aandoeningen als 'burn-out', kanker, cardiovasculaire en psychiatrische aandoeningen vergroot. Dit blijkt uit beperkt literatuuronderzoek van het RIVM naar de benodigde rustperiodes bij ploegendienstmedewerkers. In Nederland werken 1,1 miljoen mensen 's nachts en circa 3 miljoen mensen 's avonds, zoals verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs.<br> <br>Factoren voor onvoldoende herstel na arbeid<br>In de Arbeidstijdenwet (ATW) staat onder meer per type werkrooster voorgeschreven hoeveel uren rust werknemers minimaal moeten krijgen. Ploegendienstmedewerkers verdienen daarbij extra aandacht, omdat zij regelmatig in avond- en nachtdiensten werken. Hierdoor raakt hun slaapritme verstoord of ontstaat een slaaptekort omdat ze bijvoorbeeld zorgtaken moeten uitvoeren of overdag slechter slapen als gevolg van geluid, licht en hun kinderen. Slaaptekort is een belangrijke risicofactor voor fysiologische ontregeling en werkgerelateerde ziektelast. Ook kunnen werkdagen van meer dan twaalf uur bij ploegendienstmedewerkers meer ziektelast veroorzaken. Behalve specifiek voor ploegendienstwerk heeft het RIVM andere risicofactoren voor onvoldoende herstel in kaart gebracht. Dat betreft een hogere leeftijd, overwerken, een zwaar beroep (zoals politieagent, arts of verpleegkundige), mantelzorg, 'op afroep'-diensten en een ongunstige thuis-werkbalans.<br> <br>Nieuwe werkvormen<br>Nieuwe werkvormen De meeste werknemers ervaren nieuwe werkvormen, zoals zelfroostering, telewerken en Het Nieuwe Werken (HNW) als positief, onder andere vanwege de flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken. Door deze werkvormen vervaagt echter de grens tussen 'werktijd' en 'privétijd', bijvoorbeeld als werknemers in privétijd achter de computer gaan zitten. De gezondheidseffecten hiervan op lange termijn zijn niet bekend. Ten slotte kan de herstelbehoefte bij werknemers toenemen als hun werkplek thuis niet optimaal is ingericht.<br>nl
dc.description.abstractThe importance of a good recovery after work<br>Shifts workers have an increased risk of poor concentration if they take insufficient rest after work. This allows them to make mistakes in the workplace resulting in unsafe situations. There is also the chance that employees who take too little rest between their services, become chronically physically disrupted, what increases the risk of 'chronic' diseases and syndromes such as 'burnout', cancer, cardiovascular and psychiatric conditions. This is evidenced by the literature review of the RIVM about the required rest periods for shift workers. In the Netherlands, 1.1 million people work at night and about 3 million people work in the evening, such as nurses and truck drivers.<br> <br>Factors leading to insufficient recovery after work<br>The Working Hours Act (ATW) prescribes amongst others per type of work schedule the minimum number of hours employees must get rest. Shift workers deserve extra attention because they regularly work in evening and night shifts. This disturbs their sleep patterns or creates a sleep deficiency because they have to perform other tasks at home or sleep bad on during daytime due to noise, light and their children. Sleep deprivation is a major risk factor for physiological disruption and work-related disease burden. In addition, shift workers have a greater disease burden if their shifts are longer than twelve hours.<br> Except specifically for shift work, RIVM has identified other risk factors for insufficient recovery. That is a higher age, working late, work hard, (such as police officers, physicians and nurses), informal care, "on call' services and an unfavorable home-work balance.<br> <br>New working forms<br>Most workers experience new working forms, such as self-scheduling, telecommuting and 'The New Working' (HNW) as positive, partly because of the flexible working hours and the ability to work from home. These new working forms, however, blurs the boundary between 'work time' and 'private time', such as working on the computer in private time. The long-term health effects of these working forms are not known. Finally, the need to recover may increase if the workplace conditions at home are not optimal.<br>en
dc.description.sponsorshipMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent75 p-
dc.format.extent623 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 340039001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/340039001.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/340039001.pdf-
dc.subjectGEZONDHEIDnl
dc.subjectECONOMIEnl
dc.subjectArbeidstijdenwetnl
dc.subjectwerkurennl
dc.subjectcircadiaan ritmenl
dc.subjectnachtrustnl
dc.subjectHet Nieuwe Werkennl
dc.subjectfysiologische ontregelingnl
dc.subjectshift worken
dc.subjectworking hoursen
dc.subjecthome-work-balanceen
dc.subjectrest at nighten
dc.subjectpsysiological disruptionen
dc.subjectcircadian rhythmen
dc.titleHet belang van een goed herstelnl
dc.title.alternativeThe importance of a good recoveryen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentGBO-
dc.date.updated2012-12-12T12:17:43Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.