Zware metalen en zuur extraheerbaar sulfide (AVS) in het Ketelmeer: variatie in diepte en ruimte

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255708
Title:
Zware metalen en zuur extraheerbaar sulfide (AVS) in het Ketelmeer: variatie in diepte en ruimte
Authors:
Buykx SEJ; Hoop MAGT van den; Berg GA van den; Heijdt LM van der; Zwolsman JJG
Other Titles:
Heavy metals and acid volatile sulphide in lake Ketelmeer: vertical and horizontal distribution
Abstract:
In het Ketelmeer zijn op vier locaties, die verschillen in sedimentatiesnelheid, sedimentkernen gestoken. Hieruit zijn 4 profielen bemonsterd over een diepte varierend van 7 tot maximaal 15 cm. Bovendien zijn van 2 kernen per locatie mengmonsters gemaakt van de bovenste 7 tot 15 cm van het sediment. De profielen en mengmonsters zijn gekarakteriseerd met betrekking tot gehalten aan Acid Volatile Sulphide (AVS), Simultaan Geextraheerd Metaal (SEM), totaal metaal, droge stof, totaal koolstof, totaal zwavel, carbonaat en de deeltjesgrootteverdeling. Het effect van beluchting van het sediment op de distributie van een aantal zware metalen is bestudeerd aan de hand van een sequentiele extractie gebaseerd op de methode van Tessier. Het AVS gehalte blijkt voornamelijk to te nemen met de diepte, het SEM gehalte vertoont geen eenduidig patroon. In alle kernen neemt de SEM/AVS ratio in de bovenste 2-4 cm snel af, maar blijft overal gelijk aan of groter dan 1. Het droge stof gehalte neemt toe met de diepte. Het carbonaatgehalte is vrij constant in de diepte en er is weinig verschil in gehalten tussen de vier locaties (11-19 % carbonaat). Ook de geconstateerde deeltjesgrootteverdeling met de diepte is in overeenstemming met de andere analytische data en de verwachte sedimentatiesnelheden. De variatie van gemeten parameters in de mengmonsters op de verschillende locaties is gering. waaruit geconcludeerd wordt dat de samenstelling van het sediment horizontaal in de ruimte gezien homogeen is. Uit de sequentiele extractie blijkt dat voor alle gemeten zware metalen het grootste deel teruggevonden wordt in de fractie gebonden aan organisch materiaal en sulfides. Dit beeld blijft gelijk na beluchten, waarbij er voor Zn en Cd wel een significante verschuiving optreedt in de verdeling over de andere fracties, te weten naar water oplosbaar, uitwisselbaar, gebonden aan carbonaten en het residu.

Sediment cores were taken in Ketelmeer at 4 locations, differing in sedimentation rate. Slicing the cores under anaerobic conditions (0.5 - 1 cm slices), 4 profiles were subsampled over a depth varying from 7 to a minimum of 15 cm of the sediment. For each location, two cores were used to prepare mixed samples of the top 7 to 15 cm of the sediment. The profiles and mixed samples were characterised with respect to Acid Volatile Sulphide (AVS), Simultaneously Extracted Metals (SEM), total metal dry weight, total carbon, total sulphur, and carbonate and particle size distribution. Using a sequential extraction method based on the method of Tessier, the effect of aeration of the sediment on the distribution of a number of heavy metals (Cu, Pb, Ni, Zn and Cd) was studied. AVS concentrations mainly increase with depth, for SEM there was more variation in the four profiles. For all profiles in the top 2-4 cm, the SEM/AVS ratio decreased sharply, but is higher than or equal to 1 at all depths. Dry weight content increases with depth. Carbonate content is reasonably constant in depth without much variation between the four locations (11-19% carbonate). The particle size distribution is also in accordance with the other analytical data and expected sedimentation rates. The mixed samples of the different locations contained little variation in the measured parameters. Horizontally, the sediment is rather homogeneous. The results of the sequential extraction show the largest part of the metals to be found in the fraction bound to organic material and sulphides. After aeration, this situation is similar, although for Zn and Cd a significant shift i.e. towards water soluble, exchangeable, bound to carbonated and residual, occurred in the distribution over the other fractions.
Affiliation:
LAC
Issue Date:
30-Sep-1999
URI:
http://hdl.handle.net/10029/255708
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/219101008.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
DGM/SVS
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBuykx SEJ-
dc.contributor.authorHoop MAGT van den-
dc.contributor.authorBerg GA van den-
dc.contributor.authorHeijdt LM van der-
dc.contributor.authorZwolsman JJG-
dc.date.accessioned2012-12-12T12:18:09Z-
dc.date.available2012-12-12T12:18:09Z-
dc.date.issued1999-09-30-
dc.identifier219101008-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255708-
dc.description.abstractIn het Ketelmeer zijn op vier locaties, die verschillen in sedimentatiesnelheid, sedimentkernen gestoken. Hieruit zijn 4 profielen bemonsterd over een diepte varierend van 7 tot maximaal 15 cm. Bovendien zijn van 2 kernen per locatie mengmonsters gemaakt van de bovenste 7 tot 15 cm van het sediment. De profielen en mengmonsters zijn gekarakteriseerd met betrekking tot gehalten aan Acid Volatile Sulphide (AVS), Simultaan Geextraheerd Metaal (SEM), totaal metaal, droge stof, totaal koolstof, totaal zwavel, carbonaat en de deeltjesgrootteverdeling. Het effect van beluchting van het sediment op de distributie van een aantal zware metalen is bestudeerd aan de hand van een sequentiele extractie gebaseerd op de methode van Tessier. Het AVS gehalte blijkt voornamelijk to te nemen met de diepte, het SEM gehalte vertoont geen eenduidig patroon. In alle kernen neemt de SEM/AVS ratio in de bovenste 2-4 cm snel af, maar blijft overal gelijk aan of groter dan 1. Het droge stof gehalte neemt toe met de diepte. Het carbonaatgehalte is vrij constant in de diepte en er is weinig verschil in gehalten tussen de vier locaties (11-19 % carbonaat). Ook de geconstateerde deeltjesgrootteverdeling met de diepte is in overeenstemming met de andere analytische data en de verwachte sedimentatiesnelheden. De variatie van gemeten parameters in de mengmonsters op de verschillende locaties is gering. waaruit geconcludeerd wordt dat de samenstelling van het sediment horizontaal in de ruimte gezien homogeen is. Uit de sequentiele extractie blijkt dat voor alle gemeten zware metalen het grootste deel teruggevonden wordt in de fractie gebonden aan organisch materiaal en sulfides. Dit beeld blijft gelijk na beluchten, waarbij er voor Zn en Cd wel een significante verschuiving optreedt in de verdeling over de andere fracties, te weten naar water oplosbaar, uitwisselbaar, gebonden aan carbonaten en het residu.nl
dc.description.abstractSediment cores were taken in Ketelmeer at 4 locations, differing in sedimentation rate. Slicing the cores under anaerobic conditions (0.5 - 1 cm slices), 4 profiles were subsampled over a depth varying from 7 to a minimum of 15 cm of the sediment. For each location, two cores were used to prepare mixed samples of the top 7 to 15 cm of the sediment. The profiles and mixed samples were characterised with respect to Acid Volatile Sulphide (AVS), Simultaneously Extracted Metals (SEM), total metal dry weight, total carbon, total sulphur, and carbonate and particle size distribution. Using a sequential extraction method based on the method of Tessier, the effect of aeration of the sediment on the distribution of a number of heavy metals (Cu, Pb, Ni, Zn and Cd) was studied. AVS concentrations mainly increase with depth, for SEM there was more variation in the four profiles. For all profiles in the top 2-4 cm, the SEM/AVS ratio decreased sharply, but is higher than or equal to 1 at all depths. Dry weight content increases with depth. Carbonate content is reasonably constant in depth without much variation between the four locations (11-19% carbonate). The particle size distribution is also in accordance with the other analytical data and expected sedimentation rates. The mixed samples of the different locations contained little variation in the measured parameters. Horizontally, the sediment is rather homogeneous. The results of the sequential extraction show the largest part of the metals to be found in the fraction bound to organic material and sulphides. After aeration, this situation is similar, although for Zn and Cd a significant shift i.e. towards water soluble, exchangeable, bound to carbonated and residual, occurred in the distribution over the other fractions.en
dc.description.sponsorshipDGM/SVS-
dc.format.extent37 p-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 219101008-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/219101008.html-
dc.subject09nl
dc.subjectmerennl
dc.subjectsulfidenl
dc.subjectzware metalennl
dc.subjectsedimentnl
dc.subjectanalysenl
dc.subjectlakesen
dc.subjectsulphidesen
dc.subjectheavy metalsen
dc.subjectsedimenten
dc.subjectanalysisen
dc.titleZware metalen en zuur extraheerbaar sulfide (AVS) in het Ketelmeer: variatie in diepte en ruimtenl
dc.title.alternativeHeavy metals and acid volatile sulphide in lake Ketelmeer: vertical and horizontal distributionen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLAC-
dc.date.updated2012-12-12T12:18:10Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.