Kwaliteit van leven in de VTV. Een haalbaarheidsstudie voor acht ziekten

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255710
Title:
Kwaliteit van leven in de VTV. Een haalbaarheidsstudie voor acht ziekten
Authors:
Wolleswinkel-van den Bosch JH; Hoeymans N; Treurniet HF
Other Titles:
Quality of Life in the 'Public Health Status and Forecast': A pilot study on eight diseases
Abstract:
De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) beschrijft de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking. In de tot nu toe verschenen VTV's zijn hiervoor per ziekte onder meer de indicatoren sterfte, prevalentie, incidentie en beloop beschreven. Dit rapport is een verslag van de haalbaarheidsstudie die is uitgevoerd om na te gaan of er in Nederland ook voldoende informatie beschikbaar is over de gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven per ziekte en of het mogelijk is een vergelijking tussen ziekten te maken. Voor de haalbaarheidsstudie zijn acht ziekten geselecteerd, waarvoor door middel van een literatuuronderzoek gegevens gezocht zijn over de generieke kwaliteit van leven, zo mogelijk naar pati6nt-, ziekte- en zorgkenmerken. Voor borstkanker, gezichts-stoornissen, artrose en verkeersongevallen was zeer weinig informatie beschikbaar. Voor de andere helft van de geselecteerde ziekten (angststoornissen, beroerte, COPD/astma en suikerziekte) was het redelijk goed mogelijk om de kwaliteit van leven te beschrijven. Hierbij waren gegevens over pati6ntkenmerken (leeftijd, opleiding, etc) aanwezig, maar informatie over kwaliteit van leven naar ziektekenmerken (o.a. ernst) en zorgkenmerken was beperkt. De conclusie is dat de huidig beschikbare gegevens over kwaliteit van leven gebruikt kunnen worden om de beschrijving van de ziekten in de VTV aan te vullen. De haalbaarheidsstudie zal daarom een vervolg krijgen voor de overige ziekten en de gegevens hiervan zullen opgenomen worden in het Nationaal Kompas Volksgezondheid.<br>

The Public Health Status and Forecast (PHSF) describes the health status of the Dutch population. Previous editions of the PHSF described diseases in terms of mortality, prevalence and incidence. This pilot-study was conducted to investigate if there is also adequate information available in The Netherlands on health-related quality of life for diseases, and if this can be compared among diseases. This pilot study made use of a literature search on eight selected diseases to find information on generic quality of life and, where available, on patient characteristics, disease characteristics and health care factors. For breast cancer, visual impairments, osteoarthritis, and traffic accidents, the information was very limited. For the remaining half of the selected diseases (anxiety disorders, stroke, COPD/astma, diabetes) it was possible to describe the quality of life. Data on patient characteristics (age, education) were also available, but information on disease characteristics (severity) and health care factors was often lacking. In conclusion, the currently available information on quality of life can be used to complete the descriptions of the diseases in the PHSF. This pilot study will be applied to other diseases, with data being published in the 'National Compass on Public Health'.<br>
Affiliation:
VTV
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM; Pallas; health research and consultancy; Rotterdam
Issue Date:
29-Jun-2001
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270553002.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270553002.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
VWS
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorWolleswinkel-van den Bosch JH-
dc.contributor.authorHoeymans N-
dc.contributor.authorTreurniet HF-
dc.date.accessioned2014-01-17T14:12:18-
dc.date.issued2001-06-29-
dc.identifier270553002-
dc.description.abstractDe Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) beschrijft de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking. In de tot nu toe verschenen VTV's zijn hiervoor per ziekte onder meer de indicatoren sterfte, prevalentie, incidentie en beloop beschreven. Dit rapport is een verslag van de haalbaarheidsstudie die is uitgevoerd om na te gaan of er in Nederland ook voldoende informatie beschikbaar is over de gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven per ziekte en of het mogelijk is een vergelijking tussen ziekten te maken. Voor de haalbaarheidsstudie zijn acht ziekten geselecteerd, waarvoor door middel van een literatuuronderzoek gegevens gezocht zijn over de generieke kwaliteit van leven, zo mogelijk naar pati6nt-, ziekte- en zorgkenmerken. Voor borstkanker, gezichts-stoornissen, artrose en verkeersongevallen was zeer weinig informatie beschikbaar. Voor de andere helft van de geselecteerde ziekten (angststoornissen, beroerte, COPD/astma en suikerziekte) was het redelijk goed mogelijk om de kwaliteit van leven te beschrijven. Hierbij waren gegevens over pati6ntkenmerken (leeftijd, opleiding, etc) aanwezig, maar informatie over kwaliteit van leven naar ziektekenmerken (o.a. ernst) en zorgkenmerken was beperkt. De conclusie is dat de huidig beschikbare gegevens over kwaliteit van leven gebruikt kunnen worden om de beschrijving van de ziekten in de VTV aan te vullen. De haalbaarheidsstudie zal daarom een vervolg krijgen voor de overige ziekten en de gegevens hiervan zullen opgenomen worden in het Nationaal Kompas Volksgezondheid.<br>nl
dc.description.abstractThe Public Health Status and Forecast (PHSF) describes the health status of the Dutch population. Previous editions of the PHSF described diseases in terms of mortality, prevalence and incidence. This pilot-study was conducted to investigate if there is also adequate information available in The Netherlands on health-related quality of life for diseases, and if this can be compared among diseases. This pilot study made use of a literature search on eight selected diseases to find information on generic quality of life and, where available, on patient characteristics, disease characteristics and health care factors. For breast cancer, visual impairments, osteoarthritis, and traffic accidents, the information was very limited. For the remaining half of the selected diseases (anxiety disorders, stroke, COPD/astma, diabetes) it was possible to describe the quality of life. Data on patient characteristics (age, education) were also available, but information on disease characteristics (severity) and health care factors was often lacking. In conclusion, the currently available information on quality of life can be used to complete the descriptions of the diseases in the PHSF. This pilot study will be applied to other diseases, with data being published in the 'National Compass on Public Health'.<br>en
dc.description.sponsorshipVWS-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent144 p-
dc.format.extent993 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.publisherPallas-
dc.publisherhealth research and consultancy-
dc.publisherRotterdam-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 270553002-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270553002.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270553002.pdf-
dc.subject02nl
dc.subjectkwaliteit van levennl
dc.subjectgezondheidstoestandnl
dc.subjectvolksgezondheidnl
dc.titleKwaliteit van leven in de VTV. Een haalbaarheidsstudie voor acht ziektennl
dc.title.alternativeQuality of Life in the 'Public Health Status and Forecast': A pilot study on eight diseasesen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentVTV-
dc.date.updated2014-01-17T13:14:49Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.