Ruimtelijke interpolatie van NO- en NO2-concentraties en windsnelheden in Nederland voor 1992

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255729
Title:
Ruimtelijke interpolatie van NO- en NO2-concentraties en windsnelheden in Nederland voor 1992
Authors:
Dekkers ALM
Other Titles:
Spatial interpolation of NO concentrations, NO2 concentrations and wind speed in the Netherlands in 1992
Abstract:
De ruimtelijke verdeling van NO- en NO2-concentraties wordt verkregen door ruimtelijke interpolatie van de jaargemiddelden van concentraties gemeten op een beperkt aantal meetstations. Na een methodologische inleiding over medianpolish, medianpolish kriging en het simuleren van ruimtelijk afhankelijke velden, worden deze interpolatie-technieken op jaargemiddelde NO- en NO2-concentraties en op jaargemiddelde windsnelheden uit 1992 over Nederland toegepast. Enkele kentallen van de voorspelde concentraties en van de bijbehorende interne betrouwbaarheidsfactoren beschrijven de interpolatie resultaten. Tevens worden deze resultaten geografisch weergegeven op een 5x5 km rooster. Met cross-validatie wordt een benadering van de externe betrouwbaarheid van de median-polish kriging verkregen. Tenslotte worden de resultaten van de median-polish kriging voor de NO- en NO2-concentraties vergeleken met de resultaten van de tot nu toe gebruikte "afstandsinterpolatie".<br>

The spatial distribution of NO and NO2 concentrations is obtained by spatial interpolation of yearly averaged measurements acquired at a small number of stations. After a methodological introduction of median polish, median-polish kriging and sequential simulation, these interpolation techniques are applied on yearly averaged NO and NO2 concentrations and on yearly averaged wind velocity measurements in the Netherlands. Some statistics of the concentration predictions and their internal confidence factors describe the results. These results are also given in a geographical way on a 5x5 km grid. The external confidence factor of median-polish kriging is approximated by cross-validation. Finally the median-polish kriging results on the NO and NO2 concentrations are compared with the results of "distance interpolation", the interpolation method used to date.<br>
Affiliation:
CIM
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-Oct-1995
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/714701015.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
RIVM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDekkers ALM-
dc.date.accessioned2014-01-17T13:42:17-
dc.date.issued1995-10-31-
dc.identifier714701015-
dc.description.abstractDe ruimtelijke verdeling van NO- en NO2-concentraties wordt verkregen door ruimtelijke interpolatie van de jaargemiddelden van concentraties gemeten op een beperkt aantal meetstations. Na een methodologische inleiding over medianpolish, medianpolish kriging en het simuleren van ruimtelijk afhankelijke velden, worden deze interpolatie-technieken op jaargemiddelde NO- en NO2-concentraties en op jaargemiddelde windsnelheden uit 1992 over Nederland toegepast. Enkele kentallen van de voorspelde concentraties en van de bijbehorende interne betrouwbaarheidsfactoren beschrijven de interpolatie resultaten. Tevens worden deze resultaten geografisch weergegeven op een 5x5 km rooster. Met cross-validatie wordt een benadering van de externe betrouwbaarheid van de median-polish kriging verkregen. Tenslotte worden de resultaten van de median-polish kriging voor de NO- en NO2-concentraties vergeleken met de resultaten van de tot nu toe gebruikte "afstandsinterpolatie".<br>nl
dc.description.abstractThe spatial distribution of NO and NO2 concentrations is obtained by spatial interpolation of yearly averaged measurements acquired at a small number of stations. After a methodological introduction of median polish, median-polish kriging and sequential simulation, these interpolation techniques are applied on yearly averaged NO and NO2 concentrations and on yearly averaged wind velocity measurements in the Netherlands. Some statistics of the concentration predictions and their internal confidence factors describe the results. These results are also given in a geographical way on a 5x5 km grid. The external confidence factor of median-polish kriging is approximated by cross-validation. Finally the median-polish kriging results on the NO and NO2 concentrations are compared with the results of "distance interpolation", the interpolation method used to date.<br>en
dc.description.sponsorshipRIVM-
dc.format.extent38 p-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 714701015-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/714701015.html-
dc.subject07nl
dc.subjectbetrouwbaarheid van ruimtelijke interpolatieen
dc.subjectkrigingen
dc.subjectmedian-polish; simulatieen
dc.subjectnox-concentratiesen
dc.subjectreliability of spatial interpolation; krigingen
dc.subjectmedian-polishen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectnox-concentrationsen
dc.titleRuimtelijke interpolatie van NO- en NO2-concentraties en windsnelheden in Nederland voor 1992nl
dc.title.alternativeSpatial interpolation of NO concentrations, NO2 concentrations and wind speed in the Netherlands in 1992en
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentCIM-
dc.date.updated2014-01-17T12:44:34Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.