Ruimtelijke Beelden. Visualisatie van een veranderd Nederland in 2030

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255782
Title:
Ruimtelijke Beelden. Visualisatie van een veranderd Nederland in 2030
Authors:
Borsboom-van Beurden JAM; Boersma WT; Bouwman AA; Crommentuijn LEM; Dekkers JEC; Koomen E
Other Titles:
Spatial impressions - Visualisation of future land use in the Netherlands
Abstract:
De ruimtelijke uitwerking van vier wereldbeelden uit de Duurzaamheidsverkenning laat zien dat zowel het stedelijke als het landelijk gezicht van Nederland de komende decennia sterk zal veranderen. De ruimtevraag van wonen, werken en recreeren zorgt voor een verdere verstedelijking, vooral in Midden-Nederland. Afhankelijk van de mate van overheidsbescherming geeft dit een grote druk op en waarschijnlijk aantasting van de natuur- en landschapswaarden. Verdere schaalvergroting en toename van kapitaalsintensieve vormen van landbouw zorgen ook voor een verdere aantasting van landschapswaarden. Als problemen op het gebied van waterberging en wateroverlast opgelost worden door ruimtelijke maatregelen zal dit grote beperkingen opleggen aan zowel de nieuwe verstedelijkingslocaties als aan de landbouw.De ruimtelijke kaartbeelden als illustraties geven een brede reeks van waarschijnlijke toekomstbeelden. Deze variatie in toekomstbeelden kunnen de input vormen voor een maatschappelijke en politieke discussie over de prioritering van beleidsdoelen, zowel nationaal als Europees, ten aanzien van verstedelijking, natuurbehoud en -realisatie, waterbeheer en landschappelijk waarden.

A spatial elaboration of scenarios developed for the Sustainability Outlook shows that both the rural and the urban physical environment will change thoroughly during the next decades. Increased land use by housing, employment and leisure will contribute to further urbanisation, especially in the centre of the Netherlands. This will result in deterioration of nature areas and valuable landscapes, depending upon the degree of government protection assumed in a scenario. Further scale enlargement and capital-intensification of the mode of production in agriculture may also threaten valuable landscapes. Besides, fairly large areas of arable farming will be superseded by cattle breeding. Finally it appears that spatial measures of water management can pose many restrictions to new urbanisation locations as well as agriculture. A land use model has been used for this elaboration. The spatial impressions in the form of maps and illustrations show the range of possible futures. This information can support political and societal debates about priorities in policy goals on urbanisation, nature development and conservation, water management and landscape values.
Affiliation:
MNP; VU-spinlab
Publisher:
VU Amsterdam
Issue Date:
17-Jan-2005
URI:
http://hdl.handle.net/10029/255782
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/550016003.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/550016003.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
Directie MNP
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBorsboom-van Beurden JAM-
dc.contributor.authorBoersma WT-
dc.contributor.authorBouwman AA-
dc.contributor.authorCrommentuijn LEM-
dc.contributor.authorDekkers JEC-
dc.contributor.authorKoomen E-
dc.date.accessioned2012-12-12T12:28:19Z-
dc.date.available2012-12-12T12:28:19Z-
dc.date.issued2005-01-17-
dc.identifier550016003-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255782-
dc.description.abstractDe ruimtelijke uitwerking van vier wereldbeelden uit de Duurzaamheidsverkenning laat zien dat zowel het stedelijke als het landelijk gezicht van Nederland de komende decennia sterk zal veranderen. De ruimtevraag van wonen, werken en recreeren zorgt voor een verdere verstedelijking, vooral in Midden-Nederland. Afhankelijk van de mate van overheidsbescherming geeft dit een grote druk op en waarschijnlijk aantasting van de natuur- en landschapswaarden. Verdere schaalvergroting en toename van kapitaalsintensieve vormen van landbouw zorgen ook voor een verdere aantasting van landschapswaarden. Als problemen op het gebied van waterberging en wateroverlast opgelost worden door ruimtelijke maatregelen zal dit grote beperkingen opleggen aan zowel de nieuwe verstedelijkingslocaties als aan de landbouw.De ruimtelijke kaartbeelden als illustraties geven een brede reeks van waarschijnlijke toekomstbeelden. Deze variatie in toekomstbeelden kunnen de input vormen voor een maatschappelijke en politieke discussie over de prioritering van beleidsdoelen, zowel nationaal als Europees, ten aanzien van verstedelijking, natuurbehoud en -realisatie, waterbeheer en landschappelijk waarden.nl
dc.description.abstractA spatial elaboration of scenarios developed for the Sustainability Outlook shows that both the rural and the urban physical environment will change thoroughly during the next decades. Increased land use by housing, employment and leisure will contribute to further urbanisation, especially in the centre of the Netherlands. This will result in deterioration of nature areas and valuable landscapes, depending upon the degree of government protection assumed in a scenario. Further scale enlargement and capital-intensification of the mode of production in agriculture may also threaten valuable landscapes. Besides, fairly large areas of arable farming will be superseded by cattle breeding. Finally it appears that spatial measures of water management can pose many restrictions to new urbanisation locations as well as agriculture. A land use model has been used for this elaboration. The spatial impressions in the form of maps and illustrations show the range of possible futures. This information can support political and societal debates about priorities in policy goals on urbanisation, nature development and conservation, water management and landscape values.en
dc.description.sponsorshipDirectie MNP-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent115 p-
dc.format.extent10157 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherVU Amsterdam-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 550016003-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/550016003.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/550016003.pdf-
dc.subject04nl
dc.subjectscenario'snl
dc.subjectverstedelijkingnl
dc.subjectnatuurnl
dc.subjectlandschapnl
dc.subjectlandbouwnl
dc.subjectwaterbeheernl
dc.subjectruimtegebruiknl
dc.subjectland useen
dc.subjecturbanisationen
dc.subjectnatureen
dc.subjectlandscapesen
dc.subjectagricultureen
dc.subjectwater managementen
dc.subjectscenarioen
dc.titleRuimtelijke Beelden. Visualisatie van een veranderd Nederland in 2030nl
dc.title.alternativeSpatial impressions - Visualisation of future land use in the Netherlandsen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentMNP-
dc.contributor.departmentVU-spinlab-
dc.date.updated2012-12-12T12:28:20Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.