Evaluatie van het functioneren van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in 1993

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255793
Title:
Evaluatie van het functioneren van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in 1993
Authors:
Buijsman E; van Straalen D; Swaan P; de Vos PW; van Elzakker BG; Stolk AP
Other Titles:
Evaluation of the performance of the Dutch National Air Quality Monitoring Network in 1993
Abstract:
In dit rapport wordt het technisch functioneren van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit [LML] in 1993 geevalueerd. Tevens wordt de beschikbaarheid van meetwaarden beschouwd mede in relatie tot wettelijke eisen [AMvB's] zoals die voor een aantal componenten zijn geformuleerd. Het gemiddeld bruto component rendement, een maat voor de beschikbaarheid van meetwaarden, bedroeg voor de automatische opstellingen voor gasvormige componenten 95,7%, voor fijn stof 86,0% en voor de meteorologische grootheden 98,0%. Het gemiddeld bruto component rendement voor de semi-automatische opstellingen bedroeg 97,3%. Hiermee heeft het meetnet in 1993 een vergelijkbaar rendement behaald als in vorige jaren. Overzicht van de bruto component rendementen in 1993: * GASVORMIGE COMPONENTEN: ammoniak: 87,9; koolstofmonoxide: 97,2 ; ozon: 95,4 ; stikstofoxiden: 94 ,0; zwaveldioxide 97,8. * DEELTJESVORMIGE EN DEELTJESGEBONDEN COMPONENTEN: fijn stof 86,0 ; metalen met mvs 98,8 ; verzurende aerosolen met lvs 97,0 ; zwarte rook 97,0. * CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN NEERSLAG IN HET KADER VAN HET LML: meting neerslaghoeveelheid 98,9 ; monsterverzameling 100 ; * CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN NEERSLAG IN HET KADER VAN ECE/EMEP: 100. * METEOROLOGISCHE GROOTHEDEN: globale straling 96,7 ; temperatuur 97,4 ; windrichting 98,5; windsnelheid 98,1. Van de automatische opstellingen heeft de NOx-monitor opnieuw matig gefunctioneerd. Dit resulteerde tevens in een groot verlies van meetwaarden voor ozon. Daarnaast is de prestatie van de monitor voor fijn stof mager te noemen. Opvallend is de sterke verbetering in prestatie van de ammoniak opstellingen (+21,1% t.o.v. 1992). Storingen in de data-acquisitieapparatuur zorgde voor vrijwel alle automatische componenten voor het ontbreken van circa 1% van de meetwaarden. Een gewijzigde bedrijfsvoering m.b.t. de meting van zwarte rook heeft het functioneren van deze opstelling sterk verbeterd (+3,6% t.o.v. 1992). De toetsing van de beschikbaarheid van meetwaarden aan de wettelijke kwantitatieve eisen leverde de volgende aantallen AMvB ongeldige stations op: - drie voor de meting van koolstofmonoxide [14%] ; - dertien voor de meting van stikstofdioxide [28%] ; - negen voor de meting van zwaveldioxide [13%] ; - geen voor de monsterneming van lood [0%] ; - vijf voor de monsterneming van zwarte rook [31%].<br>

In this report the results of an evaluation of the technical performance of the Dutch National Air Quality Monitoring Network in 1993 are presented.The average brute component efficiencies, i.e. a measure for the availability of measuring data, are: - for the automatically measured gaseous components [NH3, CO, NOx, O3, SO2]: 95,7% ; - for the automatic fine dust measurements: 86,0% ; - for the meteorological parameters [global radiation, relative humidity, temperature, wind direction, wind speed]: 98,0% ; - for aerosols etc. [black smoke, acidifying compounds, metals, tsp] 97,2% ; - for the chemical composition of precipitation [i.a. acidifying compounds, heavy metals] 100%. Current Dutch legislation requires the measurement of a number of components in such way that only a minimal loss of data is tolerated. The number of stations which did not meet the legal requirements in 1993 are: three for CO [14% of the total number of stations], thirteen for NO2 [28%], nine for SO2 [13%], zero for lead aerosol [0%] and 5 for black smoke [31%].<br>
Affiliation:
LLO
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-Oct-1994
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101005.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
DGM/LE
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBuijsman E-
dc.contributor.authorvan Straalen D-
dc.contributor.authorSwaan P-
dc.contributor.authorde Vos PW-
dc.contributor.authorvan Elzakker BG-
dc.contributor.authorStolk AP-
dc.date.accessioned2013-06-13T21:34:53-
dc.date.issued1994-10-31-
dc.identifier723101005-
dc.description.abstractIn dit rapport wordt het technisch functioneren van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit [LML] in 1993 geevalueerd. Tevens wordt de beschikbaarheid van meetwaarden beschouwd mede in relatie tot wettelijke eisen [AMvB's] zoals die voor een aantal componenten zijn geformuleerd. Het gemiddeld bruto component rendement, een maat voor de beschikbaarheid van meetwaarden, bedroeg voor de automatische opstellingen voor gasvormige componenten 95,7%, voor fijn stof 86,0% en voor de meteorologische grootheden 98,0%. Het gemiddeld bruto component rendement voor de semi-automatische opstellingen bedroeg 97,3%. Hiermee heeft het meetnet in 1993 een vergelijkbaar rendement behaald als in vorige jaren. Overzicht van de bruto component rendementen in 1993: * GASVORMIGE COMPONENTEN: ammoniak: 87,9; koolstofmonoxide: 97,2 ; ozon: 95,4 ; stikstofoxiden: 94 ,0; zwaveldioxide 97,8. * DEELTJESVORMIGE EN DEELTJESGEBONDEN COMPONENTEN: fijn stof 86,0 ; metalen met mvs 98,8 ; verzurende aerosolen met lvs 97,0 ; zwarte rook 97,0. * CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN NEERSLAG IN HET KADER VAN HET LML: meting neerslaghoeveelheid 98,9 ; monsterverzameling 100 ; * CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN NEERSLAG IN HET KADER VAN ECE/EMEP: 100. * METEOROLOGISCHE GROOTHEDEN: globale straling 96,7 ; temperatuur 97,4 ; windrichting 98,5; windsnelheid 98,1. Van de automatische opstellingen heeft de NOx-monitor opnieuw matig gefunctioneerd. Dit resulteerde tevens in een groot verlies van meetwaarden voor ozon. Daarnaast is de prestatie van de monitor voor fijn stof mager te noemen. Opvallend is de sterke verbetering in prestatie van de ammoniak opstellingen (+21,1% t.o.v. 1992). Storingen in de data-acquisitieapparatuur zorgde voor vrijwel alle automatische componenten voor het ontbreken van circa 1% van de meetwaarden. Een gewijzigde bedrijfsvoering m.b.t. de meting van zwarte rook heeft het functioneren van deze opstelling sterk verbeterd (+3,6% t.o.v. 1992). De toetsing van de beschikbaarheid van meetwaarden aan de wettelijke kwantitatieve eisen leverde de volgende aantallen AMvB ongeldige stations op: - drie voor de meting van koolstofmonoxide [14%] ; - dertien voor de meting van stikstofdioxide [28%] ; - negen voor de meting van zwaveldioxide [13%] ; - geen voor de monsterneming van lood [0%] ; - vijf voor de monsterneming van zwarte rook [31%].<br>nl
dc.description.abstractIn this report the results of an evaluation of the technical performance of the Dutch National Air Quality Monitoring Network in 1993 are presented.The average brute component efficiencies, i.e. a measure for the availability of measuring data, are: - for the automatically measured gaseous components [NH3, CO, NOx, O3, SO2]: 95,7% ; - for the automatic fine dust measurements: 86,0% ; - for the meteorological parameters [global radiation, relative humidity, temperature, wind direction, wind speed]: 98,0% ; - for aerosols etc. [black smoke, acidifying compounds, metals, tsp] 97,2% ; - for the chemical composition of precipitation [i.a. acidifying compounds, heavy metals] 100%. Current Dutch legislation requires the measurement of a number of components in such way that only a minimal loss of data is tolerated. The number of stations which did not meet the legal requirements in 1993 are: three for CO [14% of the total number of stations], thirteen for NO2 [28%], nine for SO2 [13%], zero for lead aerosol [0%] and 5 for black smoke [31%].<br>en
dc.description.sponsorshipDGM/LE-
dc.format.extent43 p-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 723101005-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101005.html-
dc.subject10nl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectnetwerknl
dc.subjectluchtnl
dc.subjectkwaliteitnl
dc.subjecttechniekennl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectevaluatienl
dc.subjectmonitoring networksen
dc.subjectairen
dc.subjectqualityen
dc.subjecttechniquesen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectevaluationen
dc.titleEvaluatie van het functioneren van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in 1993nl
dc.title.alternativeEvaluation of the performance of the Dutch National Air Quality Monitoring Network in 1993en
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLLO-
dc.date.updated2013-06-13T19:34:55Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.