Environmental Risk Limits for several phosphate esters, with possible application as flame retardant

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255802
Title:
Environmental Risk Limits for several phosphate esters, with possible application as flame retardant
Authors:
Verbruggen EMJ; Rila JP; Traas TP; Posthuma-Doodeman CJAM; Posthumus R
Other Titles:
Milieurisicogrenzen voor enkele fosfaatesters, met mogelijke toepassing als brandvertrager
Abstract:
Voor een aantal fosfaatesters, die mogelijk als vlamvertrager gebruikt worden, zijn Maximaal Toelaatbaar Risiconiveaus (MTR), Verwaarloosbaar Risiconiveaus (VR) en Ernstig Risiconiveaus (EReco, Engelse afkorting SRCeco) afgeleid. Deze milieurisicogrenzen zijn afgeleid voor de compartimenten water, bodem, en lucht en zijn gebaseerd op ecotoxicologische gegevens voor met name het aquatische milieu. Het gaat om de volgende stoffen: TCEP (tris(2-chloorethyl)fosfaat), TCPP (tris(1-chloor-2-propyl)fosfaat), TDCP (tris(1,3-dichloor-2-propyl)fosfaat), TBP (tri-n-butyl fosfaat), TiBP (tri-iso-butyl fosfaat), TEP (triethyl fosfaat), TBEP (tris(butoxyethyl) fosfaat), TEHP (tris(2-ethylhexyl) fosfaat), TPP (trifenylfosfaat) en TCP (tricresylfosfaat). Meetgegevens voor Nederland (1989, 1999-2004) laten zien dat voor de meeste fosfaatesters de concentraties in oppervlaktewater rond het VR liggen. Alleen voor TPP blijkt dat concentraties in oppervlaktewater af en toe het MTR overschrijden.<br>

Maximum Permissible Concentrations (MPC), Negligible Concentrations (NC) and Serious Risk Concentrations (SRCeco) are derived for a number of phosphate esters that are possibly used as flame retardant. These environmental risk limits were derived for the compartments water, soil, and sediment on basis of ecotoxicological data for the aquatic environment in particular. The substances that were evaluated in this study were: TCEP (tris (2-chloroethyl) phosphate), TCPP (tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate), TDCP (tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate), TBP (tri-n-butyl phosphate), TiBP (tri-iso-butyl phosphate), TEP (triethyl phosphate), TBEP (tris(2-butoxyethyl) phosphate), TEHP (tris(2-ethylhexyl) phosphate), TPP (triphenyl phosphate), and TCP (tricresyl phosphate). Monitoring data for the Netherlands (1989, 1999-2004) show that for most phosphate esters the concentrations in surface water are around the NC values. It appears that only concentrations of TPP sometimes exceed the MPC value.<br>
Affiliation:
SEC
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
9-Jan-2006
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601501024.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601501024.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Series/Report no.:
RIVM rapport 601501024
Sponsors:
VROM/DGM-SAS
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorVerbruggen EMJ-
dc.contributor.authorRila JP-
dc.contributor.authorTraas TP-
dc.contributor.authorPosthuma-Doodeman CJAM-
dc.contributor.authorPosthumus R-
dc.date.accessioned2013-04-12T14:48:45-
dc.date.issued2006-01-09-
dc.identifier601501024-
dc.description.abstractVoor een aantal fosfaatesters, die mogelijk als vlamvertrager gebruikt worden, zijn Maximaal Toelaatbaar Risiconiveaus (MTR), Verwaarloosbaar Risiconiveaus (VR) en Ernstig Risiconiveaus (EReco, Engelse afkorting SRCeco) afgeleid. Deze milieurisicogrenzen zijn afgeleid voor de compartimenten water, bodem, en lucht en zijn gebaseerd op ecotoxicologische gegevens voor met name het aquatische milieu. Het gaat om de volgende stoffen: TCEP (tris(2-chloorethyl)fosfaat), TCPP (tris(1-chloor-2-propyl)fosfaat), TDCP (tris(1,3-dichloor-2-propyl)fosfaat), TBP (tri-n-butyl fosfaat), TiBP (tri-iso-butyl fosfaat), TEP (triethyl fosfaat), TBEP (tris(butoxyethyl) fosfaat), TEHP (tris(2-ethylhexyl) fosfaat), TPP (trifenylfosfaat) en TCP (tricresylfosfaat). Meetgegevens voor Nederland (1989, 1999-2004) laten zien dat voor de meeste fosfaatesters de concentraties in oppervlaktewater rond het VR liggen. Alleen voor TPP blijkt dat concentraties in oppervlaktewater af en toe het MTR overschrijden.<br>nl
dc.description.abstractMaximum Permissible Concentrations (MPC), Negligible Concentrations (NC) and Serious Risk Concentrations (SRCeco) are derived for a number of phosphate esters that are possibly used as flame retardant. These environmental risk limits were derived for the compartments water, soil, and sediment on basis of ecotoxicological data for the aquatic environment in particular. The substances that were evaluated in this study were: TCEP (tris (2-chloroethyl) phosphate), TCPP (tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate), TDCP (tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate), TBP (tri-n-butyl phosphate), TiBP (tri-iso-butyl phosphate), TEP (triethyl phosphate), TBEP (tris(2-butoxyethyl) phosphate), TEHP (tris(2-ethylhexyl) phosphate), TPP (triphenyl phosphate), and TCP (tricresyl phosphate). Monitoring data for the Netherlands (1989, 1999-2004) show that for most phosphate esters the concentrations in surface water are around the NC values. It appears that only concentrations of TPP sometimes exceed the MPC value.<br>en
dc.description.sponsorshipVROM/DGM-SAS-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent118 p-
dc.format.extent773 kb-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 601501024-
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 601501024-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601501024.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601501024.pdf-
dc.subjectLEEFOMGEVINGnl
dc.subjectTOXICOLOGIEnl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectgezondheidnl
dc.subjectblootstellingnl
dc.subjectmodellenonderzoeknl
dc.subjectchemische stoffennl
dc.subjectbrandvertragersnl
dc.subjectbrandwerende middelennl
dc.subjecttoetsingnl
dc.subjectmilieurisicogrenzennl
dc.subjectfosfaatestersnl
dc.subjectvlamvertragersnl
dc.subjectmaximaal toelaatbaar risiconiveaunl
dc.subjecternstig risiconiveaunl
dc.subjectverwaarloosbaar risiconiveaunl
dc.subjectenvironmenten
dc.subjecthealthen
dc.subjectexposureen
dc.subjectmodelen
dc.subjectchemicalsen
dc.subjectfire retardantsen
dc.subjectfire-proofing agentsen
dc.subjectrisksen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectenvironmental risk limitsen
dc.subjectphosphate estersen
dc.subjectflame retardantsen
dc.subjectmaximum permissible concentrationen
dc.subjectserious risk concentrationen
dc.titleEnvironmental Risk Limits for several phosphate esters, with possible application as flame retardanten
dc.title.alternativeMilieurisicogrenzen voor enkele fosfaatesters, met mogelijke toepassing als brandvertragernl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentSEC-
dc.date.updated2013-04-12T12:48:48Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.