Validatie van de destructie en analyse van vaste stoffen met koningswater, magnetron en axiaal-ICP-AES

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255814
Title:
Validatie van de destructie en analyse van vaste stoffen met koningswater, magnetron en axiaal-ICP-AES
Authors:
Velde-Koerts T van der
Other Titles:
Validation of the destruction and analysis of solid samples with aqua regia, microwave and axial ICP-AES
Abstract:
De destructie van vaste stoffen met koningswater en magnetron en de analyse van 25 elementen met axiaal-ICP-AES werden gevalideerd voor de aantoonbaarheidsgrens, lineariteit, herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid, juistheid, selectiviteit, terugvinding en drift. De criteria uit het AP04-besluit werden aangescherpt. De gevalideerde methode is in principe geschikt voor de bepaling van elementgehalten in bodemmateriaal. De elementen As, Cd, Ca, Co, Cu, Fe, Mn, Ni en P kunnen kwantitatief bepaald worden; de elementen Hg, K, Mg, Mo, Na, S, Si, Sr, Ti en Zn kunnen alleen indicatief bepaald worden. De aantoonbaarheidsgrens met inachtneming van de selectiviteit voor Ba, Co, Cr, Ni en Pb ligt op of onder het niveau dat voor het AP-04 besluit vereist is. De aantoonbaarheidsgrens is niet toereikend voor de analyse van lage concentraties As, Cd en Cu in bodemmateriaal. Voor de elementen Sb en Pb werden systematische afwijkingen gevonden, die mogelijk moeten worden toegeschreven aan het gebruik van correctiemodellen voor spectrale storingen bij de axiaal-ICP-AES-techniek. Voor de elementen Al, Ba, Cr, Sr en V werden systematische afwijkingen gevonden, die veroorzaakt worden door de magnetroncondities. Om de extractie-efficienties af te kunnen stemmen op andere laboratoria, moeten normen opgesteld worden die de magnetroncondities exact beschrijven in termen van zuurmengsel, temperatuur en tijd. Een dergelijke norm wordt in ISO-verband voorbereid.

The aqua regia microwave destruction and axial-ICP-AES analysis of 25 elements were validated for detection limits, linearity, repeatability, reproducibility, trueness, selectivity, recovery and drift. The method is suitable for the analysis of As, Cd, Ca, Co, Cu, Fe, Mn, Ni and P in soil samples. Low concentrations of As, Cd and Cu cannot be determined due to detection limits and selectivity. The deviation from linearity and/or the reproducibility standard deviation for Hg, K, Mg, Mo, Na, S, Si, Sr, Ti and Zn is too high for a quantitative analysis. For Al, Ba, Cr, Pb, Sb, Sr and V systematic errors were found, which may be attributed to different digestion conditions.
Affiliation:
LAC
Issue Date:
31-Dec-1997
URI:
http://hdl.handle.net/10029/255814
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/502501064.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
RIVM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorVelde-Koerts T van der-
dc.date.accessioned2012-12-12T12:32:53Z-
dc.date.available2012-12-12T12:32:53Z-
dc.date.issued1997-12-31-
dc.identifier502501064-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255814-
dc.description.abstractDe destructie van vaste stoffen met koningswater en magnetron en de analyse van 25 elementen met axiaal-ICP-AES werden gevalideerd voor de aantoonbaarheidsgrens, lineariteit, herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid, juistheid, selectiviteit, terugvinding en drift. De criteria uit het AP04-besluit werden aangescherpt. De gevalideerde methode is in principe geschikt voor de bepaling van elementgehalten in bodemmateriaal. De elementen As, Cd, Ca, Co, Cu, Fe, Mn, Ni en P kunnen kwantitatief bepaald worden; de elementen Hg, K, Mg, Mo, Na, S, Si, Sr, Ti en Zn kunnen alleen indicatief bepaald worden. De aantoonbaarheidsgrens met inachtneming van de selectiviteit voor Ba, Co, Cr, Ni en Pb ligt op of onder het niveau dat voor het AP-04 besluit vereist is. De aantoonbaarheidsgrens is niet toereikend voor de analyse van lage concentraties As, Cd en Cu in bodemmateriaal. Voor de elementen Sb en Pb werden systematische afwijkingen gevonden, die mogelijk moeten worden toegeschreven aan het gebruik van correctiemodellen voor spectrale storingen bij de axiaal-ICP-AES-techniek. Voor de elementen Al, Ba, Cr, Sr en V werden systematische afwijkingen gevonden, die veroorzaakt worden door de magnetroncondities. Om de extractie-efficienties af te kunnen stemmen op andere laboratoria, moeten normen opgesteld worden die de magnetroncondities exact beschrijven in termen van zuurmengsel, temperatuur en tijd. Een dergelijke norm wordt in ISO-verband voorbereid.nl
dc.description.abstractThe aqua regia microwave destruction and axial-ICP-AES analysis of 25 elements were validated for detection limits, linearity, repeatability, reproducibility, trueness, selectivity, recovery and drift. The method is suitable for the analysis of As, Cd, Ca, Co, Cu, Fe, Mn, Ni and P in soil samples. Low concentrations of As, Cd and Cu cannot be determined due to detection limits and selectivity. The deviation from linearity and/or the reproducibility standard deviation for Hg, K, Mg, Mo, Na, S, Si, Sr, Ti and Zn is too high for a quantitative analysis. For Al, Ba, Cr, Pb, Sb, Sr and V systematic errors were found, which may be attributed to different digestion conditions.en
dc.description.sponsorshipRIVM-
dc.format.extent44 p-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 502501064-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/502501064.html-
dc.subject10nl
dc.subjectdestructienl
dc.subjectvaste stoffennl
dc.subjectkoningswaternl
dc.subjectaxiaal-icp-aesnl
dc.titleValidatie van de destructie en analyse van vaste stoffen met koningswater, magnetron en axiaal-ICP-AESnl
dc.title.alternativeValidation of the destruction and analysis of solid samples with aqua regia, microwave and axial ICP-AESen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLAC-
dc.date.updated2012-12-12T12:32:54Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.