Greenhouse Gas Emission Accounting 2. Update including Second National Communications

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255831
Title:
Greenhouse Gas Emission Accounting 2. Update including Second National Communications
Authors:
Amstel AR van; Kroeze C; Janssen LHJM; Olivier JGJ
Other Titles:
Bepaling van broeikasgasemissies, deel 2
Abstract:
In deze studie is een gedetailleerde analyse gemaakt van de oorzaken voor verschillen tussen nationale emissieschattingen, inclusief die van de tweede National Communications, en mondiale inventarisaties zoals EDGAR 2.0 en atmosferische concentratiemetingen. Dit vervolgrapport geeft achtergrondinformatie voor IPCC Expert Meetings in 1999 over Good Practice Guidelines and Inventory Quality en heeft tot doel het review- en synthese-proces van National Communications door het Klimaatsecretariaat en de Subsidiary Body on Scientific and Technological Advice (SBSTA) te ondersteunen en behandelt drie van de zes gassen: kooldioxide, methaan en lachgas. De kwaliteit van inventarisaties is belangrijk geworden sinds de aanvaarding van wettelijk bindende emissiereductiedoelen voor een groep van zes gassen in het Kyoto Protocol bij het Klimaatverdrag. Dit rapport beschrijft een aantal manieren om de kwaliteit en de onzekerheid van nationale broeikasgas-inventarisaties te schatten. Het concludeert dat het meten van concentraties in de atmosfeer niet de enige manier is, aangezien de metingen zelf omringd zijn door onzekerheden. Vergelijkingen met semi-onafhankelijke inventarisaties op nationale, regionale en mondiale schaal kunnen meer inzicht geven in de kwaliteit van de inventarisaties. De analyse heeft aangetoond dat nationale inventarisaties van industrielanden, zoals gerapporteerd in National Communications, niet transparant zijn. Of een land voldoet aan de verplichtingen in het Kyoto Protocol kan niet worden gecontroleerd op basis van slechts deze informatie. Een meer gedetailleerd standaard-format wordt aanbevolen voor rapportage van nationale inventarisaties. Een controle van de verplichtingen in het kader van het Kyoto Protocol kan dan worden uitgevoerd op basis van gelijksoortige informatie van alle industrielanden. Complete en nauwkeurige informatie over emissies van ontwikkelingslanden is nog steeds afwezig. De analyse in dit rapport is voornamelijk gebaseerd op informatie van het Klimaatsecretariaat, EDGAR en landenstudies. Voor ontwikkelingslanden is meer informatie beschikbaar uit diverse andere studies.

Here, a more detailed analysis is made of differences between national emission estimates, including the second National Communications and global inventories such as EDGAR 2.0 and atmospheric concentration data. This follow-up report provides background information for IPCC expert meetings held on Good Practice Guidelines and Inventory Quality in 1999, and supports the review and synthesis process of national communications by the Climate Secretariat and the Subsidiary Body on Scientific and Technological Advice (SBSTA). It covers the greenhouse gases: carbon dioxide, methane and nitrous oxide. The report was produced at the request of the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment. The quality of emission inventories became important after the adoption of legally binding assigned emission reductions for a group of six greenhouse gases in the Kyoto Protocol to the Climate Convention. This report describes a number of ways to estimate the quality and uncertainty of national greenhouse gas emission inventories. Measuring concentrations of greenhouse gases in the atmosphere can be concluded to be not the only independent method for verifying inventories since measurements and atmospheric models also contain errors and uncertainties. Comparisons with semi-independent inventories on national, regional and global scales can provide more insight into the quality of the inventories. Analysis showed that national inventories from industrialised countries, as reported in the National Communications, are not transparent. Compliance to the Kyoto Protocol cannot be reviewed on the basis of this information alone. Recommendations provide for a more detailed standard format for reporting national inventories. A review for the Kyoto Protocol can thus be made on the basis of similar information from all industrialised countries. Precise and complete information on emissions from non-Annex-I countries is still missing. A lack of statistics on long-term trends and a lack of country-specific emission factors make national inventories from these countries incomplete and inaccurate, especially for agriculture, forestry and land-use change. Energy statistics could also be much improved.
Affiliation:
LAE; LLO
Publisher:
Wageningen Instituut voor Milieu- en Klimaatonderzoek (WIMEK)
Issue Date:
19-Nov-1999
URI:
http://hdl.handle.net/10029/255831
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773201001.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773201001.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Sponsors:
DGM-LE
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorAmstel AR van-
dc.contributor.authorKroeze C-
dc.contributor.authorJanssen LHJM-
dc.contributor.authorOlivier JGJ-
dc.date.accessioned2012-12-12T12:37:38Z-
dc.date.available2012-12-12T12:37:38Z-
dc.date.issued1999-11-19-
dc.identifier773201001-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255831-
dc.description.abstractIn deze studie is een gedetailleerde analyse gemaakt van de oorzaken voor verschillen tussen nationale emissieschattingen, inclusief die van de tweede National Communications, en mondiale inventarisaties zoals EDGAR 2.0 en atmosferische concentratiemetingen. Dit vervolgrapport geeft achtergrondinformatie voor IPCC Expert Meetings in 1999 over Good Practice Guidelines and Inventory Quality en heeft tot doel het review- en synthese-proces van National Communications door het Klimaatsecretariaat en de Subsidiary Body on Scientific and Technological Advice (SBSTA) te ondersteunen en behandelt drie van de zes gassen: kooldioxide, methaan en lachgas. De kwaliteit van inventarisaties is belangrijk geworden sinds de aanvaarding van wettelijk bindende emissiereductiedoelen voor een groep van zes gassen in het Kyoto Protocol bij het Klimaatverdrag. Dit rapport beschrijft een aantal manieren om de kwaliteit en de onzekerheid van nationale broeikasgas-inventarisaties te schatten. Het concludeert dat het meten van concentraties in de atmosfeer niet de enige manier is, aangezien de metingen zelf omringd zijn door onzekerheden. Vergelijkingen met semi-onafhankelijke inventarisaties op nationale, regionale en mondiale schaal kunnen meer inzicht geven in de kwaliteit van de inventarisaties. De analyse heeft aangetoond dat nationale inventarisaties van industrielanden, zoals gerapporteerd in National Communications, niet transparant zijn. Of een land voldoet aan de verplichtingen in het Kyoto Protocol kan niet worden gecontroleerd op basis van slechts deze informatie. Een meer gedetailleerd standaard-format wordt aanbevolen voor rapportage van nationale inventarisaties. Een controle van de verplichtingen in het kader van het Kyoto Protocol kan dan worden uitgevoerd op basis van gelijksoortige informatie van alle industrielanden. Complete en nauwkeurige informatie over emissies van ontwikkelingslanden is nog steeds afwezig. De analyse in dit rapport is voornamelijk gebaseerd op informatie van het Klimaatsecretariaat, EDGAR en landenstudies. Voor ontwikkelingslanden is meer informatie beschikbaar uit diverse andere studies.nl
dc.description.abstractHere, a more detailed analysis is made of differences between national emission estimates, including the second National Communications and global inventories such as EDGAR 2.0 and atmospheric concentration data. This follow-up report provides background information for IPCC expert meetings held on Good Practice Guidelines and Inventory Quality in 1999, and supports the review and synthesis process of national communications by the Climate Secretariat and the Subsidiary Body on Scientific and Technological Advice (SBSTA). It covers the greenhouse gases: carbon dioxide, methane and nitrous oxide. The report was produced at the request of the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment. The quality of emission inventories became important after the adoption of legally binding assigned emission reductions for a group of six greenhouse gases in the Kyoto Protocol to the Climate Convention. This report describes a number of ways to estimate the quality and uncertainty of national greenhouse gas emission inventories. Measuring concentrations of greenhouse gases in the atmosphere can be concluded to be not the only independent method for verifying inventories since measurements and atmospheric models also contain errors and uncertainties. Comparisons with semi-independent inventories on national, regional and global scales can provide more insight into the quality of the inventories. Analysis showed that national inventories from industrialised countries, as reported in the National Communications, are not transparent. Compliance to the Kyoto Protocol cannot be reviewed on the basis of this information alone. Recommendations provide for a more detailed standard format for reporting national inventories. A review for the Kyoto Protocol can thus be made on the basis of similar information from all industrialised countries. Precise and complete information on emissions from non-Annex-I countries is still missing. A lack of statistics on long-term trends and a lack of country-specific emission factors make national inventories from these countries incomplete and inaccurate, especially for agriculture, forestry and land-use change. Energy statistics could also be much improved.en
dc.description.sponsorshipDGM-LE-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent132 p-
dc.format.extent8038 kb-
dc.language.isoen-
dc.publisherWageningen Instituut voor Milieu- en Klimaatonderzoek (WIMEK)-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 773201001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773201001.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773201001.pdf-
dc.subject04nl
dc.subjectbroeikasgassennl
dc.subjectmeetmethodennl
dc.subjectmeetgegevensnl
dc.subjectrichtlijnennl
dc.subjectnationale emissie inventarisatienl
dc.subjectbudgettennl
dc.subjectipccnl
dc.subjectedgarnl
dc.subjectgreenhouse gasesen
dc.subjectmeasuring methodsen
dc.subjectmeasurementsen
dc.subjectguidelinesen
dc.subjectnational emission inventoriesen
dc.subjectbudgetsen
dc.subjectipccen
dc.subjectedgaren
dc.titleGreenhouse Gas Emission Accounting 2. Update including Second National Communicationsen
dc.title.alternativeBepaling van broeikasgasemissies, deel 2nl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLAE-
dc.contributor.departmentLLO-
dc.date.updated2012-12-12T12:37:39Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.