Modelling the sensitivity of aquatic organisms to toxicants, using simple biological and physico-chemical factors

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255846
Title:
Modelling the sensitivity of aquatic organisms to toxicants, using simple biological and physico-chemical factors
Authors:
Vaal MA; Hoekstra JA
Other Titles:
Modelleren van de gevoeligheid van aquatische organismen voor toxische stoffen, met eenvoudige biologische en fysisch-chemische factoren
Abstract:
Een eenvoudig mechanistisch model is onderzocht op de bruikbaarheid voor het verklaren van de verschillen in gevoeligheid tussen soorten voor toxische stoffen. Lichaamsgewicht, lichaamsoppervlakte en vetgehalte van het organisme in relatie tot de lipofiliteit van de stof zijn modelparameters die de verschillen tussen soorten beschrijven. Het rapport is onderdeel van een project dat gericht is op de ontwikkeling van Quantitative Species Sensitivity Relationships (QSSR's), modellen die de gevoeligheid van soorten voor toxische stoffen voorspellen.Een vergelijking is gemaakt tussen modelvoorspellingen en experimentele toxiciteitsdata verzameld uit de literatuur voor twee stoffen (1,2,4-trichloorbenzeen en lindaan) en verschillende aquatische soorten. Het model blijkt bruikbaar voor het voorspellen van de toxische effecten van kortdurende blootstelling aan hydrofobe stoffen. Voor stoffen met een specifiek werkingsmechanisme kan het model alleen worden toegepast op soorten vergelijkbaar met die waarvoor het model was gecalibreerd. Door het model uit te breiden met toxicologisch relevante biologische eigenschappen of empirische relaties die intrinsieke verschillen in gevoeligheid tussen soorten beschrijven, kan het worden gebruikt voor een groot aantal stoffen.

The performance of a simple mechanistic model is studied in explaining differences in the sensitivity of species to toxicants. Body weight, surface area and fat content of organisms in relation to the hydrophobicity of the compound are used to explain differences in species sensitivity. The report is part of a project directed at the development of Quantitative Species Sensitivity Relationships (QSSR's), models that predict the sensitivity of species to toxicants. A comparison is made between model predictions of toxicity and experimental toxicity data gathered from literature for two compounds (1,2,4-trichlorobenzene and lindane) and different aquatic species. The model appears suitable for the prediction of the effects of short term environmental exposures of hydrophobic compounds. For compounds with a specific mode of action, like lindane, the model could only be applied for species comparable with those used for model calibration. To extend the model to a larger numer of toxicants, toxicological relevant biological parameters or empirical relations, describing differences in intrinsic species sensitivity have to be included in the model.
Affiliation:
ECO
Issue Date:
31-Dec-1994
URI:
http://hdl.handle.net/10029/255846
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/719102034.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Sponsors:
DGM/SVS
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorVaal MA-
dc.contributor.authorHoekstra JA-
dc.date.accessioned2012-12-12T12:34:39Z-
dc.date.available2012-12-12T12:34:39Z-
dc.date.issued1994-12-31-
dc.identifier719102034-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255846-
dc.description.abstractEen eenvoudig mechanistisch model is onderzocht op de bruikbaarheid voor het verklaren van de verschillen in gevoeligheid tussen soorten voor toxische stoffen. Lichaamsgewicht, lichaamsoppervlakte en vetgehalte van het organisme in relatie tot de lipofiliteit van de stof zijn modelparameters die de verschillen tussen soorten beschrijven. Het rapport is onderdeel van een project dat gericht is op de ontwikkeling van Quantitative Species Sensitivity Relationships (QSSR's), modellen die de gevoeligheid van soorten voor toxische stoffen voorspellen.Een vergelijking is gemaakt tussen modelvoorspellingen en experimentele toxiciteitsdata verzameld uit de literatuur voor twee stoffen (1,2,4-trichloorbenzeen en lindaan) en verschillende aquatische soorten. Het model blijkt bruikbaar voor het voorspellen van de toxische effecten van kortdurende blootstelling aan hydrofobe stoffen. Voor stoffen met een specifiek werkingsmechanisme kan het model alleen worden toegepast op soorten vergelijkbaar met die waarvoor het model was gecalibreerd. Door het model uit te breiden met toxicologisch relevante biologische eigenschappen of empirische relaties die intrinsieke verschillen in gevoeligheid tussen soorten beschrijven, kan het worden gebruikt voor een groot aantal stoffen.nl
dc.description.abstractThe performance of a simple mechanistic model is studied in explaining differences in the sensitivity of species to toxicants. Body weight, surface area and fat content of organisms in relation to the hydrophobicity of the compound are used to explain differences in species sensitivity. The report is part of a project directed at the development of Quantitative Species Sensitivity Relationships (QSSR's), models that predict the sensitivity of species to toxicants. A comparison is made between model predictions of toxicity and experimental toxicity data gathered from literature for two compounds (1,2,4-trichlorobenzene and lindane) and different aquatic species. The model appears suitable for the prediction of the effects of short term environmental exposures of hydrophobic compounds. For compounds with a specific mode of action, like lindane, the model could only be applied for species comparable with those used for model calibration. To extend the model to a larger numer of toxicants, toxicological relevant biological parameters or empirical relations, describing differences in intrinsic species sensitivity have to be included in the model.en
dc.description.sponsorshipDGM/SVS-
dc.format.extent36 p-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 719102034-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/719102034.html-
dc.subject06nl
dc.titleModelling the sensitivity of aquatic organisms to toxicants, using simple biological and physico-chemical factorsen
dc.title.alternativeModelleren van de gevoeligheid van aquatische organismen voor toxische stoffen, met eenvoudige biologische en fysisch-chemische factorennl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentECO-
dc.date.updated2012-12-12T12:34:39Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.