Referentieraming broeikasgassen. Emissieraming voor de periode 2001-2010

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255878
Title:
Referentieraming broeikasgassen. Emissieraming voor de periode 2001-2010
Authors:
van den Wijngaart RA; Ybema JR
Other Titles:
Reference projections for greenhouse gases: emission projections for 2001 - 2010
Abstract:
Het rapport presenteert de resultaten van het project 'Referentieraming energie en broeikasgassen' dat door RIVM en ECN is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De Referentieraming schat de emissie van broeikasgassen in Nederland in 2010. Emissie bronnen en trends tot 2000 zijn geanalyseerd, en toekomstige ontwikkelingen van de economie en energievoorziening zijn opnieuw ingeschat. De nieuwe raming van de emissie van de broeikasgassen is vergeleken met eerdere ramingen die zijn gebruikt voor het nationale klimaatbeleid. Tevens zijn de emissiereductie effecten van het voor 1 juli vastgestelde klimaatbeleid ingeschat. Bij de analyse is onderscheid gemaakt tussen de CO2 en niet - CO2 broeikasgassen. De resultaten dienen ter ondersteuning van de tussentijdse evaluatie in 2002 van het klimaatbeleid zoals aangekondigd in de Uitvoeringsnota Klimaatsbeleid (1999).<br>

Results are presented of the project 'reference projection for energy and greenhouse gases' carried out by RIVM and ECN for the Ministries of Housing, Spatial Planning and the Environment, and of Economic Affairs. The reference projection considers emission of greenhouse gases in the Netherlands in 2010. Emission sources and trends up to 2000 were analysed, and expected developments with respect to economic growth and energy supply for the period 2001-2010 updated. This led to new estimates for the greenhouse gas emissions in 2010. Differences with previous scenario studies were analysed, and the effects of both announced and implemented policy measures assessed. Emissions of CO2 were analysed separately from other greenhouse gases. The total expected greenhouse gas emissions for the Netherlands in 2010 are concluded to be 225 Mton CO2 equivalent, which represents a near stabilisation for 2000 as the net result of a 12 Mton increase in CO2 emissions and a 9 Mton decrease in other greenhouse gases. The expected development of domestic emissions appears favourable with respect to the current policy goal: an emission target stated in the Kyoto agreement of -6 % in relation to the 1990/1995 level and the realisation of half the emission reductions through domestic (inland) measures. The uncertainty in total annual CO2 -equivalent emissions in 2010 is estimated at 14 Mton (95% confidence interval) due to identified uncertain future societal developments and possible future improvements in greenhouse gas emission inventories. These results will be used to evaluate the current progress with respect to the national climate change policy in the Netherlands, described in "The Netherlands' Climate Policy Implementation Plan, Part I: inland measures"(June 1999).<br>
Affiliation:
MNV
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM; Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN); Petten
Issue Date:
27-Jan-2002
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773001020.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773001020.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
DGM; EZ
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorvan den Wijngaart RA-
dc.contributor.authorYbema JR-
dc.date.accessioned2013-06-13T22:36:06-
dc.date.issued2002-01-27-
dc.identifier773001020-
dc.description.abstractHet rapport presenteert de resultaten van het project 'Referentieraming energie en broeikasgassen' dat door RIVM en ECN is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De Referentieraming schat de emissie van broeikasgassen in Nederland in 2010. Emissie bronnen en trends tot 2000 zijn geanalyseerd, en toekomstige ontwikkelingen van de economie en energievoorziening zijn opnieuw ingeschat. De nieuwe raming van de emissie van de broeikasgassen is vergeleken met eerdere ramingen die zijn gebruikt voor het nationale klimaatbeleid. Tevens zijn de emissiereductie effecten van het voor 1 juli vastgestelde klimaatbeleid ingeschat. Bij de analyse is onderscheid gemaakt tussen de CO2 en niet - CO2 broeikasgassen. De resultaten dienen ter ondersteuning van de tussentijdse evaluatie in 2002 van het klimaatbeleid zoals aangekondigd in de Uitvoeringsnota Klimaatsbeleid (1999).<br>nl
dc.description.abstractResults are presented of the project 'reference projection for energy and greenhouse gases' carried out by RIVM and ECN for the Ministries of Housing, Spatial Planning and the Environment, and of Economic Affairs. The reference projection considers emission of greenhouse gases in the Netherlands in 2010. Emission sources and trends up to 2000 were analysed, and expected developments with respect to economic growth and energy supply for the period 2001-2010 updated. This led to new estimates for the greenhouse gas emissions in 2010. Differences with previous scenario studies were analysed, and the effects of both announced and implemented policy measures assessed. Emissions of CO2 were analysed separately from other greenhouse gases. The total expected greenhouse gas emissions for the Netherlands in 2010 are concluded to be 225 Mton CO2 equivalent, which represents a near stabilisation for 2000 as the net result of a 12 Mton increase in CO2 emissions and a 9 Mton decrease in other greenhouse gases. The expected development of domestic emissions appears favourable with respect to the current policy goal: an emission target stated in the Kyoto agreement of -6 % in relation to the 1990/1995 level and the realisation of half the emission reductions through domestic (inland) measures. The uncertainty in total annual CO2 -equivalent emissions in 2010 is estimated at 14 Mton (95% confidence interval) due to identified uncertain future societal developments and possible future improvements in greenhouse gas emission inventories. These results will be used to evaluate the current progress with respect to the national climate change policy in the Netherlands, described in "The Netherlands' Climate Policy Implementation Plan, Part I: inland measures"(June 1999).<br>en
dc.description.sponsorshipDGM-
dc.description.sponsorshipEZ-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent32 p-
dc.format.extent515 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.publisherEnergieonderzoek Centrum Nederland (ECN)-
dc.publisherPetten-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 773001020-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773001020.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773001020.pdf-
dc.subject09nl
dc.subjectklimaatveranderingnl
dc.subjectbeleidnl
dc.subjectbroeikas gassennl
dc.subjectemissienl
dc.subjectenergienl
dc.subjectlange termijnnl
dc.subjecteconomische ontwikkelingnl
dc.subjectscenario'snl
dc.subjectclimatic changesen
dc.subjectpolicyen
dc.subjectgreenhouse gasesen
dc.subjectemissionen
dc.subjectenergyen
dc.subjecteconomic developmenten
dc.subjectlong termen
dc.subjectscenarioen
dc.titleReferentieraming broeikasgassen. Emissieraming voor de periode 2001-2010nl
dc.title.alternativeReference projections for greenhouse gases: emission projections for 2001 - 2010en
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentMNV-
dc.date.updated2013-06-13T20:36:09Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.