Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit: Nematodenfauna. Deel 4: Bemonstering 1995 (melkveehouderijbedrijven op veen)

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255886
Title:
Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit: Nematodenfauna. Deel 4: Bemonstering 1995 (melkveehouderijbedrijven op veen)
Authors:
Esbroek MLP van; Schouten AJ
Other Titles:
Soil Quality Monitoring Programme: Nematode fauna. Part 4: Sampling in 1995 (farms with dairy-cattle on peat soils)
Abstract:
Dit rapport is het vierde bodembiologische deel in een serie rapporten over het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit. Het geeft een beschrijving van de nematodenfauna gevonden in de categorie melkveehouderijbedrijven (MVH) met grasland op veen. Behalve deze locaties zijn ook locaties uit eerder onderzochte categorieen van melkveehouderijbedrijven op zandgrond in dit rapport betrokken. Nagegaan is of de nematodendichtheid en de soortensamenstelling van de melkveehouderijbedrijven op veen sterk afwijken van de melkveehouderijbedrijven op zand en of ze eenzelfde trend laten zien in relatie tot oplopende bemestingsintensiteit. De gemiddelde fosfaatgehaltes (mg P2O5/100 gram) van de vier categorieen nemen toe in een reeks van MVH-extensief op zand (40) en MVH op veen (41), naar MVH-intensief op zand (52), en MVH+IVH-intensief (intensief met een neventak van intensieve veehouderij) op zand (65). De nematodendichtheden per 100 gram grond van de bedrijven op veen (9400) komen dicht bij die van de extensieve locaties op zand (10000) de aantallen van beide categorieen liggen tussen die van MVH-intensief (12400) en MVH+IVH-intensief (6600) op zand in. Van de 72 te onderscheiden taxa zijn 6 in alle 18 bemonsterde bedrijven op veen gevonden. De locaties op veen komen zeer sterk overeen met de MVH-extensieve locaties op zand. Bij de verdeling in trofische groepen is een trend te zien van extensieve bedrijven op zand en bedrijven op veen naar intensieve bedrijven op zand: het aantal bacterie-eters neemt toe en het aantal planteneters neemt af. De diverse berekende ecologische- en diversiteitsindices en het aantal taxa (N) worden kleiner als de bemestingsintensiteit toeneemt. Het aandeel aan nematodensoorten uit de c-p 1 groep ('colonizers') neemt toe bij toenemende intensiteit van de veebezetting. Concluderend nemen dus het soortenaantal en andere biodiversiteitsmaten af bij toenemende veebezetting.

This report, representing the fourth in a series on a biological monitoring programme, describes the nematodes found in the mineral soil of 18 dairy-cattle farms located on grasslands with peat soils. These nematodes are also compared with the nematodes found on earlier sampled dairy-cattle farms on sandy soils. The farms had different numbers of cattle (mainly cows) per ha, leading to differences in the amounts of manure per ha which were supposed to be indicated by the concentrations of phosphate. The average number of nematodes found (9400 per 100 g soil ) comes very close to the number found on the extensive cattle farms on the sandy soils (10,000 per 100 g soil). The numbers of nematodes found in the intensive farms on sandy soils are higher (12,400 per 100 g soil), while those of the most intensive farms (6600 per 100 g soil) are lower. Increases in cattle intensity lead, on average, to the different farm types showing higher numbers of bacterivores and lower numbers of plantfeeders. The different indices, trophic diversity index T, maturity indices MI and Sigma MI, Shannon-Weaver index H', index of richness SR and the index of 'evenness' J', as well as the number of taxa N, are highest in the peat and sandy soils of the extensive farms, while lowest in the intensive farms. The number of nematodes from c-p group 1 (colonizers) increases with higher manure production.
Affiliation:
LBG
Issue Date:
30-Nov-1997
URI:
http://hdl.handle.net/10029/255886
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/714801016.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
DGM/BO
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorEsbroek MLP van-
dc.contributor.authorSchouten AJ-
dc.date.accessioned2012-12-12T12:43:55Z-
dc.date.available2012-12-12T12:43:55Z-
dc.date.issued1997-11-30-
dc.identifier714801016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255886-
dc.description.abstractDit rapport is het vierde bodembiologische deel in een serie rapporten over het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit. Het geeft een beschrijving van de nematodenfauna gevonden in de categorie melkveehouderijbedrijven (MVH) met grasland op veen. Behalve deze locaties zijn ook locaties uit eerder onderzochte categorieen van melkveehouderijbedrijven op zandgrond in dit rapport betrokken. Nagegaan is of de nematodendichtheid en de soortensamenstelling van de melkveehouderijbedrijven op veen sterk afwijken van de melkveehouderijbedrijven op zand en of ze eenzelfde trend laten zien in relatie tot oplopende bemestingsintensiteit. De gemiddelde fosfaatgehaltes (mg P2O5/100 gram) van de vier categorieen nemen toe in een reeks van MVH-extensief op zand (40) en MVH op veen (41), naar MVH-intensief op zand (52), en MVH+IVH-intensief (intensief met een neventak van intensieve veehouderij) op zand (65). De nematodendichtheden per 100 gram grond van de bedrijven op veen (9400) komen dicht bij die van de extensieve locaties op zand (10000) de aantallen van beide categorieen liggen tussen die van MVH-intensief (12400) en MVH+IVH-intensief (6600) op zand in. Van de 72 te onderscheiden taxa zijn 6 in alle 18 bemonsterde bedrijven op veen gevonden. De locaties op veen komen zeer sterk overeen met de MVH-extensieve locaties op zand. Bij de verdeling in trofische groepen is een trend te zien van extensieve bedrijven op zand en bedrijven op veen naar intensieve bedrijven op zand: het aantal bacterie-eters neemt toe en het aantal planteneters neemt af. De diverse berekende ecologische- en diversiteitsindices en het aantal taxa (N) worden kleiner als de bemestingsintensiteit toeneemt. Het aandeel aan nematodensoorten uit de c-p 1 groep ('colonizers') neemt toe bij toenemende intensiteit van de veebezetting. Concluderend nemen dus het soortenaantal en andere biodiversiteitsmaten af bij toenemende veebezetting.nl
dc.description.abstractThis report, representing the fourth in a series on a biological monitoring programme, describes the nematodes found in the mineral soil of 18 dairy-cattle farms located on grasslands with peat soils. These nematodes are also compared with the nematodes found on earlier sampled dairy-cattle farms on sandy soils. The farms had different numbers of cattle (mainly cows) per ha, leading to differences in the amounts of manure per ha which were supposed to be indicated by the concentrations of phosphate. The average number of nematodes found (9400 per 100 g soil ) comes very close to the number found on the extensive cattle farms on the sandy soils (10,000 per 100 g soil). The numbers of nematodes found in the intensive farms on sandy soils are higher (12,400 per 100 g soil), while those of the most intensive farms (6600 per 100 g soil) are lower. Increases in cattle intensity lead, on average, to the different farm types showing higher numbers of bacterivores and lower numbers of plantfeeders. The different indices, trophic diversity index T, maturity indices MI and Sigma MI, Shannon-Weaver index H', index of richness SR and the index of 'evenness' J', as well as the number of taxa N, are highest in the peat and sandy soils of the extensive farms, while lowest in the intensive farms. The number of nematodes from c-p group 1 (colonizers) increases with higher manure production.en
dc.description.sponsorshipDGM/BO-
dc.format.extent30 p-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 714801016-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/714801016.html-
dc.subject05nl
dc.subjectbodemnl
dc.subjectmeetnetnl
dc.subjectbiomonitoringnl
dc.subjectmonsternamenl
dc.subjectnematodennl
dc.subjectmelkveenl
dc.subjectveehouderijnl
dc.subjectveennl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectlandelijk meetnet bodemkwaliteitnl
dc.subjectmelkveehouderijnl
dc.subjectsoilen
dc.subjectmonitoring networksen
dc.subjectbiomonitoringen
dc.subjectsamplingen
dc.subjectnematodaen
dc.subjectdairy farmingen
dc.subjectpeaten
dc.subjectnetherlandsen
dc.titleLandelijk Meetnet Bodemkwaliteit: Nematodenfauna. Deel 4: Bemonstering 1995 (melkveehouderijbedrijven op veen)nl
dc.title.alternativeSoil Quality Monitoring Programme: Nematode fauna. Part 4: Sampling in 1995 (farms with dairy-cattle on peat soils)en
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLBG-
dc.date.updated2012-12-12T12:43:56Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.