Extension of the OECD 414 rat teratogenicity protocol by increasing the duration of treatment and introduction of parameters of immunotoxicity: an exploratory study using diazepam as a model compound

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255902
Title:
Extension of the OECD 414 rat teratogenicity protocol by increasing the duration of treatment and introduction of parameters of immunotoxicity: an exploratory study using diazepam as a model compound
Authors:
de Waal EJ; Piersma AH; van der Stappen AJ; Verhoef A; de Jong WH; van Loveren H
Other Titles:
Uitbreiding van de richtlijn voor teratogeniciteitsonderzoek OECD 414 met verlenging van blootstellingsduur en opname van parameters voor immunotoxiciteit: een verkennende studie met diazepam als modelstof
Abstract:
Uitbreiding van een reproductietest volgens OECD richtlijn 414 werd op bruikbaarheid onderzocht door bij ratten een prenatale 'developmental' toxiciteitstest uit te voeren. Het standaard protocol werd op twee manieren aangepast. 1) De duur van de behandeling werd verlengd, zodat de nakomelingen ook gedurende het derde trimester van de dracht via het moederdier werden blootgesteld. 2) Parameters werden opgenomen die een indicatie zouden kunnen geven over mogelijke effecten op het immuunsysteem van de nakomelingen. Het experiment werd uitgevoerd met de benzodiazepine diazepam als modelstof. Uit een eerder gerapporteerde studie bleek dat deze verbinding de immuunrespons onderdrukt en verminderde weerstand geeft in de nakomelingen van ratten die tijdens het derde trimester van de zwangerschap werden behandeld. De parameters van het immuunsysteem die voor dit doel werden geselecteerd waren gelijk aan die, gebruikt in 28 daagse orale toxiciteitstesten, zoals ze worden uitgevoerd volgens de OECD richtlijn 407 versie 1995 (i.e. differentiele celtellingen in het bloed en histopathologie van lymfoide organen en weefsels, alsmede de gewichten van lymfoide organen). Bovendien werden analyses uitgevoerd van subpopulaties van milt lymfocyten, totale immunoglobuline concentraties in serum, miltlymfocytenresponsen op mitogene en 'natural killer cell' activiteit van lymfoide cellen in de milt. De teratogeniteitsparameters lieten geen behandelingsgerelateerde effecten zien in de nakomelingen. De verlenging van de behandelingsduur van dag 6-15 van de zwangerschap (GD 6-15) tot GD 6-20 had geen invloed op de uitkomsten van deze studie. Enige effecten van diazepam op het immuunsysteem werden waargenomen, echter, een causaal verband is twijfelachtig gezien de afwezigheid van een dosis-effect relatie. De gegevens uit deze studie suggereren dat het met de toegepaste set van immuunparameters die voor deze studie werd geselecteerd niet mogelijk was om ondubbelzinnig een effect van in utero blootstelling aan diazepam op het zich ontwikkelende immuunsysteem in neonatale ratten op te sporen.<br>

A prenatal developmental toxicity test was performed in rats in order to explore the usefulness of an extended protocol as compared with the well established OECD 414 guideline. The standard protocol was changed in two aspects. First, the duration of treatment was extended to include the third trimester of gestation. Second, parameters were incorporated to screen for potential disturbances of the offspring's immune system. The experiment was conducted with the benzodiazepine diazepam as a model compound. This compound has been reported to induce reduced immune responses and impaired host resistance in the offspring of rats that received treatment during the third trimester of gestation. The parameters of the immune system that were selected are similar to those used in 28 day oral toxicity testing, as is performed according to OECD guideline 407 version 1995 (i.e. weight of the lymphoid organs, in addition to histopathology of lymphoid organs and tissues). In addition analyses of subpopulations of spleen lymphocytes, total serum immunoglobulin levels, spleen lymphocyte responsiveness to mitogens, and natural killer cell activity of spleen cells were performed. The teratology screen showed no treatment-related abnormalities in the offspring. The extension of treatment from gestational day (GD) 6-15 to GD 6-20 did not influence the outcome of the development parameters. Some effects of exposure were observed in the immunotoxicology screen. However, a causal relationship to treatment is questionable because of a lack of dose-response. The present data indicate that with the set of parameters chosen to assess effects on the immune system, it is not possible to unequivocally detect effects of in utero exposure to diazepam on the developing immune system in neonatal rats.<br>
Affiliation:
LGM; LEO; LPI
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
28-Feb-1998
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/316601003.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Sponsors:
RIVM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorde Waal EJ-
dc.contributor.authorPiersma AH-
dc.contributor.authorvan der Stappen AJ-
dc.contributor.authorVerhoef A-
dc.contributor.authorde Jong WH-
dc.contributor.authorvan Loveren H-
dc.date.accessioned2014-01-17T13:38:03-
dc.date.issued1998-02-28-
dc.identifier316601003-
dc.description.abstractUitbreiding van een reproductietest volgens OECD richtlijn 414 werd op bruikbaarheid onderzocht door bij ratten een prenatale 'developmental' toxiciteitstest uit te voeren. Het standaard protocol werd op twee manieren aangepast. 1) De duur van de behandeling werd verlengd, zodat de nakomelingen ook gedurende het derde trimester van de dracht via het moederdier werden blootgesteld. 2) Parameters werden opgenomen die een indicatie zouden kunnen geven over mogelijke effecten op het immuunsysteem van de nakomelingen. Het experiment werd uitgevoerd met de benzodiazepine diazepam als modelstof. Uit een eerder gerapporteerde studie bleek dat deze verbinding de immuunrespons onderdrukt en verminderde weerstand geeft in de nakomelingen van ratten die tijdens het derde trimester van de zwangerschap werden behandeld. De parameters van het immuunsysteem die voor dit doel werden geselecteerd waren gelijk aan die, gebruikt in 28 daagse orale toxiciteitstesten, zoals ze worden uitgevoerd volgens de OECD richtlijn 407 versie 1995 (i.e. differentiele celtellingen in het bloed en histopathologie van lymfoide organen en weefsels, alsmede de gewichten van lymfoide organen). Bovendien werden analyses uitgevoerd van subpopulaties van milt lymfocyten, totale immunoglobuline concentraties in serum, miltlymfocytenresponsen op mitogene en 'natural killer cell' activiteit van lymfoide cellen in de milt. De teratogeniteitsparameters lieten geen behandelingsgerelateerde effecten zien in de nakomelingen. De verlenging van de behandelingsduur van dag 6-15 van de zwangerschap (GD 6-15) tot GD 6-20 had geen invloed op de uitkomsten van deze studie. Enige effecten van diazepam op het immuunsysteem werden waargenomen, echter, een causaal verband is twijfelachtig gezien de afwezigheid van een dosis-effect relatie. De gegevens uit deze studie suggereren dat het met de toegepaste set van immuunparameters die voor deze studie werd geselecteerd niet mogelijk was om ondubbelzinnig een effect van in utero blootstelling aan diazepam op het zich ontwikkelende immuunsysteem in neonatale ratten op te sporen.<br>nl
dc.description.abstractA prenatal developmental toxicity test was performed in rats in order to explore the usefulness of an extended protocol as compared with the well established OECD 414 guideline. The standard protocol was changed in two aspects. First, the duration of treatment was extended to include the third trimester of gestation. Second, parameters were incorporated to screen for potential disturbances of the offspring's immune system. The experiment was conducted with the benzodiazepine diazepam as a model compound. This compound has been reported to induce reduced immune responses and impaired host resistance in the offspring of rats that received treatment during the third trimester of gestation. The parameters of the immune system that were selected are similar to those used in 28 day oral toxicity testing, as is performed according to OECD guideline 407 version 1995 (i.e. weight of the lymphoid organs, in addition to histopathology of lymphoid organs and tissues). In addition analyses of subpopulations of spleen lymphocytes, total serum immunoglobulin levels, spleen lymphocyte responsiveness to mitogens, and natural killer cell activity of spleen cells were performed. The teratology screen showed no treatment-related abnormalities in the offspring. The extension of treatment from gestational day (GD) 6-15 to GD 6-20 did not influence the outcome of the development parameters. Some effects of exposure were observed in the immunotoxicology screen. However, a causal relationship to treatment is questionable because of a lack of dose-response. The present data indicate that with the set of parameters chosen to assess effects on the immune system, it is not possible to unequivocally detect effects of in utero exposure to diazepam on the developing immune system in neonatal rats.<br>en
dc.description.sponsorshipRIVM-
dc.format.extent39 p-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 316601003-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/316601003.html-
dc.subject03nl
dc.subjectteratogeniciteitnl
dc.subjectimmunotoxiciteitnl
dc.subjectperinatale blootstellingnl
dc.titleExtension of the OECD 414 rat teratogenicity protocol by increasing the duration of treatment and introduction of parameters of immunotoxicity: an exploratory study using diazepam as a model compounden
dc.title.alternativeUitbreiding van de richtlijn voor teratogeniciteitsonderzoek OECD 414 met verlenging van blootstellingsduur en opname van parameters voor immunotoxiciteit: een verkennende studie met diazepam als modelstofnl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLGM-
dc.contributor.departmentLEO-
dc.contributor.departmentLPI-
dc.date.updated2014-01-17T12:40:20Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.