Zicht op zorg in de Drinkwatervoorziening: de distributie

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255937
Title:
Zicht op zorg in de Drinkwatervoorziening: de distributie
Authors:
Jonker N; Lips F; Versteegh JFM; Kouwe PM; de Jonge JT
Other Titles:
Overview on the quality assurance for drinking water production: distribution
Abstract:
In 1999 is een onderzoek uitgevoerd bij alle waterleidingbedrijven die beschikken over een distributiesysteem naar de kwaliteit van het organisatorische proces rondom de distributie (proceskwaliteit). Een betrouwbare bedrijfsvoering bij de drinkwatervoorziening is in het belang van de volksgezondheid. De bedrijfsvoering is gebaat bij de aanwezigheid van duidelijke organisatorische regels, procedures, methoden en processen. De mate van zekerstelling van de proceskwaliteit voor het bedrijfsonderdeel distributie is beoordeeld met als referentie het beoogde streefbeeld van de Inspectie Milieuhygiene. De drinkwatersector is sinds 1991 zelf actief bezig om de interne proceskwaliteit te verbeteren aan de hand van de kwaliteitsborgingsnorm NEN-EN-ISO 9001. De opzet van het kwaliteitszorgsysteem dient bij alle bedrijven rond het jaar 2000 te zijn voltooid. Dit is een van de beleidsdoelstellingen uit het Beleidsplan Drink- en Industriewater Voorziening (BDIV) van VROM. Het rapport geeft een beschrijving van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en geeft tevens een beeld van de voortgang van het introductieproces van het kwaliteitszorgsysteem. Het onderzoek heeft zich gericht op een breed scala van zorg- en waarborgingsaspecten bij de technische inrichting, onderhoud, veiligheid, hygiene, automatisering en milieuvoorzieningen. De resultaten geven aan dat de meeste bedrijven een kwaliteitszorgsysteem geheel of gedeeltelijk geomplementeerd en operationeel hebben. Implementatie van een kwaliteitssysteem verdient de blijvende aandacht, certificering dient te worden gestimuleerd. Slechts een beperkt aantal bedrijven heeft een milieuzorgsysteem geheel of gedeeltelijk operationeel. Implementatie en certificering van een milieuzorgsysteem vereist de nodige aandacht van de bedrijven. De Inspectie Milieuhygiene zal beide aspecten nadrukkelijk onder de aandacht van de bedrijven brengen. Het blijkt dat 89% van de gevraagde c.q. vereiste procedures bij meer dan de helft van de waterleidingbedrijven aantoonbaar aanwezig is. Hieruit valt op te maken dat het merendeel van de bedrijven hard bezig is om het vereiste niveau tijdig te bereiken. Enkele onderdelen van de procesbesturing en -automatisering verdienen nog de nodige aandacht.<br>

This report gives an overview of the present state of quality assurance in the drinking water production in the Netherlands. The Inspectorate for the environment visited in 1999 all drinking water companies with a distribution system. 22 drinking water companies were involved in this investigation. With a checklist the process of the distribution of drinking water was examined with special attention on quality assurance aspects, safety, hygienic aspects, communication and environmental aspects. Most of the companies are developping an accepted quality assurance system. Most procedures that are required to guarantee the continuance of good drinking water-quality are available at most companies. Still a lot of work has to be done to reach the level of an accepted quality- and environmental assurance system.<br>
Affiliation:
LWD
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Aug-1999
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/734301020.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Description:
Available from Distributiecentrum VROM, Postbus 351, 2700 AJ Zoetermeer.<br>
Sponsors:
IMH
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorJonker N-
dc.contributor.authorLips F-
dc.contributor.authorVersteegh JFM-
dc.contributor.authorKouwe PM-
dc.contributor.authorde Jonge JT-
dc.date.accessioned2013-06-13T21:45:54-
dc.date.issued1999-08-30-
dc.identifier734301020-
dc.descriptionAvailable from Distributiecentrum VROM, Postbus 351, 2700 AJ Zoetermeer.<br>nl
dc.description.abstractIn 1999 is een onderzoek uitgevoerd bij alle waterleidingbedrijven die beschikken over een distributiesysteem naar de kwaliteit van het organisatorische proces rondom de distributie (proceskwaliteit). Een betrouwbare bedrijfsvoering bij de drinkwatervoorziening is in het belang van de volksgezondheid. De bedrijfsvoering is gebaat bij de aanwezigheid van duidelijke organisatorische regels, procedures, methoden en processen. De mate van zekerstelling van de proceskwaliteit voor het bedrijfsonderdeel distributie is beoordeeld met als referentie het beoogde streefbeeld van de Inspectie Milieuhygiene. De drinkwatersector is sinds 1991 zelf actief bezig om de interne proceskwaliteit te verbeteren aan de hand van de kwaliteitsborgingsnorm NEN-EN-ISO 9001. De opzet van het kwaliteitszorgsysteem dient bij alle bedrijven rond het jaar 2000 te zijn voltooid. Dit is een van de beleidsdoelstellingen uit het Beleidsplan Drink- en Industriewater Voorziening (BDIV) van VROM. Het rapport geeft een beschrijving van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en geeft tevens een beeld van de voortgang van het introductieproces van het kwaliteitszorgsysteem. Het onderzoek heeft zich gericht op een breed scala van zorg- en waarborgingsaspecten bij de technische inrichting, onderhoud, veiligheid, hygiene, automatisering en milieuvoorzieningen. De resultaten geven aan dat de meeste bedrijven een kwaliteitszorgsysteem geheel of gedeeltelijk geomplementeerd en operationeel hebben. Implementatie van een kwaliteitssysteem verdient de blijvende aandacht, certificering dient te worden gestimuleerd. Slechts een beperkt aantal bedrijven heeft een milieuzorgsysteem geheel of gedeeltelijk operationeel. Implementatie en certificering van een milieuzorgsysteem vereist de nodige aandacht van de bedrijven. De Inspectie Milieuhygiene zal beide aspecten nadrukkelijk onder de aandacht van de bedrijven brengen. Het blijkt dat 89% van de gevraagde c.q. vereiste procedures bij meer dan de helft van de waterleidingbedrijven aantoonbaar aanwezig is. Hieruit valt op te maken dat het merendeel van de bedrijven hard bezig is om het vereiste niveau tijdig te bereiken. Enkele onderdelen van de procesbesturing en -automatisering verdienen nog de nodige aandacht.<br>nl
dc.description.abstractThis report gives an overview of the present state of quality assurance in the drinking water production in the Netherlands. The Inspectorate for the environment visited in 1999 all drinking water companies with a distribution system. 22 drinking water companies were involved in this investigation. With a checklist the process of the distribution of drinking water was examined with special attention on quality assurance aspects, safety, hygienic aspects, communication and environmental aspects. Most of the companies are developping an accepted quality assurance system. Most procedures that are required to guarantee the continuance of good drinking water-quality are available at most companies. Still a lot of work has to be done to reach the level of an accepted quality- and environmental assurance system.<br>en
dc.description.sponsorshipIMH-
dc.format.extent89 p-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 734301020-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/734301020.html-
dc.subject06nl
dc.subjectwatervoorzieningnl
dc.subjectdrinkwaternl
dc.subjectdrinkwaterbedrijvennl
dc.subjectdistributienl
dc.subjectproductienl
dc.subjectkwaliteitszorgnl
dc.subjectwater supplyen
dc.subjectdrinking wateren
dc.subjectwater companiesen
dc.subjectdistributionen
dc.subjectproductionen
dc.subjectquality assuranceen
dc.titleZicht op zorg in de Drinkwatervoorziening: de distributienl
dc.title.alternativeOverview on the quality assurance for drinking water production: distributionen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLWD-
dc.date.updated2013-06-13T19:45:56Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.