Application of CATS models for regional risk-assessment of toxicants

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255964
Title:
Application of CATS models for regional risk-assessment of toxicants
Authors:
Traas TP; Aldenberg T
Other Titles:
Toepassing van CATS modellen voor regionale risk assessment van bioaccumulatie
Abstract:
Toepassing van CATS modellen voor een regionale risicobeoordeling van bioaccumulatie bleek mogelijk. Voorbeeldstudies voor zware metalen en organotin lieten zien dat beginconcentraties, de belasting van het systeem en sorptieconstantes de berekening van platrisico's sterk beinvloeden. Consistente milieunormen voor land, water en sediment maken een vergelijking mogelijk tussen verschillende ecosystemen en/of regio's. Het beoordelen van bioaccumulatie van verschillende stoffen in voedselwebben is minder consistent omdat kritische concentraties, NOECs etc. vaak niet voor dezelfde organismen voorhanden zijn. De overschrijding van bestaande normen voor voedselwebben kan routinematig worden berekend door de hier getoonde berekeningswijze te vereenvoudigen.<br>

Application of CATS models for regional assessment of bioaccumulation risks proved feasible. Case studies on heavy metals and organotin showed that initial concentrations, toxicant loading of the system and sorption coefficients strongly influence the prediction of bioaccumulation risks. Consistent quality objectives for soil, water and sediment allow a comparison between different ecosystems or regions. The evaluation of foodweb bioaccumulation for different toxicants is much less consistent since critical concentrations, NOECs etc. are not always available for the same organisms within food webs. Exceedance of quality objectives for food webs can be calculated on a routine basis by simplification of the procedure presented here.<br>
Affiliation:
LWD
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
31-Jan-1996
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/719102039.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/719102039.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Sponsors:
DGM/SVS
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorTraas TP-
dc.contributor.authorAldenberg T-
dc.date.accessioned2013-09-17T23:00:11-
dc.date.issued1996-01-31-
dc.identifier719102039-
dc.description.abstractToepassing van CATS modellen voor een regionale risicobeoordeling van bioaccumulatie bleek mogelijk. Voorbeeldstudies voor zware metalen en organotin lieten zien dat beginconcentraties, de belasting van het systeem en sorptieconstantes de berekening van platrisico's sterk beinvloeden. Consistente milieunormen voor land, water en sediment maken een vergelijking mogelijk tussen verschillende ecosystemen en/of regio's. Het beoordelen van bioaccumulatie van verschillende stoffen in voedselwebben is minder consistent omdat kritische concentraties, NOECs etc. vaak niet voor dezelfde organismen voorhanden zijn. De overschrijding van bestaande normen voor voedselwebben kan routinematig worden berekend door de hier getoonde berekeningswijze te vereenvoudigen.<br>nl
dc.description.abstractApplication of CATS models for regional assessment of bioaccumulation risks proved feasible. Case studies on heavy metals and organotin showed that initial concentrations, toxicant loading of the system and sorption coefficients strongly influence the prediction of bioaccumulation risks. Consistent quality objectives for soil, water and sediment allow a comparison between different ecosystems or regions. The evaluation of foodweb bioaccumulation for different toxicants is much less consistent since critical concentrations, NOECs etc. are not always available for the same organisms within food webs. Exceedance of quality objectives for food webs can be calculated on a routine basis by simplification of the procedure presented here.<br>en
dc.description.sponsorshipDGM/SVS-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent61 p-
dc.format.extent2558 kb-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 719102039-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/719102039.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/719102039.pdf-
dc.subject03nl
dc.subjectbio-accumulatienl
dc.subjectrisico analysenl
dc.subjectvoedselketennl
dc.subjectmodelnl
dc.subjectecotoxicologienl
dc.subjectecosysteemnl
dc.subjecteffectennl
dc.subjecttoxische stoffennl
dc.subjectbioaccumulationen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectfood chainsen
dc.subjectmodellingen
dc.subjectecotoxicologyen
dc.subjectecosystemsen
dc.subjecteffectsen
dc.subjecttoxic substancesen
dc.titleApplication of CATS models for regional risk-assessment of toxicantsen
dc.title.alternativeToepassing van CATS modellen voor regionale risk assessment van bioaccumulatienl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLWD-
dc.date.updated2013-09-17T21:00:16Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.