The effect of nitrate on the thyroid gland function in healthy volunteers in a 4-week oral toxicity study

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255976
Title:
The effect of nitrate on the thyroid gland function in healthy volunteers in a 4-week oral toxicity study
Authors:
Lambers AC; Koppeschaar HPF; van Isselt JW; Slob W; Schothorst RC; Mensinga TjT; Meulenbelt J
Other Titles:
Het effect van nitraat op de schildklierfunctie in gezonde vrijwilligers in een vier weken orale toxiciteitstudie
Abstract:
Het zou mogelijk kunnen zijn, dat nitraat de schildklierfunctie in de mens remt, zoals dit in proefdieronderzoek is gevonden. Het mechanisme hierachter is dat het nitraation (NO3-) opname van jodide (I-) in schildkliercellen competitief remt door gebruik te maken van hetzelfde transportmechanisme. Een lagere schildklier jodide opname kan leiden tot een verlaagde schildklierhormoon secretie (T4, T3), gevolgd door een verhoogde productie van TSH (thyro6d stimulerend hormoon). Hierdoor kan een schildklier vergroting (krop) ontstaan. Onze doelstelling in dit onderzoek was daarom om het effect van nitraat op de menselijke schildklierfunctie te onderzoeken in een vier weken nitraat blootstellingstudie. Gedurende 28 dagen kregen tien vrijwilligers dagelijks een oplossing met 15 mg natriumnitraat per kg lichaamsgewicht (driemaal de maximaal toelaatbare dagelijkse hoeveelheid, ADI) in 200 ml gedestilleerd water oraal toegediend (nitraatgroep) en kregen tien vrijwilligers dagelijks 200 ml gedestilleerd water oraal toegediend (controlegroep). Beide groepen volgden een jodium-beperkt en nitraatarm dieet, wat gecontroleerd werd aan de hand van 24-uurs jodide in urine en plasma nitraat-concentraties. Voor en na 28 dagen blootstelling werd het percentage (%) radiojodium (131I) opname (RAIU) gemeten op 5 uur en 24 uur na de inname van de 131I-capsule om het competitief effect van nitraat op de schildklier jodide opname te meten. Voor (nitraat) blootstelling en twee, drie en vier weken na de start aan de blootstellingperiode werden bloedmonsters afgenomen voor de hormoonconcentraties van TSH, T4, T3, rT3 en IGF I om de schildklierfunctie te bepalen. Er werd geen effect van nitraat op de hormoonconcentraties gevonden gedurende de vier weken blootstellingperiode aan driemaal de ADI van nitraat. Na vier weken nitraat blootstelling was de 24-uurs RAIU 1,5 maal de 24-uurs RAIU voor nitraat blootstelling. Echter, een afname in 24-uurs RAIU in de nitraatgroep werd verwacht. De conclusie van dit onderzoek is dat een blootstelling aan driemaal de ADI van nitraat geen veranderingen in schildklierfunctie te weeg brengt in een gezonde populatie.<br>

Increased nitrate intake might affect the thyroid gland function in humans, as has been observed in animals. The reason is that the nitrate-ion (NO3-) inhibits the iodide (I-) transport into the thyroid gland because it shares the same transport mechanism. This inhibition could lead to a decrease in thyroid hormone (T4, T3) secretion, followed by an increase in the thyroid-stimulating hormone (TSH). In the end thyroid gland enlargement (goitre) could occur. Since there is only weak epidemiological evidence that thyroid gland enlargement may occur in humans, our aim was to investigate the effect of nitrate on the human thyroid gland function by means of a four-week nitrate exposure study. Once a day for 28 days ten volunteers received an oral solution of 15 mg sodium nitrate per kg body weight (three times the allowed daily intake, ADI) in 200 ml distilled water (nitrate group), and ten volunteers received 200 ml distilled water (control group). Both groups followed an iodine-restricted and low-nitrate diet; this was checked by measuring urinary iodide and plasma nitrate concentration. Before and after the 28-day exposure period the percentage (%) radioiodine (131I) uptake (RAIU) was measured 5 hours and 24 hours after 131I-capsule intake to investigate the competition of nitrate in the iodide transport. Before (nitrate) exposure and 2, 3 and 4 weeks after the start of the exposure period blood samples were taken to measure the hormones T4, T3, rT3, TSH and IGF I to investigate the thyroid gland function. Nitrate was found to have no effect on the hormone concentrations during the four-week nitrate exposure of three times the ADI of nitrate. Within the nitrate group the 24-hr RAIU had increased 1.5 times (from 20 % to 29 %) after 28 days of nitrate exposure compared to the 24-hr RAIU before exposure, while a decrease in 24-hr RAIU in the nitrate group had been expected. So we can conclude that an exposure of three times the ADI of nitrate will not cause changes in thyroid gland function in a healthy population.<br>
Affiliation:
VIC; LEO
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM; ARO-UMC
Issue Date:
20-Aug-2000
URI:
http://hdl.handle.net/10029/255976
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/235802015.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/235802015.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Sponsors:
IV&W
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorLambers AC-
dc.contributor.authorKoppeschaar HPF-
dc.contributor.authorvan Isselt JW-
dc.contributor.authorSlob W-
dc.contributor.authorSchothorst RC-
dc.contributor.authorMensinga TjT-
dc.contributor.authorMeulenbelt J-
dc.date.accessioned2012-12-12T12:53:05Z-
dc.date.available2012-12-12T12:53:05Z-
dc.date.issued2000-08-20-
dc.identifier235802015-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255976-
dc.description.abstractHet zou mogelijk kunnen zijn, dat nitraat de schildklierfunctie in de mens remt, zoals dit in proefdieronderzoek is gevonden. Het mechanisme hierachter is dat het nitraation (NO3-) opname van jodide (I-) in schildkliercellen competitief remt door gebruik te maken van hetzelfde transportmechanisme. Een lagere schildklier jodide opname kan leiden tot een verlaagde schildklierhormoon secretie (T4, T3), gevolgd door een verhoogde productie van TSH (thyro6d stimulerend hormoon). Hierdoor kan een schildklier vergroting (krop) ontstaan. Onze doelstelling in dit onderzoek was daarom om het effect van nitraat op de menselijke schildklierfunctie te onderzoeken in een vier weken nitraat blootstellingstudie. Gedurende 28 dagen kregen tien vrijwilligers dagelijks een oplossing met 15 mg natriumnitraat per kg lichaamsgewicht (driemaal de maximaal toelaatbare dagelijkse hoeveelheid, ADI) in 200 ml gedestilleerd water oraal toegediend (nitraatgroep) en kregen tien vrijwilligers dagelijks 200 ml gedestilleerd water oraal toegediend (controlegroep). Beide groepen volgden een jodium-beperkt en nitraatarm dieet, wat gecontroleerd werd aan de hand van 24-uurs jodide in urine en plasma nitraat-concentraties. Voor en na 28 dagen blootstelling werd het percentage (%) radiojodium (131I) opname (RAIU) gemeten op 5 uur en 24 uur na de inname van de 131I-capsule om het competitief effect van nitraat op de schildklier jodide opname te meten. Voor (nitraat) blootstelling en twee, drie en vier weken na de start aan de blootstellingperiode werden bloedmonsters afgenomen voor de hormoonconcentraties van TSH, T4, T3, rT3 en IGF I om de schildklierfunctie te bepalen. Er werd geen effect van nitraat op de hormoonconcentraties gevonden gedurende de vier weken blootstellingperiode aan driemaal de ADI van nitraat. Na vier weken nitraat blootstelling was de 24-uurs RAIU 1,5 maal de 24-uurs RAIU voor nitraat blootstelling. Echter, een afname in 24-uurs RAIU in de nitraatgroep werd verwacht. De conclusie van dit onderzoek is dat een blootstelling aan driemaal de ADI van nitraat geen veranderingen in schildklierfunctie te weeg brengt in een gezonde populatie.<br>nl
dc.description.abstractIncreased nitrate intake might affect the thyroid gland function in humans, as has been observed in animals. The reason is that the nitrate-ion (NO3-) inhibits the iodide (I-) transport into the thyroid gland because it shares the same transport mechanism. This inhibition could lead to a decrease in thyroid hormone (T4, T3) secretion, followed by an increase in the thyroid-stimulating hormone (TSH). In the end thyroid gland enlargement (goitre) could occur. Since there is only weak epidemiological evidence that thyroid gland enlargement may occur in humans, our aim was to investigate the effect of nitrate on the human thyroid gland function by means of a four-week nitrate exposure study. Once a day for 28 days ten volunteers received an oral solution of 15 mg sodium nitrate per kg body weight (three times the allowed daily intake, ADI) in 200 ml distilled water (nitrate group), and ten volunteers received 200 ml distilled water (control group). Both groups followed an iodine-restricted and low-nitrate diet; this was checked by measuring urinary iodide and plasma nitrate concentration. Before and after the 28-day exposure period the percentage (%) radioiodine (131I) uptake (RAIU) was measured 5 hours and 24 hours after 131I-capsule intake to investigate the competition of nitrate in the iodide transport. Before (nitrate) exposure and 2, 3 and 4 weeks after the start of the exposure period blood samples were taken to measure the hormones T4, T3, rT3, TSH and IGF I to investigate the thyroid gland function. Nitrate was found to have no effect on the hormone concentrations during the four-week nitrate exposure of three times the ADI of nitrate. Within the nitrate group the 24-hr RAIU had increased 1.5 times (from 20 % to 29 %) after 28 days of nitrate exposure compared to the 24-hr RAIU before exposure, while a decrease in 24-hr RAIU in the nitrate group had been expected. So we can conclude that an exposure of three times the ADI of nitrate will not cause changes in thyroid gland function in a healthy population.<br>en
dc.description.sponsorshipIV&W-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent61 p-
dc.format.extent1251 kb-
dc.language.isoen-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.publisherARO-UMC-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 235802015-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/235802015.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/235802015.pdf-
dc.subject10nl
dc.subjectnitrateen
dc.subjectthyroiden
dc.subjectcompetitionen
dc.subject131i uptakeen
dc.subjecthormonesen
dc.subjectvolunteer studyen
dc.subjectrisk assessmenten
dc.titleThe effect of nitrate on the thyroid gland function in healthy volunteers in a 4-week oral toxicity studyen
dc.title.alternativeHet effect van nitraat op de schildklierfunctie in gezonde vrijwilligers in een vier weken orale toxiciteitstudienl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentVIC-
dc.contributor.departmentLEO-
dc.date.updated2012-12-12T12:53:05Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.