De schatting van de blootstelling van de mens aan stoffen en straling: definitierapport

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/255982
Title:
De schatting van de blootstelling van de mens aan stoffen en straling: definitierapport
Authors:
Vermeire TG; van Veen MP
Other Titles:
The assessment of human exposure to chemical substances and radiation: scoping report
Abstract:
De risicoschatting van stoffen en straling en de ontwikkeling van methoden daarvoor is een van de kerntaken van het RIVM. De karakterisering van het risico (risk characterization) volgt uit een vergelijking van de blootstelling met effect- of geen-effect niveaus. Het RIVM wil haar activiteiten op het terrein van de risicobeoordeling van stoffen en straling versterken. Dit geldt daarom ook voor het deelaspect van de blootstellingsschatting. Versterking betekent hier zowel ontwikkeling van nieuwe methoden als een analyse, verificatie, onderbouwing en verbetering van bestaande methoden. Versterking betekent ook het opzetten van een structuur waarin de projecten aangaande blootstellingsschatting optimaal met elkaar kunnen samenwerken. Dit rapport is het resultaat van uitvoerige discussies met RIVM-deskundigen van verschillende laboratoria. Het doel van dit rapport is een bijdrage te zijn aan de versterking van het onderzoek naar de blootstellingsschatting voor de mens op het RIVM. Allereerst worden de ontwikkelingen op het RIVM op het terrein van de risicobeoordeling en met name voor wat betreft het deelaspect blootstellingsschatting beschreven. Vervolgens wordt getracht tot een eenduidig begrippenkader te komen zodat de onderzoekers op dit terrein dezelfde taal kunnen spreken en gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren. Kwaliteitsaspecten komen ook aan de orde. Tenslotte wordt naar de toekomst gekeken: het rapport gaat in op reeds gepland werk op het terrein van de blootstellingsschatting en op hiaten die geconstateerd kunnen worden. Hiervan uitgaand worden voorstellen gedaan voor eventuele nieuwe deelprojecten. Verwacht mag worden dat deze een rol zullen gaan spelen bij de planning voor de komende jaren.<br>

This report aims at boosting the human exposure assessment activities of the RIVM with regard to chemical substances and radiation. It is the result of thorough discussions with RIVM-experts. The report starts with an overview of past developments in the area of human exposure assessment at the RIVM and continues describing recent projects. Major developments outside the Institute are also discussed. An attempt is made to harmonise definitions which are relevant for exposure assessment, i.e. definitions on exposure, intake, uptake and dose. Important gaps in the human exposure assessment work at the RIVM are identified, leading to proposals for future work.<br>
Affiliation:
ACT
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Jun-1995
URI:
http://hdl.handle.net/10029/255982
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601132001.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
RIVM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorVermeire TG-
dc.contributor.authorvan Veen MP-
dc.date.accessioned2012-12-12T12:54:38Z-
dc.date.available2012-12-12T12:54:38Z-
dc.date.issued1995-06-30-
dc.identifier601132001-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/255982-
dc.description.abstractDe risicoschatting van stoffen en straling en de ontwikkeling van methoden daarvoor is een van de kerntaken van het RIVM. De karakterisering van het risico (risk characterization) volgt uit een vergelijking van de blootstelling met effect- of geen-effect niveaus. Het RIVM wil haar activiteiten op het terrein van de risicobeoordeling van stoffen en straling versterken. Dit geldt daarom ook voor het deelaspect van de blootstellingsschatting. Versterking betekent hier zowel ontwikkeling van nieuwe methoden als een analyse, verificatie, onderbouwing en verbetering van bestaande methoden. Versterking betekent ook het opzetten van een structuur waarin de projecten aangaande blootstellingsschatting optimaal met elkaar kunnen samenwerken. Dit rapport is het resultaat van uitvoerige discussies met RIVM-deskundigen van verschillende laboratoria. Het doel van dit rapport is een bijdrage te zijn aan de versterking van het onderzoek naar de blootstellingsschatting voor de mens op het RIVM. Allereerst worden de ontwikkelingen op het RIVM op het terrein van de risicobeoordeling en met name voor wat betreft het deelaspect blootstellingsschatting beschreven. Vervolgens wordt getracht tot een eenduidig begrippenkader te komen zodat de onderzoekers op dit terrein dezelfde taal kunnen spreken en gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren. Kwaliteitsaspecten komen ook aan de orde. Tenslotte wordt naar de toekomst gekeken: het rapport gaat in op reeds gepland werk op het terrein van de blootstellingsschatting en op hiaten die geconstateerd kunnen worden. Hiervan uitgaand worden voorstellen gedaan voor eventuele nieuwe deelprojecten. Verwacht mag worden dat deze een rol zullen gaan spelen bij de planning voor de komende jaren.<br>nl
dc.description.abstractThis report aims at boosting the human exposure assessment activities of the RIVM with regard to chemical substances and radiation. It is the result of thorough discussions with RIVM-experts. The report starts with an overview of past developments in the area of human exposure assessment at the RIVM and continues describing recent projects. Major developments outside the Institute are also discussed. An attempt is made to harmonise definitions which are relevant for exposure assessment, i.e. definitions on exposure, intake, uptake and dose. Important gaps in the human exposure assessment work at the RIVM are identified, leading to proposals for future work.<br>en
dc.description.sponsorshipRIVM-
dc.format.extent37 p-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 601132001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601132001.html-
dc.subject04nl
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectexposureen
dc.subjectchemicalsen
dc.subjectradiationen
dc.subjectmethodologyen
dc.subjecthumansen
dc.subjectexposure assessmenten
dc.titleDe schatting van de blootstelling van de mens aan stoffen en straling: definitierapportnl
dc.title.alternativeThe assessment of human exposure to chemical substances and radiation: scoping reporten
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentACT-
dc.date.updated2012-12-12T12:54:39Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.