Risicoberekening voor in het milieu geloosde radionucliden - Onderbouwing richtlijn voor vergunningen (RIBRON) EERSTE HERZIENE VERSIE

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256015
Title:
Risicoberekening voor in het milieu geloosde radionucliden - Onderbouwing richtlijn voor vergunningen (RIBRON) EERSTE HERZIENE VERSIE
Authors:
Laheij GMH; Blaauboer RO; Lembrechts JFMM
Other Titles:
Risk calculation for radionuclides released in the environment - Foundation for permits (RIBRON) FIRST REVISION
Abstract:
Ten behoeve van de vergunningverlening in de milieubescherming moeten de risico's van toepassingen van radioactieve stoffen vastgesteld worden. Uitgaande van de beleidsnotitie ORS en de recente Europese richtlijn betreffende 'basic safety standards', moeten de daarin gestelde grenzen (risicogrenzen en dosislimieten) o.a. resulteren in emissielimieten voor de verschillende toepassingen. De op modelberekeningen gebaseerde schatting van het risico dient tevens ter onderbouwing van een vergunningaanvraag voor de betreffende toepassing. In verband met rechtsgelijkheid voor alle aanvragers van een dergelijke vergunning, is een standaard richtlijn voor de uitvoering van modelberekeningen met de daarin te gebruiken parameterwaarden ontwikkeld. In het rapport wordt een methode gegeven voor het uitvoeren van risico-analyses van reguliere lozingen door alle bronnen van ioniserende straling en radioactiviteit en van ongevalslozingen door alle bronnen behalve kerncentrales. Voor de verschillende bronnen wordt aangegeven wat de relevante emissies en blootstellingspaden zijn. De conceptuele modellering van de blootstellingspaden met de te gebruiken parameterwaarden wordt vervolgens gegeven in de vorm van standaarden, voorschriften en aanbevelingen. Hierbij is zoveel mogelijk uitgegaan van de in Nederland algemeen geaccepteerde wijze van modelleren. Aangegeven wordt in welke computerprogramma's de conceptuele modellering is uitgewerkt. Randvoorwaarden en eindpunten zoals beschreven in de Beleidsstandpunten Stralingshygiene zijn in dit rapport meegenomen.<br>

For standardization of environmental protection the risks posed by sources of ionizing radiation and/or radioactivity need to be quantified. Based on the requirements in the Dutch policy paper ORS and the recent EU directive on basic safety standards, the determination will result in emission limits for a number of sources. Risk assessments will also support permit applications. A standard guideline for model calculations has been developed in order to treat all applicants equally. In this report, a method is given for a risk analysis for normal discharges from all sources of ionizing radiation and radioactivity, and for accidental discharges from all sources except nuclear power plants. The relevant emissions and exposure pathways are given for various sources. The conceptual modelling of exposure pathways with parameter values is presented in the form of standards, requirements and recommendations, with the conceptual modelling founded on generally accepted practices. Various computer programs in which the conceptual modelling is worked out are described. Preconditions and goals for a risk analysis described in the policy points of view are included in this report.<br>
Affiliation:
LSO
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Jun-1996
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610053005.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610053005.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
DGM/SVS
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorLaheij GMH-
dc.contributor.authorBlaauboer RO-
dc.contributor.authorLembrechts JFMM-
dc.date.accessioned2013-06-13T21:23:55-
dc.date.issued1996-06-30-
dc.identifier610053005-
dc.description.abstractTen behoeve van de vergunningverlening in de milieubescherming moeten de risico's van toepassingen van radioactieve stoffen vastgesteld worden. Uitgaande van de beleidsnotitie ORS en de recente Europese richtlijn betreffende 'basic safety standards', moeten de daarin gestelde grenzen (risicogrenzen en dosislimieten) o.a. resulteren in emissielimieten voor de verschillende toepassingen. De op modelberekeningen gebaseerde schatting van het risico dient tevens ter onderbouwing van een vergunningaanvraag voor de betreffende toepassing. In verband met rechtsgelijkheid voor alle aanvragers van een dergelijke vergunning, is een standaard richtlijn voor de uitvoering van modelberekeningen met de daarin te gebruiken parameterwaarden ontwikkeld. In het rapport wordt een methode gegeven voor het uitvoeren van risico-analyses van reguliere lozingen door alle bronnen van ioniserende straling en radioactiviteit en van ongevalslozingen door alle bronnen behalve kerncentrales. Voor de verschillende bronnen wordt aangegeven wat de relevante emissies en blootstellingspaden zijn. De conceptuele modellering van de blootstellingspaden met de te gebruiken parameterwaarden wordt vervolgens gegeven in de vorm van standaarden, voorschriften en aanbevelingen. Hierbij is zoveel mogelijk uitgegaan van de in Nederland algemeen geaccepteerde wijze van modelleren. Aangegeven wordt in welke computerprogramma's de conceptuele modellering is uitgewerkt. Randvoorwaarden en eindpunten zoals beschreven in de Beleidsstandpunten Stralingshygiene zijn in dit rapport meegenomen.<br>nl
dc.description.abstractFor standardization of environmental protection the risks posed by sources of ionizing radiation and/or radioactivity need to be quantified. Based on the requirements in the Dutch policy paper ORS and the recent EU directive on basic safety standards, the determination will result in emission limits for a number of sources. Risk assessments will also support permit applications. A standard guideline for model calculations has been developed in order to treat all applicants equally. In this report, a method is given for a risk analysis for normal discharges from all sources of ionizing radiation and radioactivity, and for accidental discharges from all sources except nuclear power plants. The relevant emissions and exposure pathways are given for various sources. The conceptual modelling of exposure pathways with parameter values is presented in the form of standards, requirements and recommendations, with the conceptual modelling founded on generally accepted practices. Various computer programs in which the conceptual modelling is worked out are described. Preconditions and goals for a risk analysis described in the policy points of view are included in this report.<br>en
dc.description.sponsorshipDGM/SVS-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent109 p-
dc.format.extent4929 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 610053005-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610053005.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610053005.pdf-
dc.subject08nl
dc.subjectrisico analysenl
dc.subjectwiskundig modelnl
dc.subjectradioactieve stoffennl
dc.subjectverspreidingnl
dc.subjectvergunningnl
dc.subjectbeleidnl
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectradionuclidesen
dc.subjectemissionen
dc.subjectmodellingen
dc.subjectdistributionen
dc.subjectlicenseen
dc.subjectpolicyen
dc.titleRisicoberekening voor in het milieu geloosde radionucliden - Onderbouwing richtlijn voor vergunningen (RIBRON) EERSTE HERZIENE VERSIEnl
dc.title.alternativeRisk calculation for radionuclides released in the environment - Foundation for permits (RIBRON) FIRST REVISIONen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLSO-
dc.date.updated2013-06-13T19:23:57Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.