Economische evaluatie van preventie - Kansen voor het Nederlandse volksgezondheidsbeleid

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256040
Title:
Economische evaluatie van preventie - Kansen voor het Nederlandse volksgezondheidsbeleid
Authors:
Vijgen SMC; Busch MCM; de Wit GA; van Zoest F; Schuit AJ
Other Titles:
Economic evaluation of prevention - Opportunities for Dutch public health policy
Abstract:
Kosteneffectiviteit (doelmatigheid) is een van de pijlers van het Nederlandse volksgezondheidsbeleid. In dit literatuuroverzicht worden een tiental preventieve interventies gesignaleerd met een gunstige verhouding tussen de kosten en de te behalen gezondheidswinst. Het betreft interventies die in Nederland nog niet systematisch en op continue wijze zijn ingevoerd. Verwacht wordt dat deze interventies binnen vijf jaar kosten-effectief (gedefinieerd als kosten per gewonnen levensjaar lager dan 20.000,- euro) of zelfs kostenbesparend kunnen zijn. De geselecteerde interventies zijn: (1) screenen van jongvolwassen vrouwen en hun partners op chlamydia infecties, (2) screenen op retinopathie bij diabetespatienten ter preventie van blindheid, (3) preventie van hoofdletsel door het dragen van fietshelmen door kinderen, (4) preventie van een nieuw hartinfarct door revalidatie bij hartpatienten, (5) screening van oudere mannen op aneurysma van de buikaorta, (6) preventie van terugval na een depressie door behandeling, (7) preventie van plotselinge hartdood door gebruik van automatische externe defibrillatoren, (8) preventie van baarmoederhalskanker door screening op humaan papillomavirus in combinatie met het uitstrijkje, (9) preventie van chronische ziekten door behandeling van obesitas, en (10) preventie van een heupfractuur door het dragen van heupbeschermers. Van de eerste vier interventies wordt zowel de kosteneffectiviteit als de haalbaarheid van (verdere) invoering in Nederland bijzonder gunstig ingeschat. Voor de overige interventies geldt dat ze veelbelovend zijn, maar dat nader onderzoek ten aanzien van de vertaling van veelal buitenlandse onderzoeksresultaten naar de Nederlandse situatie nog gedaan moet worden.<br>

It is widely argued that cost-effectiveness should play a role in health care priority setting. In this report, ten preventive interventions are identified, with a favourable cost-benefit ratio. These interventions are not yet systematically provided in the Netherlands. It is expected that these intervention will be cost-effective within 5 years (defined as cost per life year saved < 20,000 euro). These interventions are: (1) opportunistic screening for chlamydia among young women in urban settings (2) screening for retinopathy among diabetes type 2 patients, (3) prevention of head injuries through use of bicycle helmets in children (4) cardiac rehabilitation programs, (5) screening for abdominal aortic aneurysm in elderly men (6) prevention relapse of depression, (7) prevention cardiac arrest by automatic external defibrillators, (8) prevention of cervical cancer by screening on human papilloma virus in combination with cervical smear, (9) prevention of chronic diseases by treatment of obesity and finally (10) prevention of hip fracture by external hip protectors. For the first four interventions both the cost-effectiveness as well as feasibility of implementing in the Netherlands are considered to be most favourable. The latter six interventions are promising, but more research has to be done with regard to the translation of the mostly foreign study results to the Dutch situation.<br>
Affiliation:
VTV; PZO
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
13-Dec-2005
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270091001.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270091001.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 270091001
Sponsors:
VWS
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorVijgen SMC-
dc.contributor.authorBusch MCM-
dc.contributor.authorde Wit GA-
dc.contributor.authorvan Zoest F-
dc.contributor.authorSchuit AJ-
dc.date.accessioned2013-04-12T14:56:27-
dc.date.issued2005-12-13-
dc.identifier270091001-
dc.description.abstractKosteneffectiviteit (doelmatigheid) is een van de pijlers van het Nederlandse volksgezondheidsbeleid. In dit literatuuroverzicht worden een tiental preventieve interventies gesignaleerd met een gunstige verhouding tussen de kosten en de te behalen gezondheidswinst. Het betreft interventies die in Nederland nog niet systematisch en op continue wijze zijn ingevoerd. Verwacht wordt dat deze interventies binnen vijf jaar kosten-effectief (gedefinieerd als kosten per gewonnen levensjaar lager dan 20.000,- euro) of zelfs kostenbesparend kunnen zijn. De geselecteerde interventies zijn: (1) screenen van jongvolwassen vrouwen en hun partners op chlamydia infecties, (2) screenen op retinopathie bij diabetespatienten ter preventie van blindheid, (3) preventie van hoofdletsel door het dragen van fietshelmen door kinderen, (4) preventie van een nieuw hartinfarct door revalidatie bij hartpatienten, (5) screening van oudere mannen op aneurysma van de buikaorta, (6) preventie van terugval na een depressie door behandeling, (7) preventie van plotselinge hartdood door gebruik van automatische externe defibrillatoren, (8) preventie van baarmoederhalskanker door screening op humaan papillomavirus in combinatie met het uitstrijkje, (9) preventie van chronische ziekten door behandeling van obesitas, en (10) preventie van een heupfractuur door het dragen van heupbeschermers. Van de eerste vier interventies wordt zowel de kosteneffectiviteit als de haalbaarheid van (verdere) invoering in Nederland bijzonder gunstig ingeschat. Voor de overige interventies geldt dat ze veelbelovend zijn, maar dat nader onderzoek ten aanzien van de vertaling van veelal buitenlandse onderzoeksresultaten naar de Nederlandse situatie nog gedaan moet worden.<br>nl
dc.description.abstractIt is widely argued that cost-effectiveness should play a role in health care priority setting. In this report, ten preventive interventions are identified, with a favourable cost-benefit ratio. These interventions are not yet systematically provided in the Netherlands. It is expected that these intervention will be cost-effective within 5 years (defined as cost per life year saved < 20,000 euro). These interventions are: (1) opportunistic screening for chlamydia among young women in urban settings (2) screening for retinopathy among diabetes type 2 patients, (3) prevention of head injuries through use of bicycle helmets in children (4) cardiac rehabilitation programs, (5) screening for abdominal aortic aneurysm in elderly men (6) prevention relapse of depression, (7) prevention cardiac arrest by automatic external defibrillators, (8) prevention of cervical cancer by screening on human papilloma virus in combination with cervical smear, (9) prevention of chronic diseases by treatment of obesity and finally (10) prevention of hip fracture by external hip protectors. For the first four interventions both the cost-effectiveness as well as feasibility of implementing in the Netherlands are considered to be most favourable. The latter six interventions are promising, but more research has to be done with regard to the translation of the mostly foreign study results to the Dutch situation.<br>en
dc.description.sponsorshipVWS-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent92 p-
dc.format.extent362 kb-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 270091001-
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 270091001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270091001.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270091001.pdf-
dc.subject02nl
dc.subjectpreventienl
dc.subjecteconomische evaluatienl
dc.subjectkosteneffectiviteitnl
dc.subjectvolksgezondheidsbeleidnl
dc.subjectpreventionen
dc.subjecteconomic evaluationen
dc.subjectcost-effectivinessen
dc.subjectvolksgezondheidsbeleiden
dc.titleEconomische evaluatie van preventie - Kansen voor het Nederlandse volksgezondheidsbeleidnl
dc.title.alternativeEconomic evaluation of prevention - Opportunities for Dutch public health policyen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentVTV-
dc.contributor.departmentPZO-
dc.date.updated2013-04-12T12:56:30Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.