Een zwemwatergerelateerde epidemie van otitis externa in de zomer van 1994

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256057
Title:
Een zwemwatergerelateerde epidemie van otitis externa in de zomer van 1994
Authors:
van Asperen IA; de Rover CM; Colle C; Schijven JF; Bambang Oetomo S; Schellekens JFP; van Leeuwen WJ; Havelaar AH; Kromhout D; Sprenger MJW
Other Titles:
A fresh water associated epidemic of otitis externa in the summer of 1994, in the Netherlands
Abstract:
In de warme zomer van 1994 werden huisartsen in de Achterhoek geconfronteerd met een groot aantal klachten van ontsteking van de uitwendige gehoorgang (otitis externa). De klachten werden in verband gebracht met zwemmen in een bepaalde recratieplas in de regio. Deze suggestie werd ondersteund door het feit dat zowel uit het oor van de patienten als uit het water de bacterie Pseudomonas aeruginosa gekweekt kon worden. Er zijn, in nauwe samenwerking met de GGD Regio Achterhoek en de Provincie Gelderland, een drietal onderzoeken uitgevoerd naar de vraag of otitis externa inderdaad verband hielden met zwemmen in de recreatieplassen, of het voorkomen van de bacterie P. aeruginosa werd bevorderd door de hoge temperaturen, en of de normen voor zwemwater voldoende bescherming bieden tegen otitis externa. Aan het onderzoek werd tevens deelgenomen door alle huisartsen en gemeenten in de regio, de Streeklaboratoria te Arnhem en Enschede en de Waterleiding Maatschappij Gelderland. In dit rapport worden de drie onderzoeken beschreven. In een patient-controle onderzoek werden de risico's van zwemmen en andere factoren zoals voorafgaande oorklachten vergeleken voor patienten en een zorgvuldig daarbij gezochte groep van gezonde controles. Ook werd nagegaan welke micro-organismen uit de oren van patienten en controles konden worden gekweekt. In een laboratoriumonderzoek werd de groei van P. aeruginosa in water uit recreatieplassen als functie van de temperatuur bestudeerd. Ook werd een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van P. aeruginosa in recreatieplassen in de maanden augustus en september in relatie tot de waterkwaliteit en de temperatuur. Het patient-controle onderzoek werd uitgevoerd met 98 patienten en 149 controles. Van de patienten had 96% oorpijn ; ook gehoorverlies en jeuk in de oren werd door meer dan 50% van de patienten gerapporteerd. Na vier weken had nog 14% van de patienten last van gehoorverlies. Ruim 50% van de patienten bezocht twee of meer malen de huisarts. Het risico op het optreden van otitis externa was voor zwemmers 6 maal hoger dan voor niet-zwemmers ; voor zwemmers in een recreatieplas was het risico 15 maal hoger. Personen met een geschiedenis van chronische oorklachten hadden ook een verhoogd risico op oorontsteking (16 maal hoger), als deze personen hadden gezwommen in een recreatieplas was het risico op oorontsteking 325 maal hoger dan voor niet-zwemmers zonder chronische klachten. Voor alle zwemmers bleek het risico toe te nemen als er vaker werd gezwommen. Uit 83% van de oren van patienten en bij 4% van de controles werd P. aeruginosa gekweekt, andere mogelijke veroorzakers van otitis externa werden slechts incidenteel aangetroffen. In laboratoriumexperimenten bleek P. aeruginosa goed te kunnen groeien in het water van de recreatieplassen, en bleek de groeisnelheid toe te nemen bij een temperatuur rond 20 graden C. De groeieigenschappen van stammen uit water en oren waren identiek. Het water in de recreatieplassen voldeed vrijwel steeds aan de Nederlandse normen voor zwemwater ; er was een geringe microbiologische verontreiniging ; het doorzicht was meestal groter dan 1 meter en er was weinig algengroei. Toch werd P. aeruginosa aangetroffen in 31% van de onderzochte monsters. Er was een verband met het voorkomen van faecale streptococcen (een van de normen uit de Nederlandse wetgeving), maar zelfs bij lage concentraties van deze bacterien kon de bacterie worden aangetroffen, vooral als het water warmer was dan 18 graden C. Bij de aanvang van het onderzoek trad een plotselinge weersomslag op, waardoor het onderzoek niet geheel kon worden uitgevoerd zoals voorzien. De volgende conclusies kunnen worden getrokken: Zwemmen in recreatieplassen veroorzaakte in de warme zomer van 1994 een verhoogd risico op ontsteking van de uitwendige gehoorgang, vooral voor personen met chronische oorklachten en bij frequent zwemmen. De gevonden risico's zijn relatief, het onderzoek doet geen uitspraken over incidenties en daarmee absolute risico's voor de verschillende categorieen zwemmers. Uit de oren van patienten en uit water werd de bacterie P. aeruginosa gekweekt. De kans op het voorkomen van deze bacterie in water was alleen klein als het water slechts in geringe mate faecaal was verontreinigd, en als de watertemperatuur lager was dan ca. 18 graden C. Er is nog onvoldoende informatie beschikbaar om te komen tot aanbevelingen voor normstelling of beheersmaatregelen. Daarvoor is verder (prospectief) epidemiologisch onderzoek en monitoring van zwemwater noodzakelijk. Bij hogere watertemperaturen is voorlichting van zwemmers, zeker van personen met chronische oorklachten, aan te bevelen.<br>

In the warm summer of 1994, an outbreak occurred of otitis externa in the Achterhoek, an area in the eastern part of the Netherlands. Bathing in recreational fresh water lakes containing Pseudomonas aeruginosa was suspected to have caused the outbreak. Three studies were started in close collaboration with the District Health Authority Regio Achterhoek and the Provence of Gelderland. It was investigated whether the outbreak was due to bathing in recreational fresh waters (1), whether the growth of P. aeruginosa was related to water temperature (2) and whether the occurrence of P. aeruginosa in the lakes was related to water quality and water temperatures (3). A matched case-control study was carried out to investigate the first question. Cases were contacted through general practitioners in the area Achterhoek, and controls were selected randomly from the municipality registries. 98 cases with acute otitis externa and 149 controls matched for age, sex and place of residence were included in the study. They were interviewed for swimming history in the previous two weeks, and for possible confounding factors associated with otitis externa. Ear swabs of cases and controls were cultured for P. aeruginosa and all lakes in the area were investigated for P. aeruginosa. To answer the second question, the growth of P. aeruginosa was studied in relation to different water temperatures in vitro, and the occurrence of P. aeruginosa was studied in relation to water quality and water temperatures in eight fresh water lakes during August and September 1994 to answer the third question. 96% of the cases reported earache, and more than 50% reported itching and hearing loss. After four weeks of follow-up, 14% of the cases still had hearing loss. More than 50% consulted a general practitioner more than once. Otitis externa was strongly associated with swimming in recreational fresh water lakes in the previous two weeks (odds ratio 15.5 ; 95% CI 4.9-49.2, compared to non-swimming). The risk increased with the number of days of swimming, and subjects with recurrent ear disease had a severely increased risk (odds ratio 325 ; 95% CI 29-3670, compared to non-swimmers without recurrent ear disease). From the ears of 83.0% of the cases and 4.2% of the controls P. aeruginosa was cultured. Growth of P. aeruginosa in lake water increased at temperatures of 20 degrees C. Growth characteristics of isolates from lake water and ears were identical. The lakes in the area met Dutch bathing water standards for faecal pollution, but P. aeruginosa was isolated from 31% of the investigated samples. The occurrence of P. aeruginosa was related to concentrations of faecal streptococci, but even with low faecal pollution P. aeruginosa was isloated, mainly in warm waters (temperatures above 18 degrees C). It is concluded that bathing in recreational fresh water lakes increased the risk of otitis externa in the warm summer of 1994. Persons with recurrent ear disease and frequent swimmers were at special risk. All risks are relative, no information is obtained on incidence and thereby absolute risks. P. aeruginosa was isolated from the ears of patients and from all fresh water lakes in the area Achterhoek. The occurrence of P. aeruginosa was low in waters with low faecal pollution and low temperatures (about 18 degrees C). Further epidemiological and water survey studies are needed before standards for P. aeruginosa can be set. Bathers, especially those with recurrent ear diseaese, should be informed about the risks of otitis externa when water temperatures are increased.<br>
Affiliation:
CIE; LWL; LBA; SB2; GGD Regio Achterhoek; Doetinchem; Provincie Gelderland; Dienst Milieu en Water; Arnhem
Publisher:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date:
30-Apr-1995
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/214666001.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
IGZ; DGM/DWL; HIMH
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorvan Asperen IA-
dc.contributor.authorde Rover CM-
dc.contributor.authorColle C-
dc.contributor.authorSchijven JF-
dc.contributor.authorBambang Oetomo S-
dc.contributor.authorSchellekens JFP-
dc.contributor.authorvan Leeuwen WJ-
dc.contributor.authorHavelaar AH-
dc.contributor.authorKromhout D-
dc.contributor.authorSprenger MJW-
dc.date.accessioned2013-06-13T22:03:41-
dc.date.issued1995-04-30-
dc.identifier214666001-
dc.description.abstractIn de warme zomer van 1994 werden huisartsen in de Achterhoek geconfronteerd met een groot aantal klachten van ontsteking van de uitwendige gehoorgang (otitis externa). De klachten werden in verband gebracht met zwemmen in een bepaalde recratieplas in de regio. Deze suggestie werd ondersteund door het feit dat zowel uit het oor van de patienten als uit het water de bacterie Pseudomonas aeruginosa gekweekt kon worden. Er zijn, in nauwe samenwerking met de GGD Regio Achterhoek en de Provincie Gelderland, een drietal onderzoeken uitgevoerd naar de vraag of otitis externa inderdaad verband hielden met zwemmen in de recreatieplassen, of het voorkomen van de bacterie P. aeruginosa werd bevorderd door de hoge temperaturen, en of de normen voor zwemwater voldoende bescherming bieden tegen otitis externa. Aan het onderzoek werd tevens deelgenomen door alle huisartsen en gemeenten in de regio, de Streeklaboratoria te Arnhem en Enschede en de Waterleiding Maatschappij Gelderland. In dit rapport worden de drie onderzoeken beschreven. In een patient-controle onderzoek werden de risico's van zwemmen en andere factoren zoals voorafgaande oorklachten vergeleken voor patienten en een zorgvuldig daarbij gezochte groep van gezonde controles. Ook werd nagegaan welke micro-organismen uit de oren van patienten en controles konden worden gekweekt. In een laboratoriumonderzoek werd de groei van P. aeruginosa in water uit recreatieplassen als functie van de temperatuur bestudeerd. Ook werd een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van P. aeruginosa in recreatieplassen in de maanden augustus en september in relatie tot de waterkwaliteit en de temperatuur. Het patient-controle onderzoek werd uitgevoerd met 98 patienten en 149 controles. Van de patienten had 96% oorpijn ; ook gehoorverlies en jeuk in de oren werd door meer dan 50% van de patienten gerapporteerd. Na vier weken had nog 14% van de patienten last van gehoorverlies. Ruim 50% van de patienten bezocht twee of meer malen de huisarts. Het risico op het optreden van otitis externa was voor zwemmers 6 maal hoger dan voor niet-zwemmers ; voor zwemmers in een recreatieplas was het risico 15 maal hoger. Personen met een geschiedenis van chronische oorklachten hadden ook een verhoogd risico op oorontsteking (16 maal hoger), als deze personen hadden gezwommen in een recreatieplas was het risico op oorontsteking 325 maal hoger dan voor niet-zwemmers zonder chronische klachten. Voor alle zwemmers bleek het risico toe te nemen als er vaker werd gezwommen. Uit 83% van de oren van patienten en bij 4% van de controles werd P. aeruginosa gekweekt, andere mogelijke veroorzakers van otitis externa werden slechts incidenteel aangetroffen. In laboratoriumexperimenten bleek P. aeruginosa goed te kunnen groeien in het water van de recreatieplassen, en bleek de groeisnelheid toe te nemen bij een temperatuur rond 20 graden C. De groeieigenschappen van stammen uit water en oren waren identiek. Het water in de recreatieplassen voldeed vrijwel steeds aan de Nederlandse normen voor zwemwater ; er was een geringe microbiologische verontreiniging ; het doorzicht was meestal groter dan 1 meter en er was weinig algengroei. Toch werd P. aeruginosa aangetroffen in 31% van de onderzochte monsters. Er was een verband met het voorkomen van faecale streptococcen (een van de normen uit de Nederlandse wetgeving), maar zelfs bij lage concentraties van deze bacterien kon de bacterie worden aangetroffen, vooral als het water warmer was dan 18 graden C. Bij de aanvang van het onderzoek trad een plotselinge weersomslag op, waardoor het onderzoek niet geheel kon worden uitgevoerd zoals voorzien. De volgende conclusies kunnen worden getrokken: Zwemmen in recreatieplassen veroorzaakte in de warme zomer van 1994 een verhoogd risico op ontsteking van de uitwendige gehoorgang, vooral voor personen met chronische oorklachten en bij frequent zwemmen. De gevonden risico's zijn relatief, het onderzoek doet geen uitspraken over incidenties en daarmee absolute risico's voor de verschillende categorieen zwemmers. Uit de oren van patienten en uit water werd de bacterie P. aeruginosa gekweekt. De kans op het voorkomen van deze bacterie in water was alleen klein als het water slechts in geringe mate faecaal was verontreinigd, en als de watertemperatuur lager was dan ca. 18 graden C. Er is nog onvoldoende informatie beschikbaar om te komen tot aanbevelingen voor normstelling of beheersmaatregelen. Daarvoor is verder (prospectief) epidemiologisch onderzoek en monitoring van zwemwater noodzakelijk. Bij hogere watertemperaturen is voorlichting van zwemmers, zeker van personen met chronische oorklachten, aan te bevelen.<br>nl
dc.description.abstractIn the warm summer of 1994, an outbreak occurred of otitis externa in the Achterhoek, an area in the eastern part of the Netherlands. Bathing in recreational fresh water lakes containing Pseudomonas aeruginosa was suspected to have caused the outbreak. Three studies were started in close collaboration with the District Health Authority Regio Achterhoek and the Provence of Gelderland. It was investigated whether the outbreak was due to bathing in recreational fresh waters (1), whether the growth of P. aeruginosa was related to water temperature (2) and whether the occurrence of P. aeruginosa in the lakes was related to water quality and water temperatures (3). A matched case-control study was carried out to investigate the first question. Cases were contacted through general practitioners in the area Achterhoek, and controls were selected randomly from the municipality registries. 98 cases with acute otitis externa and 149 controls matched for age, sex and place of residence were included in the study. They were interviewed for swimming history in the previous two weeks, and for possible confounding factors associated with otitis externa. Ear swabs of cases and controls were cultured for P. aeruginosa and all lakes in the area were investigated for P. aeruginosa. To answer the second question, the growth of P. aeruginosa was studied in relation to different water temperatures in vitro, and the occurrence of P. aeruginosa was studied in relation to water quality and water temperatures in eight fresh water lakes during August and September 1994 to answer the third question. 96% of the cases reported earache, and more than 50% reported itching and hearing loss. After four weeks of follow-up, 14% of the cases still had hearing loss. More than 50% consulted a general practitioner more than once. Otitis externa was strongly associated with swimming in recreational fresh water lakes in the previous two weeks (odds ratio 15.5 ; 95% CI 4.9-49.2, compared to non-swimming). The risk increased with the number of days of swimming, and subjects with recurrent ear disease had a severely increased risk (odds ratio 325 ; 95% CI 29-3670, compared to non-swimmers without recurrent ear disease). From the ears of 83.0% of the cases and 4.2% of the controls P. aeruginosa was cultured. Growth of P. aeruginosa in lake water increased at temperatures of 20 degrees C. Growth characteristics of isolates from lake water and ears were identical. The lakes in the area met Dutch bathing water standards for faecal pollution, but P. aeruginosa was isolated from 31% of the investigated samples. The occurrence of P. aeruginosa was related to concentrations of faecal streptococci, but even with low faecal pollution P. aeruginosa was isloated, mainly in warm waters (temperatures above 18 degrees C). It is concluded that bathing in recreational fresh water lakes increased the risk of otitis externa in the warm summer of 1994. Persons with recurrent ear disease and frequent swimmers were at special risk. All risks are relative, no information is obtained on incidence and thereby absolute risks. P. aeruginosa was isolated from the ears of patients and from all fresh water lakes in the area Achterhoek. The occurrence of P. aeruginosa was low in waters with low faecal pollution and low temperatures (about 18 degrees C). Further epidemiological and water survey studies are needed before standards for P. aeruginosa can be set. Bathers, especially those with recurrent ear diseaese, should be informed about the risks of otitis externa when water temperatures are increased.<br>en
dc.description.sponsorshipIGZ-
dc.description.sponsorshipDGM/DWL-
dc.description.sponsorshipHIMH-
dc.format.extent145 p-
dc.language.isonl-
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 214666001-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/214666001.html-
dc.subject02nl
dc.subjectsurface wateren
dc.subjectswimming wateren
dc.subjecthealth effectsen
dc.subjectpseudomonas aeruginosaen
dc.subjectsummeren
dc.subjectwater qualityen
dc.subjectotitis externaen
dc.titleEen zwemwatergerelateerde epidemie van otitis externa in de zomer van 1994nl
dc.title.alternativeA fresh water associated epidemic of otitis externa in the summer of 1994, in the Netherlandsen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentCIE-
dc.contributor.departmentLWL-
dc.contributor.departmentLBA-
dc.contributor.departmentSB2-
dc.contributor.departmentGGD Regio Achterhoek-
dc.contributor.departmentDoetinchem-
dc.contributor.departmentProvincie Gelderland-
dc.contributor.departmentDienst Milieu en Water-
dc.contributor.departmentArnhem-
dc.date.updated2013-06-13T20:03:43Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.