Strategisch Onderzoek RIVM. Jaarrapportage 2007

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256072
Title:
Strategisch Onderzoek RIVM. Jaarrapportage 2007
Authors:
Demon JMH
Other Titles:
Strategic Research RIVM. Annual report 2007
Abstract:
Dit rapport brengt verslag uit van het Strategisch Onderzoek RIVM in 2007, het eigen onderzoeksbudget van het RIVM. In dat jaar is een nieuwe vierjaarlijkse cyclus begonnen met 60 nieuwe projecten. In het eerste verslagjaar is veel geinvesteerd in de start van de projecten en de werving van het benodigde personeel. Daarnaast is al een aantal producten opgeleverd: 48 publicaties zijn in peer-reviewed tijdschriften verschenen en 21 publicaties zijn ingediend. Ook zijn 15 (brief)rapporten verschenen, 76 lezingen op internationale congressen gehouden, en is een aantal websites, databases en instrumentaria opgezet, zoals modellen. In 2007 is in totaal een bedrag van ongeveer 12,8 miljoen euro aan SOR besteed. Dit onderzoeksgeld is bedoeld om te voorzien in de expertise en kwaliteit om nu en in de toekomst de taken voor de opdrachtgevers adequaat uit te kunnen voeren. Deze rapportage maakt een eerste balans op van de wetenschappelijke impact van de zes inhoudelijke thema's (speerpunten). Voor die speerpunten waarover publicaties zijn verschenen is meer dan gemiddeld goed gescoord ten opzichte van de referentietijdschriften. Tevens wordt een beeld gegeven van de maatschappelijke impact door een aantal indicatoren daarvoor te presenteren. Deze indicatoren zullen in de komende jaren worden gevolgd. Vooralsnog zijn nog geen uitspraken te doen over de betekenis van de resultaten. Tien projecten uit de vorige cyclus (2003-2006) liepen door in 2007 en zijn, op een na, dat jaar afgerond. Deze projecten hebben in 2007 27 wetenschappelijke publicaties opgeleverd, en 34 publicaties zijn ingediend. Daarnaast is een groot aantal andere producten opgeleverd.

This report is a progress report of the strategic research conducted at RIVM in 2007. In this year, the new Strategic Research RIVM (SOR) 2007-2010 program was started. This program covers 60 new research projects. The first year was devoted to the organization of the projects and the recruitment of experts. Furthermore, a number of products were delivered as follows - 48 peer-reviewed publications (accepted and published), 21 submitted publications, 15 reports, 76 presentations at international congresses, and the design of websites, databases and instruments. In 2007, approximately 12.8 million euro was spent on the SOR program. The SOR budget is intended to cover the needs of future policy questions. This report covers the scientific impact of the six different themes according to indicators. The initial results are satisfactory when compared to the used standard. Furthermore, the societal impact is also presented according to a number of indicators. There are no standards for monitoring societal impact. Therefore, in the coming years, changes will be monitored and the themes compared. Ten projects from the program 2003-2006 were still running in 2007. Of these, nine were finished in 2007. These 10 projects delivered 27 peer-reviewed publications in 2007 and a further 34 publications were submitted. Many more products were also delivered in 2007.
Affiliation:
BSI
Issue Date:
31-Dec-2008
URI:
http://hdl.handle.net/10029/256072
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/000200803.html; http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/000200803.pdf
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Series/Report no.:
RIVM rapport 000200803
Sponsors:
DG-RIVM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDemon JMH-
dc.date.accessioned2012-12-12T13:23:32Z-
dc.date.available2012-12-12T13:23:32Z-
dc.date.issued2008-12-31-
dc.identifier000200803-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256072-
dc.description.abstractDit rapport brengt verslag uit van het Strategisch Onderzoek RIVM in 2007, het eigen onderzoeksbudget van het RIVM. In dat jaar is een nieuwe vierjaarlijkse cyclus begonnen met 60 nieuwe projecten. In het eerste verslagjaar is veel geinvesteerd in de start van de projecten en de werving van het benodigde personeel. Daarnaast is al een aantal producten opgeleverd: 48 publicaties zijn in peer-reviewed tijdschriften verschenen en 21 publicaties zijn ingediend. Ook zijn 15 (brief)rapporten verschenen, 76 lezingen op internationale congressen gehouden, en is een aantal websites, databases en instrumentaria opgezet, zoals modellen. In 2007 is in totaal een bedrag van ongeveer 12,8 miljoen euro aan SOR besteed. Dit onderzoeksgeld is bedoeld om te voorzien in de expertise en kwaliteit om nu en in de toekomst de taken voor de opdrachtgevers adequaat uit te kunnen voeren. Deze rapportage maakt een eerste balans op van de wetenschappelijke impact van de zes inhoudelijke thema's (speerpunten). Voor die speerpunten waarover publicaties zijn verschenen is meer dan gemiddeld goed gescoord ten opzichte van de referentietijdschriften. Tevens wordt een beeld gegeven van de maatschappelijke impact door een aantal indicatoren daarvoor te presenteren. Deze indicatoren zullen in de komende jaren worden gevolgd. Vooralsnog zijn nog geen uitspraken te doen over de betekenis van de resultaten. Tien projecten uit de vorige cyclus (2003-2006) liepen door in 2007 en zijn, op een na, dat jaar afgerond. Deze projecten hebben in 2007 27 wetenschappelijke publicaties opgeleverd, en 34 publicaties zijn ingediend. Daarnaast is een groot aantal andere producten opgeleverd.nl
dc.description.abstractThis report is a progress report of the strategic research conducted at RIVM in 2007. In this year, the new Strategic Research RIVM (SOR) 2007-2010 program was started. This program covers 60 new research projects. The first year was devoted to the organization of the projects and the recruitment of experts. Furthermore, a number of products were delivered as follows - 48 peer-reviewed publications (accepted and published), 21 submitted publications, 15 reports, 76 presentations at international congresses, and the design of websites, databases and instruments. In 2007, approximately 12.8 million euro was spent on the SOR program. The SOR budget is intended to cover the needs of future policy questions. This report covers the scientific impact of the six different themes according to indicators. The initial results are satisfactory when compared to the used standard. Furthermore, the societal impact is also presented according to a number of indicators. There are no standards for monitoring societal impact. Therefore, in the coming years, changes will be monitored and the themes compared. Ten projects from the program 2003-2006 were still running in 2007. Of these, nine were finished in 2007. These 10 projects delivered 27 peer-reviewed publications in 2007 and a further 34 publications were submitted. Many more products were also delivered in 2007.en
dc.description.sponsorshipDG-RIVM-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent57 p-
dc.format.extent350 kb-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM rapport 000200803-
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 000200803-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/000200803.html-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/000200803.pdf-
dc.subjectALGEMEENnl
dc.subjectstrategisch onderzoeknl
dc.subjecttoekomstnl
dc.subjectanticiperennl
dc.subjectspeerpuntennl
dc.subjectmaatschappelijke impactnl
dc.subjectwetenschappelijke impactnl
dc.subjectstrategic researchen
dc.subjectfutureen
dc.subjectanticipateen
dc.subjectthemesen
dc.subjectscientific impacten
dc.subjectsocietal impacten
dc.titleStrategisch Onderzoek RIVM. Jaarrapportage 2007nl
dc.title.alternativeStrategic Research RIVM. Annual report 2007en
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentBSI-
dc.date.updated2012-12-12T13:23:32Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.