Ecologische typologie van de Nederlandse bodem op basis van de vrijlevende nematodenfauna. Verslag van het project "Het functioneren van nematoden in bodemecosystemen

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/256081
Title:
Ecologische typologie van de Nederlandse bodem op basis van de vrijlevende nematodenfauna. Verslag van het project "Het functioneren van nematoden in bodemecosystemen
Authors:
Bongers AMT; Goede RGM de; Kappers FI; Manger R
Other Titles:
An ecologial classification of the dutch soil based on free-living nematodes
Abstract:
In het rapport wordt een aanzet gegeven tot een typologie van de Nederlandse bodem op basis van de vrijlevende nematodenfauna. De bovenste 10 cm van de minerale bodem van 46 locaties van elkaar verschillend in vegetatie/bodemcombinatie, werden bemonsterd in sept. 1985. De nematoden uit deze monsters werden gekwantificeerd en op naam gebracht. De volgende bodemanalyses werden uitgevoerd: TOC, pH, textuur, kalk, CEC, K, Ca, Mg, basebezetting, N totaal, P totaal, vochtgehalte, porositeit. Het vegetatietype op de locaties werd genoteerd. Van de 46 locaties werden 8 eenmaal per kwartaal bemonsterd om na te gaan in hoeverre de seizoenen invloed hebben op de classificatie. Door middel van het clusteren van monsterpunten is een typologie op grond van nematodendsoorten en milieukenmerken ontworpen. Opgenomen zijn tabellen met: maturity-index, nematoden gerangschikt per type, uniciteit van de monsterpunten, ecosysteemparameters per cluster, relatie tussen nematodensoorten en milieuvariabelen, presentie soorten t.o.v. grondsoort, vochttoestand en vegetatie, fysisch/ chemische analyses, samenstelling nematodenfauna in humus en strooisellaag, inventarisatie nematodenfauna 46 locaties.

Abstract not available
Issue Date:
31-Jan-1989
URI:
http://hdl.handle.net/10029/256081
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/718602002.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
nl
Sponsors:
DGM/DWB-B /Vegter JJ Robberse JG
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBongers AMT-
dc.contributor.authorGoede RGM de-
dc.contributor.authorKappers FI-
dc.contributor.authorManger R-
dc.date.accessioned2012-12-12T13:27:19Z-
dc.date.available2012-12-12T13:27:19Z-
dc.date.issued1989-01-31-
dc.identifier718602002-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256081-
dc.description.abstractIn het rapport wordt een aanzet gegeven tot een typologie van de Nederlandse bodem op basis van de vrijlevende nematodenfauna. De bovenste 10 cm van de minerale bodem van 46 locaties van elkaar verschillend in vegetatie/bodemcombinatie, werden bemonsterd in sept. 1985. De nematoden uit deze monsters werden gekwantificeerd en op naam gebracht. De volgende bodemanalyses werden uitgevoerd: TOC, pH, textuur, kalk, CEC, K, Ca, Mg, basebezetting, N totaal, P totaal, vochtgehalte, porositeit. Het vegetatietype op de locaties werd genoteerd. Van de 46 locaties werden 8 eenmaal per kwartaal bemonsterd om na te gaan in hoeverre de seizoenen invloed hebben op de classificatie. Door middel van het clusteren van monsterpunten is een typologie op grond van nematodendsoorten en milieukenmerken ontworpen. Opgenomen zijn tabellen met: maturity-index, nematoden gerangschikt per type, uniciteit van de monsterpunten, ecosysteemparameters per cluster, relatie tussen nematodensoorten en milieuvariabelen, presentie soorten t.o.v. grondsoort, vochttoestand en vegetatie, fysisch/ chemische analyses, samenstelling nematodenfauna in humus en strooisellaag, inventarisatie nematodenfauna 46 locaties.nl
dc.description.abstractAbstract not availableen
dc.description.sponsorshipDGM/DWB-B /Vegter JJ Robberse JG-
dc.format.extent113 p-
dc.language.isonl-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 718602002-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/718602002.html-
dc.subjectecologische bodemtypologienl
dc.subjectnematodennl
dc.subjectnormennl
dc.subjectreferentiebodemsnl
dc.titleEcologische typologie van de Nederlandse bodem op basis van de vrijlevende nematodenfauna. Verslag van het project "Het functioneren van nematoden in bodemecosystemennl
dc.title.alternativeAn ecologial classification of the dutch soil based on free-living nematodesen
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.date.updated2012-12-12T13:27:19Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.